Η συμβολή στην ανάπτυξη θα είναι ο κύριος προσανατολισμός της νέας διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ανέφερε ο νέος της πρόεδρος, Χαράλαμπος Γκότσης, κατά την πρώτη ομιλία του στην Βουλή.

Βασική προτεραιότητα θα είναι η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η χαλάρωση των capital controls για τους έλληνες επενδυτές.

Σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση τόνισε ότι η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την πορεία των μετοχών και μετά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα παρέχει βοήθεια όχι μόνο στις συστημικές τράπεζες αλλά και στην Attica Bank και στις συνεταιριστικές τράπεζες.

Ο κ. Γκότσης πρότεινε στον υπουργό Οικονομικών μεγαλύτερη ευχέρεια στις ρευστοποιήσεις μεριδίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια με τον όρο ότι τα χρήματα δεν θα βγαίνουν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, δρομολογείται η προώθηση νέων επενδυτικών προϊόντων και η δημιουργία μικρότερων αγορών με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη στήριξη της καινοτομίας.

Στα σχέδια της νέας διοίκησης περιλαμβάνεται και  η ενδυνάμωση των συλλογικών επενδύσεων με αλλαγές στους νόμους που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ )και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).