Κεφαλαιακό όφελος ύψους 720 εκατ. ευρώ έχει αποκομίσει από την ανταλλαγή ομολόγων η Eurobank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα στο πλαίσιο της επίσημης γνωστοποίησης για την έναρξη του book building.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η τράπεζα, πρόκειται για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την αποδοχή της προαιρετικής ανταλλαγής τίτλων των ομολογιούχων της, με τα επίσημα αποτελέσματα να αναμένονται στις 19 Δεκεμβρίου.