Τεχνολογία
22-02-2021 | 10:40

Αύξηση 133% στα καθαρά κέρδη της Epsilon Net το 2020

Newsroom
Μοιράσου το
Αύξηση 133% στα καθαρά κέρδη της Epsilon Net το 2020

Ισχυρή αύξηση στα μεγέθη του 2020 τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε εταιρείας εμφάνισε η Epsilon Net. Πιο συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2020 ανήλθε σε 21,70 εκατ. ευρώ έναντι 17,98 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,69%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 5,14 εκατ. ευρώ έναντι 3,26 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 57,55%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 132,86% ανερχόμενα σε 3,28 εκατ. ευρώ έναντι 1,41 εκατ. ευρώ το 2019.

Αντίστοιχα, το 2020 ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 14,62 εκατ. ευρώ έναντι 13,65 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,08%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,30 εκατ. ευρώ έναντι 2,63 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 25,41%, ενώ τα Κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 79,24% ανερχόμενα σε 1,88 εκατ. ευρώ έναντι 1,05 εκατ. ευρώ το 2019.

insider

 

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, κατά τη διάρκεια του 2020, ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία. Με σταθερά βήματα προχώρησε στην υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του στον τομέα του business software (εμπορικολογιστικές εφαρμογές, συστήματα ERP και εφαρμογές μισθοδοσίας και συστημάτων HRM) και σημείωσε σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του. «Με την ανάπτυξη καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, ο Όμιλος συμμετέχει καθοριστικά στον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ενισχύοντας τον στρατηγικό του στόχο για συνεχή ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς με ταυτόχρονη επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα επόμενα έτη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι με τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις εξαγορών των εταιρειών Data Communication Α.Ε. και SingularLogic Α.Ε., ο αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεων του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκε από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020 σε πάνω από 70.000 ενεργές εγκαταστάσεις σήμερα. Η επίπτωση της σημαντικής αυτής αύξησης του μεριδίου αγοράς δεν αποτυπώνεται ανάλογα στα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 αφού η συμμετοχή της Data Communication αφορά μόνο τους τελευταίους 2 μήνες του έτους (ολοκλήρωση εξαγοράς τέλη Οκτωβρίου 2020), ενώ η SingularLogic A.E. δεν συμμετέχει καθόλου στα ετήσια αποτελέσματα του 2020, καθώς η εξαγορά της ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (11/1/2021).

Στα επιμέρους στοιχεία, τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου το 2020 διαμορφώθηκαν σε 20,79 εκατ. ευρώ, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 10,86 εκατ. ευρώ, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 4,19 εκατ. ευρώ και το θετικό καθαρό ταμείο σε 3,18 εκατ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 22,21 εκατ. ευρώ.

insider

 

Ο όμιλος, παρά το σημαντικό ύψος συνεχών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, σημειώνει ότι εφαρμόζει μια ιδιαίτερα αυστηρή και συντηρητική προσέγγιση κεφαλαιοποίησης των ανωτέρω κονδυλίων, με αποτέλεσμα κατά τη χρήση 2020 να δημιουργήσει συνολικό ύψος τέτοιων επενδύσεων 0,50 εκατ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα οι αποσβέσεις χρήσης που σχηματίστηκαν, ανήλθαν σε 1,50 εκατ. ευρώ.

Τονίζει ότι, βασικοί παράγοντες για την αύξηση των μεγεθών και τη φιλόδοξη πορεία ανάπτυξης στο μέλλον, είναι η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων, σε τεχνολογίες αιχμής Web και Cloud συστημάτων που εξασφαλίζουν την εργασία από απόσταση, η κυρίαρχη θέση της εταιρείας στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ καθώς και οι σημαντικές εξαγορές που δημιουργούν μεγάλες συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Εξάλλου, το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί, επικεντρώνεται σε τομείς με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή προστιθέμενη αξία. Να σημειωθεί ιδιαίτερα (κάτι που αποτυπώνεται σε όλη την πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα) ότι η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης (σε μεγάλο βαθμό) τυποποιημένου προϊόντος καθώς και web & cloud λύσεων βάσει του μοντέλου SaaS. Σύμφωνα με ανάλογα παραδείγματα επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, το μοντέλο αυτό δεν δημιουργεί σημαντικό μεταβλητό κόστος για κάθε νέο πελάτη και έτσι επιτυγχάνεται πολλαπλασιαστική δημιουργία κερδοφορίας σε σχέση με την αύξηση του τζίρου. Η στρατηγική αυτή μεγιστοποιεί τα οφέλη από την αύξηση του κύκλου εργασιών, επιτυγχάνοντας συνεχή βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και της καθαρής κερδοφορίας.

Ταυτόχρονα το μέγεθος του Ομίλου και η στρατηγική τοποθέτησή του στην αγορά, τον καθιστούν πρωταγωνιστή στην πρόκληση της μετάβασης των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή. Η Epsilon Net, συνεπής στην πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων.

Ο κ. Μίχος Ιωάννης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το 2020 ήταν μια σημαντική και αναπτυξιακή χρονιά που ολοκληρώθηκε με πολύ θετικά αποτελέσματα, παρά τα έντονα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη & τους εργαζόμενους σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου μας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή πορεία μας αλλά και τους πελάτες & μετόχους μας για την διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει. Εργαζόμαστε καθημερινά και με συνέπεια για να πετύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο που είναι η σταθερή πορεία ανάπτυξης και η δημιουργία του μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος Πληροφορικής στην Ελλάδα με συνεχώς διευρυνόμενο μερίδιο αγοράς τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.