Αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ομόλογα αξίας έως 8 εκατ. ευρώ, η έκδοση των οποίων δεν θα προϋποθέτει την έγκριση και τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υποβάλει η διοίκηση της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.

Το σχετικό αίτημα του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΧΑΕ Σωκράτη Λαζαρίδη προς τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό αποσκοπεί στην δημιουργία μιας «μικρο-αγοράς» ομολόγων, στην οποία δηλαδή θα διαπραγματεύονται ομόλογα που θα εκδίδουν μικρές επιχειρήσεις.

Σοβαροί κίνδυνοι

Αν και οι προθέσεις της συγκεκριμένης πρότασης είναι αγαθές, καθώς επιδιώκουν να δώσουν διέξοδο χρηματοδότησης σε μικρές επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα να στηρίξουν την κερδοφορία της ΕΧΑΕ, ωστόσο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Οποιαδήποτε έκδοση ομολόγου που δεν θα έχει λάβει την τυπική έγκριση από την Επιτροπή Kεφαλαιαγοράς και δεν θα έχει ελεγχθεί από αυτή ενέχει επενδυτικό ρίσκο, καθώς οι αγοραστές θα πρέπει να βασιστούν στις γνώσεις τους και στα όσα δηλώνει ο εκδότης προκειμένου να επενδύσουν, χωρίς να έχουν διασφαλίσει ότι πράγματι τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η επένδυση τους είναι τα πραγματικά.

Και μπορεί η αγορά ομολόγων, να είναι αγορά για «μεγάλα παιδιά», ωστόσο τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την MLS έδειξαν πως οι κίνδυνοι να ζημιωθούν οι επενδυτές από πράξεις και παραλείψεις των διοικήσεων των εταιρειών υπάρχουν ακόμα και στις περιπτώσεις μεγάλων εισηγμένων εταιρειών οι οποίες ελέγχονται – τουλάχιστον θεωρητικά – τακτικά από τις αρχές.

Στη βάση αυτή, πληροφορίες αναφέρουν πως η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν θα βιαστεί να πάρει αποφάσεις επί του αιτήματος που έχει υποβάλει η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.