Επί τα χείρω αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία η Citi εκτιμώντας πλέον πως η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 9% περίπου για εφέτος, από 7% που ανέμενε τον Ιούλιο. Παράλληλα η αμερικανική τράπεζα εκτιμά πως η ανάπτυξη της Ελλάδας θα «τρέξει» με 3,5% το 2021, αναθεωρώντας ανοδικά κατά 0,2% την εκτίμησή της για την ανάκαμψη.

Η Citi σημειώνει πως παρά τον σχετικά χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού, το lockdown και η κατάρρευση των διεθνών τουριστικών ροών προκάλεσαν μια απότομη συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο που έφτασε το 15%. Η αμερικανική τράπεζα αναμένει ότι η ανάκαμψη του γ' τριμήνου θα είναι συγκριτικά πιο αδύναμη σε σύγκριση με άλλες χώρες, λόγω του δυσανάλογα μεγάλου αντίκτυπου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα οι τουριστικές ροές θα παραμείνουν για μεγάλο διάστημα υποτονικές, και αναμένει πως η Ελλάδα θα «χτυπηθεί» από μία πιο μακρά περίοδο υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας έως το τέλος του 2020 και πιθανόν και το 2021. Παράλληλα η Citi εκτιμά πως το ποσοστό ανεργίας το 2020 θα διαμορφωθεί στο 18,3%, ξεπερνώντας ωστόσο το 20% το 2021 (20,1%), ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα αυξηθεί στο 5,7% για εφέτος από 1,4% το 2019, πριν μειωθεί στο 1,7% το 2021.

Citi

 

Μεγάλη κερδισμένη η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ωστόσο η Citi εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια, παρά τα υψηλά επίπεδα χρέους, και θα είναι μεταξύ των μεγάλων ωφελημένων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ικανότητα απορρόφησης αυτών των τεράστιων πόρων είναι κάπως καλύτερη για την Ελλάδα (σε σύγκριση με την Ιταλία ή την Ισπανία) επειδή:

  • Η Ελλάδα έχει δείξει μια μεγαλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων τα τελευταία χρόνια, εν μέσω των προσπαθειών για ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση και
  • τα μικρότερα απόλυτα ποσά είναι ευκολότερα στην κατανομή/εκταμίευση.

Έτσι η Citi εκτιμά ότι αυτοί οι πόροι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα (2022-2024).

CIti

Τα κεφάλαια που θα προέλθουν από την ΕΕ μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του χαμηλού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της Ελλάδας, το οποίο επηρεάζεται από δυσμενή δημογραφικά στοιχεία και από πολύ χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης των νοικοκυριών, αναφέρει η Citi.

Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και τη μεγάλη υποτίμηση που συνέβη την προηγούμενη δεκαετία, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Όπως σημειώνει η Citi oι εγχώριες αποταμιεύσεις δεν επαρκούν ακόμη ώστε να καλύψουν το επενδυτικό κενό στη χώρα, δεδομένου του ότι οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 65% από το 2007.