Στην κατ’ αρχήν υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετόχων εταιρείας με έδρα στην Κωνσταντινούπολη και αντικείμενο την προώθηση πρώτων υλών και χημικών πρώτων υλών προχώρησε η ΕΛΤΟΝ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το εκτιμώμενο τίμημα δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

«Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των τοπικών αρχών ως εκ τούτου η ΕΛΤΟΝ θα ενημερώσει περαιτέρω το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις όποιες εξελίξεις.

Ο όμιλος συνεπής στην εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού και ανάπτυξης, μέσω της παρούσας εξαγοράς επιτυγχάνει την διείσδυσή του σε μία εκ των σημαντικών και διαρκώς ανερχόμενων αγορών στόχων του, αυτήν της Τουρκίας», προστίθεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.