Την ουσιαστική στήριξη του κράτους ζητούν για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό ζητούν οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας.

Σε επιστολή τους προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας, ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανώτερη Τάξης (ΣΤΕΑΤ) αναφέρει ότι, σε αντίθεση με τις εσφαλμένες θέσεις που διατυπώνονται σε δημοσιεύματα, ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος επεκτάθηκε και επεκτείνεται συνεχώς στο εξωτερικό, σε πείσμα των καιρών και του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού.

Όπως σημειώνει, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν πως το 2014 το εισαχθέν συνάλλαγμα από κατασκευαστικές υπηρεσίες έφτασε τα 845,3 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσιο δηλαδή από το συνάλλαγμα που ήρθε την ίδια χρονιά στη χώρα από εξαγωγές λαδιού (231 εκατ. ευρώ) και διπλάσιο από εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων (324,5 εκατ. ευρώ εξαγωγές τυριών και 111,9 εκατ. ευρώ εξαγωγές γιαουρτιού).

Μάλιστα ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η ανάδειξη του κατασκευαστικού τομέα σε πρωταγωνιστικό εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία είναιπραγματικός άθλος, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε:

- Σε συνθήκες βαθύτατης οικονομικής ύφεσης.
- Με συσσωρευμένες ζημίες του κλάδου άνω του 1 δισ. ευρώ.
- Με τις ελληνικές τράπεζες σε αδυναμία να παρέχουν υποστήριξη.
- Απέναντι σε ξένους ανταγωνιστές πολλαπλάσιου μεγέθους.
- Χωρίς την αναγκαία και εύλογη υποστήριξη που οι τελευταίοι απολαμβάνουν από τις κυβερνήσεις των χωρών τους στην εξαγωγική προσπάθεια.
- Και παρότι το Δημόσιο καθυστερεί πληρωμές και επιστροφές προς τον κλάδο που ισούνται ή και ξεπερνούν τα έσοδά του από τις εξαγωγές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ, ο κλάδος είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες, με 149.400 εργαζόμενους, ενώ επισημαίνεται ότι για κάθε δική του θέση εργασίας δημιουργεί στην οικονομία άλλες 3 και για κάθε ένα ευρώ δικής του δραστηριότητας δίνει το μισό και πλέον πίσω στο δημόσιο σε φόρους και εισφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος διεκδικεί από την πολιτεία μόνο τη δίκαια μεταχείριση του κλάδου.

«Είμαστε βέβαιοι, κύριε Υπουργέ, ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα επιτύχει πολύ περισσότερα στην εξαγωγική του προσπάθεια, παρά το μικρό σχετικά μέγεθος των ελληνικών εταιρειών, σε σχέση με τους κολοσσούς της διεθνούς κατασκευαστικής αγοράς, στον βαθμό που θα τύχει, επιτέλους, της αναγκαίας σχετικής ουσιαστικής αρωγής και στήριξης της Πολιτείας, στην οποία και ευελπιστούμε», επισημαίνει στην επιστολή του ο ΣΤΕΑΤ.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών προκειμένου να τον ενημερώσει αναλυτικά για την εξωστρέφεια του κλάδου, καθώς και για τις απαιτούμενες από την πολιτεία ενέργειες και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυσή του.