Τους 250 μεγαλύτερους «παίχτες» της ενεργειακής αγοράς ανακοίνωσε και φέτος όπως κάθε χρόνο το πρακτορείο Platts κατατάσσοντας τις εταιρείες από τον κλάδο του πετρελαίου, του ηλεκτρισμού και του άνθρακα με βάσει τέσσερα κριτήρια: τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη, την αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και την απόδοση των επενδύσεών τους.

Η λίστα που ανακοινώθηκε πρόσφατα αφορά στο έτος 2014 και καταγράφει τις τάσεις της αγοράς στην ενέργεια και τη γεωγραφική κατανομή των ισχυρότερων του κλάδου. Στη φετινή λίστα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις για τις πρωτιές καθώς οι γνωστοί κολοσσοί εξακολουθούν να κυριαρχούν. Δεν θεωρείται όμως παγιωμένη η πρωτοκαθεδρία τους εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου και της ανόδου των εταιρειών ηλεκτρισμού και άνθρακα, οι οποίες επωφελούνται από τις εξελίξεις.

Στη λίστα υπάρχει και μια ελληνική παρουσία, η ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται στη 223η θέση.

Όσον αφορά στις πρώτες θέσεις, για πάνω από 10 έτη στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Exxon Mobil και ακολουθούν η Chevron και η Shell ενώ σε αισθητά χαμηλότερη θέση (στην 29η) σε σύγκριση με άλλες χρονιές βρίσκεται η BP. Συγκεκριμένα, οι πρώτες δέκα εταιρείες είναι οι εξής:

1.    Exxon Mobil Corp
2.    Chevron Corp
3.    Royal Dutch Shell plc
4.    CNOOC Ltd
5.    PetroChina Co Ltd
6.    Phillips 66
7.    ConocoPhillips
8.    Valero Energy Corp
9.    China Shenhua Energy Co Ltd
10.  OJSC Rosneft Oil Co

 Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των αμερικανικών και καναδικών εταιρειών, οι οποίες παράγουν ήδη τεράστιες ποσότητες σχιστολιθικού πετρελαίου με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης και της οριζόντιας γεώτρησης με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτουν την εσωτερική αγορά και να προσανατολίζονται προς  ξένες αγορές, αλλάζοντας τη γεωγραφική κατανομή «πωλητών» και «πελατών».

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι στη λίστα Platts, οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες αντιπροσωπεύουν πλέον το 45% και οι αμερικανικές και καναδικές εταιρείες από τη βιομηχανία του σχιστολίθου αντιπροσωπεύουν το 60% των 50 πλέον αναπτυσσόμενων εταιρειών ενέργειας.