Τεχνολογία
17-11-2021 | 07:50

«Πυρετός» προκηρύξεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας - Σε αναζήτηση συμβούλου η ΚτΠ

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
«Πυρετός» προκηρύξεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας - Σε αναζήτηση συμβούλου η ΚτΠ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε αναζήτηση συμβούλου για να συνδράμει στα πολυάριθμα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που αναμένεται να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα αλλά και σε αυτά που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στρέφεται η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στόχος η ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών καθώς και η αποφυγή των καθυστερήσεων για το φιλόδοξο πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας που έχει σχεδιάσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα πραγματοποιηθεί με την αρωγή και του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Να θυμίσουμε ότι για την υιοθέτηση στη χώρα μιας  «σύγχρονης μορφής ψηφιακής διακυβέρνησης» η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» σήμερα διαχειρίζεται 186 συμβάσεις δημοσίων έργων το ύψος των οποίων ανέρχεται αθροιστικά στα 2,5 δισ. ευρώ ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ακολουθήσει μια ακόμα δέσμη 45 έργων συνολικού προϋπολογισμού 650 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα έρθει να προστεθεί και μια ακόμα γενιά 40 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ τα οποία περιλαμβάνονται στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και μέρος αυτών αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η ΚτΠ ως Βασικός Βραχίονας Υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στο πλαίσιο εκτέλεσης των προαναφερθέντων έργων, αναζητά ομάδα συμβούλων αποτελούμενη από 15 στελέχη ικανά να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε χθες, η ομάδα συμβούλων έναντι 304.444,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για 12 μήνες θα παρέχει τις υπηρεσίες της προκειμένου η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των υπό εκτέλεση έργων. 

Να θυμίσουμε ότι στα έργα της ΚτΠ που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα:
 

 1. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
 2. Συστήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση 
 3. Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης 
 4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) 
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ) 
 6. «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης» 
 7. «Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής  (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο δίκτυο ΥΝΑΝΠ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» 
 8. «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του  Εθνικού Τυπογραφείου» 
 9. «Υπηρεσίες Επέκτασης αρχιτεκτονικής κόμβου υπηρεσιών govHUB και υλοποίηση ψηφιακών  υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 
 10. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων - ΟΠΣΥΕΔ» 
 11. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης των Ελληνικών Μουσείων» 
 12. «Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες  Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού» 
 13. «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών  ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» 
 14. «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική  Κυβέρνηση (gov-ERP)» 
 15. «Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για  την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (N.4624/2019)».

Τα έργα που θα έρθουν μέχρι το τέλος του χρόνου

Αντίστοιχα και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προκηρυχθούν σύμφωνα με πληροφορίες οι παρακάτω διαγωνισμοί

 • Υποέργο 3 του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίου δυναμικού του Δημοσίου (HRMS), προϋπολογισμού 3,96 εκατ. ευρώ
 • Υποέργο 2 του συστήματος ERP του δημοσίου, προϋπολογισμού 1,72 εκατ. ευρώ.
 • Ψηφιοποίηση του αρχείου αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, προϋπολογισμού 10,8 εκατ. ευρώ
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων, προϋπολογισμού 6,28 εκατ. ευρώ
 • Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς για το GDPR, προϋπολογισμού 14,52 εκατ. ευρώ.
 • Ψηφιοποίηση φακέλων δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, προϋπολογισμού 3,34 εκατ. ευρώ
 • Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α., προϋπολογισμού 2,29 εκατ. ευρώ
 • Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου, προϋπολογισμού 1,18 εκατ. ευρώ.
 • Ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου για την Γραφειοκρατία, προϋπολογισμού 1,47 εκατ. ευρώ.
 • Δύο έργα για το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος νέας γενιάς (G-Cloud Next Gen) προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ και 974 χιλ. ευρώ.

 Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο, θα διατεθεί καταρχήν στο υπουργείο Ψηφιακής  Διακυβέρνησης, όπου θα είναι ο κύριος τόπος παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο το υπουργείο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες των υπό εκτέλεση έργων, να διαθέσει τον ανάδοχο οπουδήποτε κριθεί αναγκαίο. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε , οι οποίες κατ' ελάχιστον θα αφορούν στα ακόλουθα: 

 • Παροχή διοικητικής πληροφόρησης. 
 • Δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες των συστημάτων της ΚτΠ  ΜΑΕ (π.χ. για την εξυπηρέτηση αιτημάτων αλλαγής, help-desk). 
 • Υπηρεσίες εξέλιξης/ανάπτυξης/βελτιστοποίησης/προσαρμογής των εφαρμογών της ΚτΠ ΜΑΕ. 
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων 
 • Διαχείριση και έλεγχος αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων (change management, bug tracking)  πληροφοριακών συστημάτων της ΚτΠ ΜΑΕ. 
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΚτΠ Μ.Α.Ε για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας. 
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση υποχρεώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την  Διαχειριστική Αρχή αλλά και κάθε λοιπό εξωτερικό εποπτεύοντα φορέα ή/και συνεργάτη στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας. 
 • Υποστήριξη στην οργάνωση της υλοποίησης των έργων, καθώς και σε ειδικότερα θέματα ηλεκτρονικής  διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων. 
 • Υποστήριξη στην τεκμηρίωση, διαχείριση και ευρετηρίαση των αρχείων και πληροφοριακών δεδομένων  που παρακολουθεί και διαχειρίζεται η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ ΜΑΕ.» 
 • Υποστήριξη στην διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης ή/και κάθε φορέα με τον οποίο συνεργάζεται στα πλαίσια διαχείρισης/εκτέλεσης έργων  που αφορούν Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας. 
 • Γενική διοικητική υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο θα καθορίζει το  πλαίσιο εκτέλεσης καθηκόντων και τον τόπο παροχής έκαστης υποστηρικτικής διοικητικής παροχής σε  συνεργασία, εφόσον απαιτηθεί, με την αναθέτουσα αρχή. 
 • Υποστήριξη στις Επιτροπές (Γνωμοδοτική, Ενστάσεων και Επαλήθευσης, Παρακολούθησης και  Παραλαβής Έργων) κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους, παρέχοντας υπηρεσίες γραμματειακής  κυρίως υποστήριξης. 
 • Συνεχής επικοινωνία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου αλλά και τους αναδόχους των  έργων στα πλαίσια εκτέλεσης τους για κάθε θέμα ή πρόβλημα τυχόν προκύψει. 
 • Υποστήριξη σε ειδικότερα θέματα διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης φυσικού και ηλεκτρονικού  αρχείου. 
 • Σύνταξη διαφόρων επιστολών – εγγράφων που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της  οριστικοποίησης των Διοικητικών Ελέγχων. 
 • Ενημέρωση – διαχείριση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων που διαχειρίζεται το Υπουργείο όποτε  αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. 
 • Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων στα πλαίσια εκτέλεσης συμβάσεων. 
 • Υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών.

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες αφενός χάρη στην πληθώρα των έργων που αναμένεται να τρέξουν την επόμενη πενταετία κι αφετέρου εξαιτίας της υποστελέχωσης στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον κ. Σταύρο Ασθενίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της ΚτΠ, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την λειτουργία του φορέα ειδικά με τους επερχόμενους εντατικούς ρυθμούς νέων έργων ΤΠΕ, κάτι που είχε επισημανθεί ήδη από το 2019, όταν και ανέλαβε επικεφαλής του οργανισμού. Κι αυτό γιατί από τους 130 υπαλλήλους που διέθετε η εταιρεία το 2012, έφτασε τους 50 το 2019 και τον Μάιο του 2021 τους 110. 
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΚτΠ: Προκηρύσσονται 40 ψηφιακά έργα, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, μέχρι τα τέλη του 2021

Πιερρακάκης: Προληπτική ιατρική και συμβουλευτική για Covid στο άμεσο χρονικό διάστημα

Αποχαλκοποίηση και δορυφορικές συνδέσεις τα επόμενα στοιχήματα στις τηλεπικοινωνίες