Η ζημιά από τρακάρισμα είναι η πιο συνηθισμένη από αυτές που έχουμε να διαχειριστούμε ως ασφαλισμένοι. Μετά το ατύχημα αρχίζει η περίοδος της αναμονής προκειμένου να φθάσει η στιγμή που θα αποζημιωθούμε.

Το να μας καταβληθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική μας εταιρία, εμπεριέχει και ένα γραφειοκρατικό κομμάτι. Για να αποφύγουμε την άσκοπη ταλαιπωρία που θα προκύψει εάν δεν είμαστε κατάλληλα ενημερωμένοι για το τί χρειάζεται να έχουμε μαζί μας για να αποζημιωθούμε, σκόπιμο είναι να έχουμε στο μυαλό μας ορισμένες βασικές συμβουλές. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πως πρέπει να επικοινωνούμε με την εταιρία που θα μας αποζημιώσει, προκειμένου να ενημερωθούμε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Τα δικαιολογητικά διαφέρουν ανάλογα με τo είδος του ατυχήματος. Για παράδειγμα είναι διαφορετικά  σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές και διαφορετικά εάν υπάρχουν και σωματικές βλάβες. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η καταβολή αποζημίωσης για κάθε είδους ζημία προϋποθέτει υποβολή αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Οι πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις αποζημιώσεων είναι αυτές που σχετίζονται με τρακαρίσματα από τα οποία υπάρχουν μονάχα υλικές ζημιές. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση υλικών ζημιών είναι συνήθως:

- αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων, στην περίπτωση που έχει έρθει αστυνομία στον χώρο του ατυχήματος και έχει επιληφθεί του συμβάντος

- δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης,

- πραγματογνωμοσύνη, η οποία συνήθως διενεργείται από πραγματογνώμονα που ορίζει η ίδια η εταιρία

- εξουσιοδοτήσεις / νομιμοποιήσεις, όπου είναι απαραίτητες (εφόσον δεν εισπράττετε οι ίδιοι την αποζημίωση),

- τιμολόγια επισκευής και άλλου είδους δικαιολογητικά

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι απαραίτητο να δηλώνουμε άμεσα στην εταιρία μας το ατύχημα στο οποίο έχουμε εμπλακεί και να αναμένουμε τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης πριν προχωρήσουμε στην επιδιόρθωση της ζημίας. Σε αντίθεση περίπτωση κινδυνεύουμε να μην αποζημιωθούμε.