«Όχι» στο αίτημα των διαβητικών για μειωμένο ωράριο εργασίας – Αντιδρούν οι πάσχοντες 

Έφη Τσιβίκα
Μοιράσου το
«Όχι» στο αίτημα των διαβητικών για μειωμένο ωράριο εργασίας – Αντιδρούν οι πάσχοντες 
«Η δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα των πασχόντων είναι καθοριστική για την πορεία της υγείας τους και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την υιοθέτηση μέτρων στήριξης, όπως είναι και η δυνατότητα του μειωμένου ωραρίου», αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή Βορίδη, στο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) για τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου εργασίας για εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας 50%, ποσοστό που λαμβάνει μερίδα των ατόμων με Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην επιστολή που έστειλε στην Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία υποστήριξε το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, είναι ότι η υιοθέτηση του αιτήματος αυτού θα έχει «ως αποτέλεσμα την περιπτωσιολογική αντιμετώπιση του ζητήματος ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Η στάση του Υπουργού προκάλεσε την αντίδραση των πασχόντων για την απόρριψη του «δίκαιου» - όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν- αιτήματός τους, οι οποίοι και εκφράζουν την ελπίδα ότι θα αξιολογηθεί εκ νέου.

«Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη αποτελούν λοιπόν για τον Υπουργό “περιπτώσεις” που δε δύνανται να τύχουν υποστήριξης στην εργασία τους, λόγω του πλήθους των ιδίων αλλά και των υπολοίπων πασχόντων από χρόνιες παθήσεις και/ή αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν ποσοστό 50%! Ο Υπουργός, όπως διαφαίνεται από την απάντησή του, εστιάζει στους αριθμούς και όχι στην ουσία του αιτήματος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Όλοι εμείς οι πάσχοντες από Διαβήτη θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον Υπουργό ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μία σοβαρή χρόνια πάθηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος σοβαρών και επίπονων επιπλοκών, όπως είναι η νεφροπάθεια, η πολυνευροπάθεια, ο ακρωτηριασμός άκρων, η τύφλωση κλπ», σχολιάζει η Ομοσπονδία.

Όπως επισημαίνει, ειδικά στις περιπτώσεις των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, η αντιμετώπιση της πάθησης απαιτεί καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης και πολλαπλές μετρήσεις, προκειμένου να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις στις τιμές της γλυκόζης κατά τη διάρκεια της ημέρας και να παρεμβαίνουν, όποτε είναι απαραίτητο, για να αποφεύγονται οι υπογλυκαιμίες και οι υπεργλυκαιμίες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ασχολούνται επισταμένα με τη διατροφή τους και να την υπολογίζουν σε καθημερινή βάση, όπως, επίσης, θα πρέπει να προγραμματίζουν και να υπολογίζουν κάθε σωματική τους δραστηριότητα. Σε όλα τα προηγούμενα που απαιτεί η χρόνια πάθησή τους, πρέπει να προστεθούν και οι ανάγκες της καθημερινής συμμετοχής τους στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνία.

«Αυτή η δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα των πασχόντων είναι καθοριστική για την πορεία της υγείας τους και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την υιοθέτηση μέτρων στήριξης, όπως είναι και η δυνατότητα του μειωμένου ωραρίου», αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Το αίτημα των πασχόντων

Στην επιστολή της προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να δίνεται η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους πάσχοντες που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50%, χωρίς αντίστοιχη περικοπή των αποδοχών τους, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υγεία τους.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ανωτέρω αίτημα και η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας θα έρχεται σε συμφωνία με τις συνταγματικές επιταγές:
1. για ειδική φροντίδα του Κράτους προς όσους πάσχουν από χρόνια νόσο (Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 21, παρ. 2)
2. για τη λήψη ειδικών μέτρων υπέρ της προστασίας αυτών (Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 21, παρ. 3) και
3. για τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους ένταξη (Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 21, παρ. 6).

Όπως τονίζει, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’/9.12.2016), για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σημειώνει στην επιστολή της και τις τροποποιήσεις που πρέπει απαραιτήτως να γίνουν, με στόχο το όφελος των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Σε ό,τι αφορά τον νόμο 4674/2022 (ΦΕΚ 53 A’/11.03.2020), θα πρέπει να τροποποιηθεί η περ. α της παρ. 9 του άρθρου 47 με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών» ως εξής:

«4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 193/1988 (Α’ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική και σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή που πάσχουν οι ίδιοι από Σακχαρώδη Διαβήτη με ποσοστό αναπηρίας 50% ή έχουν παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.».

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι ανάλογες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν και στις περιπτώσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του νόμου 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α’/19.6.2021), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Προκλητικά αρνητική η απάντηση του Υπουργού

Οι ασθενείς χαρακτηρίζουν «προκλητικά αρνητική» την απάντηση του Υπουργού, σημειώνοντας ότι «στέκεται μόνο στο σύνολο των χρονίως πασχόντων, στο οποίο ανήκουν και τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη». Όπως τονίζουν, η Πολιτεία χορηγεί βάσει του Ενιαίου Πίνακα ποσοστό αναπηρίας 50% στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, χωρίς όμως να εξετάζει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και χωρίς να συμμερίζεται την απόλυτη ανάγκη για την παροχή μειωμένου ωραρίου στην εργασία τους, γεγονός που θα προσφέρει περισσότερο χρόνο και ευελιξία στους πάσχοντες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της χρόνιας πάθησής τους.

«Η ανωτέρω αντιμετώπιση δεν προκαλεί μόνο λύπη αλλά και οργή σε όλους τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και στις οικογένειές τους για την ανάλγητη αντιμετώπιση των αναγκών των πασχόντων από την πλευρά της Πολιτείας.

Η αρνητική απάντηση του Υπουργού μας βρίσκει κάθετα αντίθετους! Όλοι εμείς οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη χαρακτηριζόμαστε, όπως και όλοι οι χρόνια πάσχοντες, ως ευάλωτοι πολίτες και η Πολιτεία έχει καθήκον να μας περιβάλλει με σεβασμό», αναφέρουν οι ασθενείς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο Υπουργός θα αξιολογήσει εκ νέου την πρότασή τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Διαβήτης: Τα αναλώσιμα που χορηγούνται χωρίς συμμετοχή ανά κατηγορία πασχόντων - Νέος πίνακας

Καρκίνος προστάτη: Νέο, παραγόμενο στην Ελλάδα, ραδιοφάρμακο προσφέρει ακρίβεια στη διάγνωση

Κέντρα Υγείας: Έχασαν πάνω από το 50% του έμψυχου δυναμικού τους την τελευταία δεκαετία