Την ευκαιρία να αυξήσουν τον τζίρο τους και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας κατά 50% θα έχουν οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να ενταχθούν στο δίκτυο της Endeavor με βασική προϋπόθεση να παρουσιάζουν κύκλο εργασιών από 1 ευρώ έως 30 εκατ. ευρώ, σημαντική καταγεγραμμένη πορεία και προοπτική ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 9 έως τις 30 Νοεμβρίου ενώ μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους. Η αξιολόγηση και επιλογή γίνεται μέσω μιας πολυδιάστατης διαδικασίας, που περιλαμβάνει μια σειρά συνεντεύξεων με μέλη του δικτύου Endeavor σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και κορυφώνεται στα διεθνή πάνελ επιλογής (International Selection Panels), που διεξάγονται πέντε με έξι φορές ετησίως σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου.

Το δίκτυο Endeavor Greece περιλαμβάνει 16 εταιρείες με σημαντική παρουσία στον κλάδο τους και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως η Hellas Direct, η Papadimitriou C.C., η HotelBrain, η Insurance Market, η ERGON, η Think Digital Group, η BrainBox, η Green Cola, η Travelplanet24/Tripsta ενώ πιο πρόσφατα μέλη της είναι η Frezyderm και η Blueground. Οι εταιρείες που εντάσσονται στο δίκτυο, παρουσιάζουν κατά μέσο όρο αύξηση στον τζίρο και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας άνω του 50% μετά την ένταξή τους στο δίκτυο της Endeavor.

Ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Από το 1997, έχουν επιλεγεί παγκοσμίως περισσότεροι από 1.200 επιχειρηματίες από 500+ εταιρείες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας και κατέγραψαν έσοδα πάνω από 8 δισ. δολάρια το 2014.

Οι επιχειρηματίες που θα επιλεγούν θα απολαύσουν υπηρεσίες από ένα δίκτυο επιχειρήσεων-εθελοντών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οι οποίοι λειτουργούν ως mentors, advisors, connectors, επενδυτές και πρότυπα.

Πρόσβαση σε επενδυτές

Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η βοήθεια που δέχονται τα νέα μέλη στην εξεύρεση κεφαλαίων και όταν οι Endeavor Entrepreneurs αναζητούν χρηματοδότηση, μπορούν σε συνεργασία με την Endeavor να βελτιώσουν τη στρατηγική τους και τα σχετικά υλικά. Για να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής της διαδικασίας, η Endeavor τους φέρνει σε επαφή με έναν Global Mentor—συνήθως έμπειρο mentor ή επενδυτή από τις ΗΠΑ—που τους καθοδηγεί. Μόλις είναι έτοιμος ο επιχειρηματίας να συναντήσει επενδυτές, η Endeavor προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από χίλια επενδυτικά σχήματα. Επίσης, διοργανώνονται εκδηλώσεις με το δίκτυο επενδυτών—4 φορές ετησίως ανά τον κόσμο – και προσωπικές συναντήσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περιπτώσεις που η συνολική επένδυση που λαμβάνει ο επιχειρηματίας από θεσμικούς επενδυτές είναι 5 εκ. δολάρια και πάνω μπορεί να λάβει και παθητική συνεπένδυση από το Endeavor Catalyst.

Οι Endeavor Entrepreneurs αποκτούν πρόσβαση σε mentors και συνεργάτες από το διεθνές δίκτυο της Endeavor, μέσω μιας προσέγγισης διαμορφωμένης ανάλογα με τις ανάγκες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει mentoring, στρατηγικές κατευθύνσεις και επαφή με οργανισμούς και επαγγελματίες σε διάφορους τομείς.

Συνεργασίες με πανεπιστήμια

Αξιοσημείωτη είναι η σημασία που δίνει το δίκτυο στη συνεργασία με διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς κάθε χρόνο προσλαμβάνει φοιτητές MBA από κορυφαία business schools των ΗΠΑ (πχ. Stanford, Harward, MIT-Sloan, Wharton, Columbia, Kellogg, Yale SOM κ.λπ.) για 10 εβδομάδες το καλοκαίρι για να εργαστούν στις επιχειρήσεις των Endeavor entrepreneurs ως «eMBAs».