Μπορεί η πανδημία του κορονοϊού να έχει επιδράσει πρόσθετα στην αποταμιευτική ικανότητα των Ελλήνων και μόλις το 18% του συνόλου να είναι σε θέση να αποταμιεύσει, ωστόσο αυτό το μέρος του πληθυσμού βρίσκεται στο κυνήγι αποδόσεων σε μια εποχή πολύ χαμηλών επιτοκίων

Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα στις περισσότερες περιπτώσεις αποφέρουν μηδαμινό εισόδημα στους κατόχους τους. Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων προσεγγίζει το 1 τρισ. ευρώ, ενώ 120 δισ. ευρώ είναι σε καταθέσεις νοικοκυριών με σχεδόν μηδενικά επιτόκια και άλλα 58 δισ. ευρώ είναι τα επίσημα καταγεγραμμένα κεφάλαια εκτός χώρας, εκ των οποίων τα περίπου 35 δισ. ευρώ είναι απλές καταθέσεις.  

Καθώς οι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα υπολογίζονται στα 30 δισ. ευρώ, η συμμετοχή των Ελλήνων στην κεφαλαιαγορά είναι ακόμη πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την ΕΕ και άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, με αποτέλεσμα όπως υποστηρίζεται να υπάρχει μία σημαντική «δεξαμενή» άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις, αλλά και μια διέξοδος για καταγραφή αποδόσεων για τους επενδυτές.   

Ωστόσο, οι Έλληνες επενδυτές και ειδικά τα νοικοκυριά είναι ακόμη επιφυλακτικά για το θεσμό του Χρηματιστηρίου, έχοντας στη μνήμη τα γεγονότα της περιόδου 1999-2000, ενώ είναι επηρεασμένα και από σκάνδαλα όπως αυτά της Folli – Follie και της MLS, όπου ομολογιούχοι και μέτοχοι έχασαν τα χρήματα τους, λόγω εξαπάτησης από τις Διοικήσεις των εισηγμένων.  

Αυτή η επιφυλακτικότητα απεικονίζεται στη συμμετοχή των επενδυτών στο ΧΑΑ. Η αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο τον Ιούλιο 2020 έφτασε τα 1,15 δισ. ευρώ, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα τον Ιούνιο ήταν 1,42 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν 1,73 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 33,2%. 

«Κυριαρχούν» οι ξένοι επενδυτές

 Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις αρχές Αυγούστου υπολογίστηκε στα 36,49 δισ. ευρώ και συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου διαστήματος του 2019, που  ήταν 48,70 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση κατά 25,1%.  

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2020 πραγματοποίησαν το 51,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούλιο του 2019 είχαν πραγματοποιήσει το 48,7% των συναλλαγών).  

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιούλιο 2020 πραγματοποίησαν το 23,7% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 25,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 26,9% των συναλλαγών).