Τουρισμός
01-04-2021 | 13:22

Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα, δίνοντας το βηματισμό για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων της χώρας με τις αρχές της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Ο λόγος για την μονάδα Sani Resort του ομίλου Sani/Ikos η οποία το 2020 «έζησε» την πρώτη ανθρακικά ουδέτερη της χρονιά.

Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, ο Όμιλος Sani/Ikos έλαβε έγκαιρα μέτρα και ανέπτυξε το 2019 ένα στρατηγικό πλάνο για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέσω των δραστηριοτήτων του Sani Resort. Αποτέλεσμα αυτών ήταν το Sani Resort να αποτελέσει την πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα με σαφή οικολογικό προσανατολισμό, επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές.

«Το ενεργειακό αποτύπωμα του Sani Resort βελτιώνεται συνεχώς μέσα από ένα σύνολο δράσεων, όπως η αναβάθμιση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση των σχετικών επενδύσεων και η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων μας. To 2020 ήταν η πρώτη μας ανθρακικά ουδέτερη χρονιά. Καθώς το 2021 προβλέπεται να είναι το σημαντικότερο έτος δράσης για την κλιματική αλλαγή, με την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα τον ερχόμενο Νοέμβριο να ορίζει το μέλλον μας σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την τεράστια πρόκληση και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εργαστούμε συνειδητά προς την κατεύθυνση της παροχής πολυτελών διακοπών με καρδιά αειφορίας και έμφαση στην ασφάλεια. Έτσι, έχουμε θέσει φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με επιπλέον δράσεις σε εξαιρετικά επείγοντα θέματα, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και ο περιορισμός της ρύπανσης από πλαστικά», αναφέρει σχετικά η κα Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Αειφορίας και Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos. 

Ο σχεδιασμός της εταιρείας έχει ήδη εκπονηθεί και προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις που πλαισιώνουν το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα (zero carbon footprint), με ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη τετραετία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας, μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, αύξησης της χρήσης ΑΠΕ μέσω σημαντικής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αντιστάθμισης ρύπων και εκπαίδευση του προσωπικού. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου για το Sani Resort, τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Το έτος 2019, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Από το 2019, όλη η ηλεκτρική ενέργεια του Sani Resort προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης, μειώνοντας τον άνθρακα κατά 10,931 τόνους.

Μέσα από το πρόγραμμα Sani Green και μια πληθώρα δράσεων και πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιό του, το Sani Resort έχει υιοθετήσει τις αξίες της αειφορίας εφαρμόζοντας φιλόδοξες και καινοτόμες δράσεις σε τομείς όπως η κλιματική κρίση, η πλαστική ρύπανση, η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, η διαχείριση ενέργειας όπως και πρωτοβουλίες προστασίας και ανάδειξης της τοπικής βιοποικολότητας. Σε όλα τα παραπάνω συμμετέχουν τόσο το σύνολο των εργαζομένων όσο και οι επισκέπτες, με βιωματικές δράσεις όπως το Eco day και καθημερινές περιηγήσεις  στον υγρότοπο, ενώ έμφαση δίνεται στη χρήση τοπικών προϊόντων.

Το εύρος όμως του προγράμματος δεν σταματά εδώ. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, περισσότεροι από 40 οργανισμοί, όπως νοσοκομεία, σχολεία και πολιτιστικοί σύλλογοι, υποστηρίζονται ετησίως σε  θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας σε επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα. Σημείο αναφοράς στην εν λόγω προσέγγιση και τον μελλοντικό σχεδιασμό αποτελούν οι αρχές της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα όπως και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ και περαιτέρω συστάσεις παγκόσμιων οργανισμών. 

Στην ενεργειακή διαχείριση η έννοια της αποδοτικότητας είναι κυρίαρχη, με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε όλο το εύρος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σημαντικό πρόγραμμα σε εξέλιξη είναι αυτό της διαχείρισης του άνθρακα, στα πλαίσια προγράμματος Zero Carbon Footprint του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνει στρατηγική μείωσης κατανάλωσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προγράμματα αντιστάθμισης άνθρακα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συντελεστεί μετασχηματισμός της ενεργειακής λειτουργίας βασισμένος στην ηλεκτρική ενέργεια (electrification), ενώ το σύνολό της είναι από ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Παράλληλα το 2020, τo Sani Resort έγινε η πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα.

Για τη μείωση του νερού γίνεται πλήρης αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού για πότισμα, ενώ μειωτήρες στις βρύσες περιορίζουν την κατανάλωση, χωρίς να θίγεται η ευχαρίστηση του πελάτη. Η παρακολούθηση των καταναλώσεων του νερού και οι συστηματικές αναλύσεις εξασφαλίζουν τη ποιότητά του σε όλα τα σημεία που χρησιμοποιείται. 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης στερών και υγρών αποβλήτων εφαρμόζεται με κάθε λεπτομέρεια τα τελευταία χρόνια. Κλείνοντας το 2020, καταγράφονται  2.000.000 κιλά απορριμμάτων που ανακυκλώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ενώ έχουν αντικατασταθεί ήδη πλήρως τα πλαστικά μίας χρήσης που περιλαμβάνονται στη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τα περισσότερα επιπλέον πλαστικά μίας χρήσης, χρόνια προτού ψηφιστεί και εφαρμοστεί η νομοθεσία, το καλοκαίρι του 2021. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μείωσης, αντικατάστασης και ανακύκλωσης έχει αποτέλεσμα πάνω από 50% των συνολικών απορριμμάτων (οργανικών και μη) να ανακυκλώνεται –όπως επίσης πάνω από 80% των ανακυκλώσιμων- ενώ η μείωση της χρήσης πλαστικών αντικειμένων αγγίζει το 90% σε σύγκριση με το 2013. Επιπρόσθετες πρωτοβουλίες, όπως η αντικατάσταση των πλαστικών με χάρτινα καλαμάκια και των πλαστικών μπουκαλιών νερού με γυάλινα οδήγησαν σε 8 τόνους λιγότερα πλαστικά απορρίμματα. Αναφορικά με τα πλαστικά μίας χρήσης, η εταιρεία επιδιώκει να πάει ένα βήμα παραπέρα και σε ορίζοντα τετραετίας, υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, στοχεύει να περιορίσει όλο το πλαστικό μιας χρήσης στο σύνολο της λειτουργίας των ξενοδοχείων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ορισμένες δράσεις που ήδη πραγματοποιούνται, όπως workshop για την πλαστική ρύπανση, κατασκευή με 3D printer  μπρελόκ από πλαστικά που έχουν συλλεχθεί για ανακύκλωση, μετατροπή σάκων οικοδομικών υλικών σε αντίστοιχους για τη συλλογή των πράσινων αποβλήτων από τους κήπους, απαγόρευση πλαστικών σακουλών στα σημεία πώλησης εδώ και έξι χρόνια κ.α. 

Σε επίπεδο βιοποικιλότητας και σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνεχίζεται για όγδοη χρονιά ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τους υγροτόπους της Σάνης, με στόχο τη διαφύλαξή τους και τη δημιουργία ενός οικολογικού τουριστικού προορισμού με μονοπάτια ορνιθοπαρατήρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 2019 πάνω από 3.400 επισκέπτες ξεναγήθηκαν με τον οικο-ξεναγό, ενώ το παραμύθι  «Ερμής, ο Καλαμοκανάς Που Περπατούσε», διατίθεται σε επιλεγμένα δωμάτια αλλά και προς πώληση, με όλα τα έσοδα από αυτό να διατίθενται στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 

Με το πρόγραμμα Sani Animal Rescue αδέσποτα ζώα μπορούν να υιοθετηθούν, τα περισσότερα απο πελάτες του Resort, ενώ τα Eco Day Festival, ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης και στα ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και εθίμων της Χαλκιδικής, προσελκύουν τουρίστες και κατοίκους. 

Τα τελευταία χρόνια το Sani Resort συστήνει τα εκλεκτά προϊόντα της Χαλκιδικής στους πελάτες του μέσα από τα μενού του (το 60% του καταλόγου αφορά τοπικά ή ντόπια προϊόντα), πραγματοποιεί μέσω του οικο-ξεναγού καθημερινό πρόγραμμα επισκέψεων και εκδρομών σε τοπικούς μελισσότοπους, οινοποιεία και φάρμες, ενώ δημιούργησε και τη Land of Grace, μια σειρά αγροτικών προϊόντων από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα
Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα
Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα
Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.