Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται το κυβερνητικό νέφος G- Cloud

Νίκη Παπάζογλου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται το κυβερνητικό νέφος G- Cloud
Στόχος να καλυφθεί η ανάγκη διασύνδεσης όλων των φορέων του Δημοσίου με το Κυβερνητικό Νέφος αλλά και η αυξημένη χωρητικότητα που απαιτούν οι προαναφερθείσες διασυνδέσεις.

Στην αναβάθμιση και επέκταση του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) μέσω διαγωνισμού ύψους 7,911 εκατ. ευρώ προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης όλων των φορέων του Δημοσίου με το Κυβερνητικό Νέφος αλλά και την αυξημένη χωρητικότητα που απαιτούν οι προαναφερθείσες διασυνδέσεις και τα νέα δεδομένα που φέρνει η ψηφιακή στροφή της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2022 ενώ θα αποσφραγιστούν μια μέρα μετά.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενώ η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης (δικαίωμα προαίρεσης) θα βαρύνει, μετά από την απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η σύμβαση είναι μεικτή αφορά δηλαδή προμήθειες κι υπηρεσίες και περιλαμβάνει:

  • Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.
  • Επαύξηση και επέκταση των κεντρικών αποθηκευτικών υποδομών (storage).
  • Επέκταση της υποδομής λήψης αντιγράφων ασφαλείας, του δικτύου fc της κεντρικής αποθηκευτικής υποδομής (storage area network) και της υπολογιστικής υποδομής και της επαύξησης της απαιτούμενης αδειοδότησης των λογισμικών λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Δημιουργία υποδομής αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας σε δεύτερο κέντρο δεδομένων, για την επαύξηση της προστασίας των δεδομένων.
  • Επαύξηση της υπολογιστικής ισχύος του συστήματος φιλοξενίας μεγάλων βάσεων δεδομένων και επαύξηση της αδειοδότησης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του.
  • Ενοποίηση του λογισμικού διαχείρισης της εικονικοποιημένης υπολογιστικής υποδομής.
  • Επικαιροποίηση και ενίσχυση της υποδομής διαμοιρασμού του φόρτου διακίνησης των δεδομένων και της υποδομής περιμετρικής προστασίας.
  • Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης / υλοποίησης του έργου.

Αναγκαία η αναβάθμιση

H αναβάθμιση κι επέκταση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud), στις οποίες φιλοξενούνται κρίσιμα των φορέων του Δημοσίου κρίνεται απαραίτητη λόγω της ραγδαίας αύξησης των αιτημάτων Δημοσίων Φορέων για την φιλοξενία των συστημάτων τους. Να θυμίσουμε ότι ο Νόμος 4427/2020 καθιστά υποχρεωτική εγκατάσταση έως την 1η.01.2022 όλων των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, εκτός των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, οι ανεξάρτητες αρχές και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Κ.Τ.Π. Α.Ε.) και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση.

Αντίστοιχα απαιτείται και η κρίσιμη αύξηση της διαθεσιμότητας και του βαθμού ανάκαμψης δεδομένων καθώς ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό οι υποδομές Backup/Restore με νέες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και σε Disaster Recovery Site για την διαφύλαξη των δεδομένων (εγκατάσταση υποδομής Backup/Restore σε Κέντρο Δεδομένων εκτός της ΓΓΠΣΔΔ).

Εξίσου αναγκαία είναι και η αύξηση της ταχύτητας αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων από τις εφαρμογές που είτε είναι εγκατεστημένες είτε θα εγκατασταθούν στην υποδομή του G-Cloud καθώς τα αποθηκευτικά μέσα που θα αποκτηθούν έχουν βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά απόδοσης και ταχύτητας. Σημειωτέον ότι η ψηφιοποίηση έχει οδηγήσει σε ετήσια «έκρηξη» στην πληροφορία που παράγεται και στη ραγδαία αύξηση των δεδομένων κατά 60 με 80% ετησίως, την ίδια στιγμή που «big data» και «analytics» συμπαρασύρουν μεγάλες χωρητικότητες στις «storage» υποδομές.

Με το προαναφερθέν έργο θα επιτευχθεί επίσης η απαιτούμενη επικαιροποίηση και ενίσχυση των υποδομών περιμετρικής προστασίας και διαμοιρασμού του φόρτου διακίνησης των δεδομένων, η βελτίωση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της υποδομής αλλά και η ανάγκη για οργάνωση των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων και αποθήκευση αυτών, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, με βάση τις κανονιστικές διαδικασίες, οι οποίες θέτουν επιπλέον απαιτήσεις ασφάλειας και απαιτούν τη διατήρηση στοιχείων για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα (GDPR ήτοι κανονισμός 679/2016) καθώς και η άμεση ανάκτησή τους, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ψηφιακά εργαλεία για την εφαρμογή της τηλεργασίας «χτίζει» το Δημόσιο

Ψηφιακά έργα 2 δισ. έρχονται το 2022

Όλα τα μεγάλα έργα και οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν το 2022 για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider