Τουρισμός
08-12-2020 | 12:14

Ιαματικές πηγές, κρουαζιέρα και Ναυάγιο Ζακύνθου στο νέο νομοσχέδιο του υπ. Τουρισμού

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Ιαματικές πηγές, κρουαζιέρα και Ναυάγιο Ζακύνθου στο νέο νομοσχέδιο του υπ. Τουρισμού

Το νέο Νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές του νέου έτους παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.

Σε αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που στόχο έχουν να επιλύσουν χρόνια ζητήματα του τουριστικού κλάδου με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις, όπως η σύσταση «Οργανισμών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού» (DMMO), η θέσπιση «Οργανισμού για την Αξιοποίηση Ιαματικών Πόρων» για την προώθηση του ιαματικού τουρισμού, η ίδρυση «Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Ναυαγίου της Ζακύνθου» καθώς και η σύσταση «Συμβουλίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας».

Επιπλέον, το νέο Νομοσχέδιο εισάγει και μια σειρά από μεμονωμένες διατάξεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού που αποβλέπουν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην κατεύθυνση της στήριξης και της διευκόλυνσης των επενδυτικών σχεδίων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο χρόνος απόσυρσης της κυκλοφορίας των ΔΧΤΛ ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, τροποποιήσεις των σχετικών νόμων (ν. 4276/2014 (Α’ 155) και του ν. 4442/2016 (Α’ 230) για την υποχρέωση των καταλυμάτων να καταχωρίζουν τον αριθμό γνωστοποίησης στο ΜΗ.Τ.Ε., υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των θεάτρων, κινηματογράφων και κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. 

Οργανισμοί Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού

Ειδικότερα οι «Οργανισμοί Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού» (DMMO) θα έχουν ως έργο τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας και τη χορήγηση των κατάλληλων κινήτρων, σε γεωγραφικό ή θεματικό επίπεδο, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ώστε να θεραπευθούν χρόνιες στρεβλώσεις του κλάδου.

Στόχος είναι να διασφαλίζεται η στρατηγική συνέχεια στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Πισσαρίδη οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού, θα αποτελέσουν μέσον κομβικής σημασίας για την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου στην Ελλάδα και τη θεραπεία στρεβλώσεων, όπως ο υπερτουρισμός σε συγκεκριμένους προορισμούς και η αντίστοιχη υστέρηση άλλων.

Επιπλέον, προβλέπεται και η καθιέρωση του ελληνικού «Οργανισμού Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας», μέσω της οποίας επιδιώκεται η αναγνώριση των προορισμών εκείνων οι οποίοι έχουν εθνική σημασία ενώ θεσμοθετείται και πλαίσιο για την προστασία τους. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει την παρακολούθηση δεικτών επιβάρυνσης της φέρουσας ικανότητας, τη δημιουργία αναπτυξιακής στρατηγικής για κάθε προορισμό αλλά και τον συντονισμού κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για τη στήριξη του προορισμού.

Στο επίκεντρο και ο ιαματικός τουρισμός

Με στόχο την Ανάπτυξη του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού ή τουρισμού ευεξίας στην χώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει και την θέσπιση «Οργανισμού για την Αξιοποίηση Ιαματικών Πόρων».

Στις αρμοδιότητες του Οργανισμού εμπίπτουν η ολιστική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. 

Να υπενθυμίσουμε ότι οι μετακινήσεις για λόγους ευεξίας ανήκουν στα ταχύτατα αναπτυσσόμενα είδη τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Ο αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο 2017-2022 είναι της τάξεως του 7,5% σε ό,τι αφορά στον τουρισμό ευεξίας, 6,4% για τις εγκαταστάσεις spa και 6,5% για τις ιαματικές πηγές. Η δε παγκόσμια αγορά ανέρχεται συνολικά στα 4,2 τρισ. δολάρια. 

Ωστόσο η χώρα μας χρειάζεται μια εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και των λοιπών φυσικών πόρων, προκειμένου να διεκδικήσει μερίδιο από τη συγκεκριμένη αγορά, στην οποίαν έως σήμερα δραστηριοποιείται υποτυπωδώς. Να σημειωθεί ότι παρά την πληθώρα ιαματικών πηγών που υπάρχει στη χώρα οι περισσότερες εξ αυτών δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί επισήμως. Μέχρι στιγμής οι φυσικοί πόροι που έχουν αναγνωριστεί ως ιαματικοί αριθμούν τους 75. 

Προώθηση και προστασία για το Ναυάγιο της Ζακύνθου

Στο πλάνο του υπουργείο πρωτοστατεί και η προστασία και ανάδειξη του Ναυαγίου της Ζακύνθου, ενός τουριστικού πόρου που χαρακτηρίζεται εθνικής σημασίας, αφού αποτελεί τον δεύτερο σε επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα, με 4.000 επισκέπτες καθημερινά και άνω του 1 εκατ. σε ετήσια βάση.

Για το λόγο αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση «Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Ναυαγίου της Ζακύνθου», ο οποίος θα επιληφθεί τόσο την προώθηση όσο και προστασία του αξιοθέατου. Παράλληλα μέσω του φορέα θα δοθεί και η δέουσα μέριμνα για την ασφάλεια των τουριστών και για την πρόληψη των ατυχημάτων, τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο. Σε ό,τι αφορά στο ίδιο το Ναυάγιο, ο νέος Φορέας επιφορτίζεται με την προστασία του από τη φθορά και τη διατήρησή του σε επισκέψιμη κατάσταση. 

Η ίδρυση του εν λόγω φορέα κρίνεται απαραίτητη αφού σύμφωνα με το υπουργείο, τοπικά συμφέροντα συγκρούονται, αποτρέποντας κάθε είδους παρέμβαση για την προστασία του σύγχρονου αυτού «μνημείου» αλλά και των επισκεπτών. Επιπλέον, εξαιτίας της δημιουργηθείσας κατάστασης, το Ναυάγιο δεν αξιοποιείται επαρκώς. 

Συμβούλιο για την Ανάπτυξη της Κρουαζιέρας

Τέλος προβλέπεται και η σύσταση «Συμβουλίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας» για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και σε αυτόν θα εκπροσωπούνται όλα τα συναρμόδια υπουργεία σε επίπεδο γενικών γραμματέων και οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια η βιομηχανία κρουαζιέρας σημείωνε διαδοχικά ρεκόρ με τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας να φτάνουν τα 27,4 δισ. δολ. το 2019, κάνοντας άλμα 15% μέσα σε τρία χρόνια. Ωστόσο, ο COVID-19 προκάλεσε τη χειρότερη συρρίκνωση της αγοράς αυτής στην ιστορία της, με τα έσοδα να «κάνουν βουτιά» κατά 20 δισ. δολ. σε ένα χρόνο.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.