Βασίλης Ζωγράφος

Ο Βασίλης Ζωγράφος είναι Αναπληρωτής Συντονιστής Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας.