Η δημοτικότητα των κοινωνικών τεχνολογιών συνεχίζει να αυξάνεται στις μέρες μας. Ο όρος «κοινωνική τεχνολογία» αναφέρεται συχνά σε ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn κ.λπ. Σήμερα όμως η έννοια των κοινωνικών τεχνολογιών έχει πολλές πτυχές που αποσταθεροποιούν το κυρίαρχο καθεστώς της τεχνολογίας. Υπογραμμίζει τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες ως διαμορφωτές και βάσεις των επιστημών της τεχνολογίας και επανεξετάζει τη δύναμη της κοινωνικής διάστασης στις τεχνολογικές επιστήμες. 

Η κοινωνική τεχνολογία εφαρμόζει την τεχνολογία για συγκεκριμένους κοινωνικούς σκοπούς όπως για να διευκολύνει τις κοινωνικές διαδικασίες μέσω του κοινωνικού (ανοιχτού) λογισμικού και του κοινωνικού υλικού, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστών και τεχνολογίας πληροφοριών για κυβερνητικές διαδικασίες κλπ. 

Από την αυγή της εποχής των κοινωνικών τεχνολογιών, τα στελέχη επιχειρήσεων και κυβερνήσεων έχουν αναγνωρίσει τη δυνατότητα των blogs, wikis και κοινωνικών δικτύων για να ενισχύσουν τις γραμμές της επικοινωνίας και της συνεργασίας των εταιρειών και των κρατών και να ενισχύσουν την ανταλλαγή γνώσεων. Πολλοί ηγέτες έχουν καταλάβει ότι, εκμεταλλευόμενοι τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μέσω τεχνολογικών λύσεων μπορούν να ενισχύσουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα και να βελτιώσουν ενδεχομένως τον στρατηγικό προσανατολισμό.

Ωστόσο, η διάδοση της χρήσης αυτών των νέων τεχνολογιών σε ολόκληρη την οργάνωση απαιτεί χρόνο για να ξεπεραστεί η κουλτουριάκη αντίσταση και να απορροφηθούν τα μαθήματα των πρώιμων επιτυχιών και αποτυχιών. Οι κοινωνικές τεχνολογίες, τελικά, πυροδοτούν νέες ευαισθησίες, επιδιώκοντας να γκρεμίσουν τους οργανωτικούς τοίχους και να ενσταλάξουν πιο συνεργατικά σύνολα.

Οι κοινωνικές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν θετικές αλλαγές στις χώρες και τις κυβερνήσεις. Οι κοινωνικές τεχνολογίες μπορούν να διαταράξουν τις υφιστάμενες δομές εξουσίας (εταιρικές, κοινωνικές, κυβερνητικές) όπως συνέβη, για παράδειγμα, κατά την «Αραβική άνοιξη» του 2011.

Οι κοινωνικές τεχνολογίες επιτρέπουν οι άνθρωποι να συνδεθούν σε διαφορετική κλίμακα και να δημιουργήσουν μια ενοποιημένη, ισχυρή φωνή - ως ομάδες καταναλωτών ή ολόκληρες κοινωνίες - που μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνονται οι ουσιαστικές γέφυρες διαλόγου.

Οι κοινωνικές τεχνολογίες επιτρέπουν σε όλο και περισσότερους χρήστες να γίνουν πολίτες του κόσμου και να συμμετέχουν σε μία στρογγυλή τράπεζα με όλους τους ανθρώπους, δημιουργώντας το δικό τους περιεχόμενο και όχι μόνο καταναλώνοντας το. Ωστόσο, η ποιότητα της ενέργειας που παράγεται και το περιεχόμενο ποικίλλει δραματικά - από εξαιρετικά έργα δημοσιογραφίας έως spam και ακόμη και κατάχρηση. Βέβαια η ποικιλομορφία των απόψεων είναι υγιής και αν οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν κοινωνική παιδεία όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, η πρόσβαση σε ένα ευρύτερο σύνολο απόψεων μπορεί να προωθήσει την κριτική σκέψη.

Η συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες των κοινωνικών τεχνολογιών πρέπει να είναι μια διαρκής ερώτηση που αναζητά απαντήσεις, μέσω θεμελιωδών εννοιολογικών προβληματισμών και εμπειρικά προσανατολισμένων συνεισφορών: ποιες κοινωνικές τεχνολογίες είναι πιο σημαντικές στο σημερινό περιβάλλον; Πώς μπορούμε να τις μελετήσουμε; Ποιο είναι το μέλλον των κοινωνικών τεχνολογιών και της κοινωνίας των δικτύων;