Αντώνης Μακρής

Ο Αντώνης Μακρής είναι Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος).