Μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι αλλά και όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν - από το 2010 και μετά - διαπιστώνουν οι εφοριακοί ως προς την κατάθεση των πινακίδων φορολογουμένων στις εφορίες.

Αν και είμαστε ήδη στις 17 Δεκεμβρίου και απομένουν δύο εβδομάδες για τη λήξη της προθεσμίας τελών κυκλοφορίας, οι επισκέψεις στις εφορίες για την παράδοση πινακίδων είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Οι εφοριακοί υπάλληλοι αποδίδουν το γεγονός αυτό όχι στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των φορολογουμένων, αλλά στο ότι τα προηγούμενα χρόνια παραδόθηκαν χιλιάδες πινακίδων και πως πλέον το «απόθεμα» των αυτοκινήτων που μπορούν να τεθούν σε ακινησία έχει περιορισθεί.

Πάντως, οι ίδιοι αναφέρουν πως παραδοσιακά ο μεγάλος όγκος των πινακίδων κατατίθεται την τελευταία εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση οι κάτοχοι ΙΧ που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2019, αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που επιβάλλεται στα ΙΧ άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, αρκεί να τα θέσουν σε ακινησία μέχρι το τέλος του χρόνου.

Συγκεκριμένα, όσοι υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας» και καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις ΔΟΥ μέχρι τις 31-12-2018 θα αποφύγουν:

1. Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2019.

2. Τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που πληρώνουν οι κάτοχοι ΙΧ κυβισμού 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης αρχίζει από τα 287 ευρώ για ΙΧ κυβισμού 1.929 κ.εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι 10 έτη, ανέρχεται σε 1.780 ευρώ για ΙΧ 3.000 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και φθάνει τα 3.820 ευρώ για ΙΧ 4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών.

3. Την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης. Τα τεκμήρια ανάλογα με την παλαιότητα και τον κυβισμό του αυτοκινήτου αρχίζουν από 2.000 ευρώ για αυτοκίνητο 1.000 κυβικών εκατοστών άνω των 10 ετών και φθάνουν τα 23.800 ευρώ για αυτοκίνητο 3.500 κυβικών εκατοστών ηλικίας έως 5 ετών.

Όσοι σχεδιάζουν να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα αυτοκίνητά τους θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ:

- Δήλωση «ακινησίας».

-Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας).

- Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνεται ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.