Τεχνολογία
01-03-2021 | 20:53

Τα επόμενα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Epsilon SingularLogic

Newsroom
Μοιράσου το
Τα επόμενα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Epsilon SingularLogic

Τα επόμενα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού τους ανακοίνωσαν οι εταιρίες EPSILON NET και SPACE HELLAS, σε συνέχεια της από 22/01/2021 ανακοίνωσης για την ίδρυση της εταιρίας Epsilon SingularLogic AE.

Αναλυτικότερα, η EPSILON NET, μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρίας Epsilon SingularLogic, αναλαμβάνει: α) τη διοίκηση του επιχειρηματικού τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων και β) τη διαχείριση και ενίσχυση του δικτύου αντιπροσώπων - μεταπωλητών.

Οι δραστηριότητες αυτές, ως σύνολο, θα μεταφερθούν από τη SingularLogic στην Epsilon SingularLogic. Για την υλοποίηση της επιχειρησιακής ενοποίησης, θα λάβει χώρα διάσπαση του αντίστοιχου τομέα της SingularLogic (κλάδος 1) με απορρόφησή του από την Epsilon SingularLogic και παράλληλα η EPSILON NET θα εισφέρει τον αντίστοιχο κλάδο εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP της πλατφόρμας Pylon (κλάδος 2) της EPSILONNET στην Epsilon SingularLogic.

Με βάση τη συμφωνηθείσα αποτίμηση των παραπάνω δύο κλάδων, η αξία του κλάδου 2 προς τον κλάδο 1 διαμορφώνεται περίπου σε αναλογία 1/0,75 αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών δημιουργείται μια συνολική εταιρική αξία, στην οποία η μετοχική σχέση των δύο εταιριών μετά τις παραπάνω κινήσεις και με την ταυτόχρονη καταβολή ποσού 3.500.000 ευρώ από την πλευρά της SPACE HELLAS προς την ΕPSILON ΝΕΤ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστά 60% για την EPSILON NET και 40% για την SPACE HELLAS. Επομένως στην Epsilon SingularLogic η πλειοψηφία των μετοχών της θα ανήκει στον Όμιλο της EPSILON NET και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η SPACE HELLAS αναλαμβάνει: α) την ανάπτυξη του υφιστάμενου τομέα του Integration και των έργων για μεγάλους πελάτες τόσο του Ιδιωτικού τομέα όσο και του Δημοσίου, β) την επέκταση της δραστηριότητας με λύσεις που υλοποιούνται με διεθνή πληροφοριακά συστήματα και γ) τη διαχείριση των λύσεων σε κάθετους τομείς της μεγάλης αγοράς που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν από τη SingularLogic. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και θα εξελιχθούν μέσω της SingularLogic.

Σε μετοχικό επίπεδο, με καταβολή ποσού 550.000 ευρώ από την SPACE HELLAS προς την ΕPSILON ΝΕΤ, η πλειοψηφία σε ποσοστό 60% των μετοχών της SingularLogic με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα ανήκει στην SPACE HELLAS και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ το 40% των μετοχών θα ανήκει στην EPSILON NET (τα τελικά ποσοστά και ποσά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χωρίς να αναμένεται σημαντική απόκλιση από την αρχική εκτίμηση).

Τα «μειοψηφικά» ποσοστά των εταιριών EPSILON NET και SPACE HELLAS στα δύο σχήματα, δηλαδή στην υπάρχουσα SingularLogic και στην νεοιδρυθείσα Epsilon SingularLogic αντίστοιχα, παραμένουν ισχυρά (ποσοστό 40%) αναδεικνύοντας τη δέσμευση των διοικήσεών τους για κοινή πορεία στο μέλλον εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου συνέργειες που θα αναπτύσσουν το συνολικό οικοδόμημα.

Η στρατηγική επιλογή των δύο Ομίλων (EPSILON NET & SPACE HELLAS) είναι ο ενιαίος συντονισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των εταιρειών SingularLogic και Epsilon SingularLogic για την υλοποίηση του κοινού οράματος της δημιουργίας ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στο χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.