Έρχεται το κουπόνι επιδότησης οπτικών ινών - Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και τα ποσά ενίσχυσης

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Έρχεται το κουπόνι επιδότησης οπτικών ινών - Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και τα ποσά ενίσχυσης
Πότε αναμένεται να ενεργοποιηθεί η δράση Smart Readiness και πότε εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το Gigabit Voucher.

Εγγύς είναι πλέον ο καιρός για την ενεργοποίηση του κουπονιού επιδότησης εγκατάστασης οπτικών ινών σε κτήρια, Smart Readiness, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει στις 30 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση θεωρείται κομβική για την αναθέρμανση της ζήτησης, η οποία είχε παγώσει μετά και το τέλος του προηγούμενου προγράμματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι το εν λόγω voucher είναι διαφορετικό από το προηγούμενο, αφού δεν επιδοτεί την σύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων νοικοκυριών κι επιχειρήσεων αλλά τις εργασίες εγκατάστασης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Για την ακρίβεια σκοπός της δράσης Smart Readiness είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα» αλλά και τη διασύνδεση τους με έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο θα προωθηθεί η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων αλλά και η προετοιμασία για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) καθώς και κατάλληλων αισθητήρων για την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας).

Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

  1.  Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού. Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
  2.  Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  3.  Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  4.  Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  5.  Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης3 για τη σύνδεση του του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

Προκειμένου ένα κτίριο να λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στην κατασκευή καλωδίωσης οπτικών ινών και τουλάχιστον σε μια από τις λοιπές εργασίες.

Εκτός της χρηματοδότησης μένουν τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτιρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κτιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτιρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου καθώς και εργασίες προκειμένου το σημείο απόληξης της σωλήνωσης εισαγωγής προς το BEP να ταυτίζεται με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης (τυπικά στο ρείθρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτιρίου). Εξαιρούνται επίσης και εργασίες που αφορούν στην σύνδεση των οπτικών ινών με την οπτική πρίζα (OTO - Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών και άλλες που θα πραγματοποιηθούν εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων.

Ποσό ενίσχυσης και δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, - ο συνολικός προυπολισμός του προγράμματος φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ - μπορούν είναι ιδιοκτήτες μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών που βρίσκονται εντός περιοχών παρέμβασης - περιοχών δηλαδή που διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026 δίκτυο οπτικών ινών παρέχοντας ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps - και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι από την εν λόγω δράση εξαιρούνται τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Όσο για το ποσό της ενίσχυσης προκύπτει με βάση τον αριθμό των ορόφων, των οριζόντιων ιδιοκτησιών και την κατηγορία των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται ως ακολούθως:

Σημειωτέον ότι η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε κτίριο. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Η διαδικασία βήμα - βήμα

Προκειμένου ένα κτίριο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα, ο Διαχειριστής του κτιρίου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Να ελέγξει στη σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος εάν το κτίριο βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Εφόσον το κτίριο βρίσκεται εντός των περιοχών παρέμβασης και είναι επιλέξιμο, ο Διαχειριστής μπορεί να δει τους Εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους και στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τον εγκαταστάτη της επιλογής του, ο οποίος επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του προς τον Διαχειριστή.

Με το νέο έτος το κουπόνι επιδότησης συνδέσεων «Gigabit Voucher»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω κουπόνι αναμένεται να αναθερμάνει τη ζήτηση συμβάλλοντας στην βελτίωση της θέσης της χώρας όσον αφορά τις ταχύτητες σταθερών δικτύων - τομέας στον οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.. Ωστόσο δεν θα πρέπει να συγχέεται με το έτερο κουπόνι επιδότησης της σύνδεσης, Gigabit Voucher, το οποίο θα έρθει να αντικαταστήσει την αντίστοιχη δράση που ολοκληρώθηκε πέρυσι τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το νέο έτος (2024).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τσαμάζ (ΟΤΕ): Έμφαση στις οπτικές ίνες, επιτάχυνση επενδύσεων και αυστηρή διαχείριση του κόστους

Έρχεται «Εξοικονομώ» για οπτικές ίνες στα κτίρια - Στα 800 με 1.000 ευρώ η επιδότηση

ΔΕΗ: Οπτικές ίνες με στόχο 1 εκατ. πελάτες - Εθνική: Γραφειοκρατία και στο e banking

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider