Αρνητικά έχουν επηρεαστεί τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2015 του Υγεία από τις μονομερείς, όπως τις χαρακτηρίζει η διοίκηση,  κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.
Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2015, ανήλθε σε 114,5 εκατ ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5% έναντι 115,1 εκατ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.
Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2015 παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 15,9% και ανήλθαν σε 11,9 εκατ ευρώ έναντι κερδών 10,3 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ φόρων του πρώτου εξαμήνου του 2015 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 48% και ανήλθαν σε ζημιές 2,7 εκατ ευρώ έναντι ζημιών 5,2 εκατ ευρώ. το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,7 εκατ ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 5,6 εκατ ευρώ το αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Πρόεδρος του Ομίλου Υγεία κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στη σημερινή αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει η χώρα μας και παρά την συνεχιζόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων, ο Όμιλος Υγεία κατάφερε να αυξήσει την λειτουργική του κερδοφορία αναδεικνύοντας τη κυρίαρχη θέση που κατέχει στον ιδιωτικό κλάδο παροχής υγείας.
Στον Όμιλο Υγεία, παραμένουμε σταθεροί στην επιχειρησιακή στρατηγική μας και ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία της ελληνικής επιχειρηματικότητας επικεντρωνόμαστε στην κεφαλαιακή μας ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των εταιρειών του Ομίλου, μεγιστοποιώντας όλες τις συνέργιες εντός του ομίλου.
Βασικός πυλώνας σε κάθε βήμα της οικονομικής μας ανάπτυξης αποτελεί η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων, υπηρετώντας ταυτόχρονα με σεβασμό τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στον Όμιλο Υγεία παρά την δυσχερή οικονομική συγκυρία, συνεχίζουμε όλοι μαζί με ξεκάθαρη δέσμευση την υλοποίηση του οράματος μας, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων να εξακολουθούν να παραμένουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας και ο Όμιλος Υγεία να παραμένει στην υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς».