Με στόχο την προστασία υδάτινων πόρων, η  Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεχίζει και το 2015 το πρόγραμμα συλλογής ομβρίων υδάτων σε ελληνικά νησιά, καθώς και τη συνεργασία της με το WWF Ελλάς υλοποιώντας συγκεκριμένα προγράμματα για την προστασία των υγροτόπων στην Κρήτη και στη Λέσβο.

Πρόγραμμα συλλογής όμβριων υδάτων σε ελληνικά νησιά

Το πρόγραμμα συλλογής όμβριων υδάτων στα ελληνικά νησιά εφαρμόζεται από το 2008. Υλοποιείται, σε συνεργασία με τον Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med), από το σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα και υποστηρίζεται από το 2011 από το The Coca-Cola Foundation. Στοχεύει στην εφαρμογή και διάδοση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών για την αποτελεσματική συλλογή του βρόχινου νερού και τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων.

Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και επισκευή συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού, όπως παραδοσιακές στέρνες και σύγχρονες, υπόγειες δεξαμενές, καθώς και την ανάδειξη ήπιων τρόπων παρέμβασης στη διαχείριση του νερού.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε 28 νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, εγκαθιστώντας και επισκευάζοντας 50 συστήματα συλλογής όμβριων υδάτων και 3 μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού που επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 62.465.000 λίτρων νερού.

Αναλυτικά οι δράσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν το 2014 σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα παρουσιάζονται στην έκθεση που συντάχθηκε για το πρόγραμμα από το Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) και είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.coca-colahellenic.gr.

Παρακολούθηση της κατάστασης των υγροτόπων στην Κρήτη και τη Λέσβο

Η εταιρεία επεκτείνει τη συνεργασία της με το WWF Ελλάς για 5η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του στόχου για την προστασία των υγροτόπων σε δύο ελληνικά νησιά μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών και την ενεργοποίηση της αυτοδιοίκησης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθελοντών για την παρακολούθηση των νησιωτικών «υγροτόπων» σε Κρήτη και Λέσβο, συνεισφέροντας στην καλή οικολογική κατάσταση περισσότερων από 100 φυσικών νησιωτικών υγροτόπων.

Φέτος, η δράση συνεχίζεται στις συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την προστασία των νησιωτικών υγροτόπων μεγάλης αξίας, την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την ενημέρωση και κινητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πολύτιμα αυτά οικοσυστήματα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την αποδοτικότερη διαχείριση του νερού στις εγκαταστάσεις, την ανίχνευση διαρροών, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού.

Με συστηματική εφαρμογή των συγκεκριμένων πρακτικών στις εγκαταστάσεις της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον πέτυχε το 2014 σημαντική πρόοδο. Ενδεικτικά, η ετήσια κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 23,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ανακυκλώθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν 40.000.000 λίτρα νερού.