Κινήσεις προκειμένου να επιστρέψει σε κερδοφόρο πορεία σχεδιάζει η Επίλεκτος, επεκτεινόμενη στο χώρο της ενέργειας αλλά και προσδοκώντας σε πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου.

Έτσι, στη δραστηριότητα της εμπορίας βιοκαυσίμων (για το 2015 δεν μετείχε στην κατανομή βιοντίζελ, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις του β' εξαμήνου της περυσινής χρήσης και του πρώτου της τρέχουσας), θα επιδιώξει το 2016 να της κατανεμηθούν ποσότητες, προκειμένου να ενισχύσει τον τζίρο του β' εξαμήνου της φετινής χρήσης.

Στο μέτωπο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, η εισηγμένη κατέχει άδεια ισχύος 5,252 MW στον νομό Λάρισας και η κατασκευή του σχετικού σταθμού αναμένεται να αρχίσει το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Στην κλωστοϋφαντουργία τώρα, ήδη υλοποιήθηκε η ενοικίαση εκκοκκιστηρίου βάμβακος στον νομό Τρικάλων για την απόκτηση περισσότερων ποσοτήτων σύσπορου βάμβακος για την παραγωγή πρώτης ύλης (εκκοκκισμένο βαμβάκι), που θα βοηθήσει αφενός στην παραγωγή ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων και αφετέρου στην ενίσχυση της κερδοφορίας.

Σε ό,τι αφορά στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο γενικότερα, η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι «η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάσσουν τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια, στους παραγωγικούς τομείς οι οποίοι θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε καθώς είναι η μοναδική χώρα που παράγει στον πρωτογενή τομέα την πρώτη ύλη (σύσπορο βαμβάκι), βασική ύλη για τη μεταποίηση στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις με μακρά ιστορία στην καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, που μπορεί να προσδώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Αναμένεται να υπάρξουν πολιτικές και να θεσπιστούν κανόνες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου.

Ήδη ξεκίνησε η μείωση του κόστους ενέργειας, στο οποίο υπήρξε τριπλασιασμός από το 2000 έως το 2012. Ο Όμιλος έχει την υποδομή με τρία ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια, τέσσερα κλωστήρια συμβατικής κλώσης και ένα κλωστήριο open/end, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου.

Βασικός στόχος της διοίκησης παραμένει η άμεση αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσμάτων (ζημίες) που εμφανίζει κατά τα τελευταία έτη.

Η εταιρεία συνεχίζει να έχει εξαγωγικό της προσανατολισμό (άνω του 75%), εξασφαλίζοντας πελάτες φερέγγυους σε πάνω από τριάντα χώρες ανά τον κόσμο.