Πιο ασφαλές από τις τράπεζες θεωρούν πολλοί καταναλωτές το περιβάλλον του σπιτιού τους καθώς πάνω από το 1/3 των συνολικών καταθέσεων που «έφυγαν» από τις τράπεζες φυλάσσονται σε κάποια «κρυψώνα».

Συγεκρκιμένα περισσότερα από 10 δις. ευρώ από τα συνολικά 30 δις. ευρώ των τραπεζικών εκροών βρίσκονται «κάτω από το στρώμα» καθώς σε αυτό το ύψος υπολογίζονται οι αναλήψεις των μετρητών. Παράλληλα, περίπου 5 δις. ευρώ από τις καταθέσεις μετατράπηκε σε επενδυτικά αξιόγραφα, δηλαδή κυρίως αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, ενώ οι εκροές προς το εξωτερικό ήταν της τάξης των 3 δις. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την αναγωγή των ποσών που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου και σύμφωνα με τα οποία, οι εκροές καταθέσεων πήγαν στις εξής κατευθύνσεις: 

- Το 38% αναλήφθηκαν υπό τη μορφή μετρητών
- Το 16% χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή φόρων
- Το 15% μετατράπηκε σε επενδυτικά αξιόγραφα
- Το 10% εστάλη με εμβάσματα στο εξωτερικό
- Το 18% δαπανήθηκε από την κυβέρνηση
- Και 3% άλλα

Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με το 2012 όταν είχε γίνει αντίστοιχη μετακίνηση χρημάτων από καταθέσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό έμεινε εντός της χώρας ή ξοδεύτηκε για την κάλυψη υποχρεώσεων, φορολογικών ή άλλων. Αντίθετα, το 2012 τα χρήματα που «ξενιτεύτηκαν» ήταν το ένα τρίτο από τα συνολικά 60 δις. ευρώ, δηλαδή τότε οι Έλληνες είχαν στείλει στην Κύπρο, στην Αγγλία και τη Γερμανία περίπου 20 δις. ευρώ. 

Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, η εξέλιξη αυτή έχει και θετική ανάγνωση, καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν στο γκισέ τα χρήματα που βρίσκονται στα σπίτια με μορφή μετρητών, παρά εκείνα που βρίσκονται στο εξωτερικό ή μετατράπηκαν σε μακροχρόνια ομόλογα. 

Έτσι, τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι ότι εάν προκύψει συμφωνία κυβέρνησης και δανειστών, αίροντας τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα, τότε το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα επιστρέψει γρήγορα στο γκισέ. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση, όπως έδειξε και η εμπειρία του 2012, η επιστροφή των μετρητών γίνεται μαζικά και σχετικά γρήγορα –σε διάστημα δηλαδή κάποιων εβδομάδων- ενώ χρήματα που εστάλησαν στο εξωτερικό επιστρέφουν με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. 

Όσο για τη συμπεριφορά των μικροκαταθετών, χαρακτηριστικά των συνηθειών τους είναι και πάλι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με αυτά, το 82% των αναλήψεων από πελάτες λιανικής έγινε υπό τη μορφή φυσικών χρημάτων, κατευθυνόμενο σε τραπεζικές θυρίδες ή σεντούκια κι ένας μέρος, το μικρότερο, προς κατανάλωση. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι πάνω από τις μισές εκροές (53%) έχουν «παρκαριστεί» είτε εντός της χώρας, ή σε βραχυπρόθεσμα επενδυτικά χρεόγραφα όπως τα αμοιβαία κεφάλαια.