Εφορία: Διαγράφει χρέη σε υπερχρεωμένους οφειλέτες - Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Εφορία: Διαγράφει χρέη σε υπερχρεωμένους οφειλέτες - Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
Στη διαγραφή υπολοίπων χρεών που έχουν στην Εφορία υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία με βάση το «νόμο Κατσέλη» έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με δικαστική απόφαση προχωρά η φορολογική διοίκηση.

Στη διαγραφή υπολοίπων χρεών που έχουν στην Εφορία υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία με βάση τον «νόμο Κατσέλη», έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με δικαστική απόφαση προχωρά η φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ στα Ελεγκτικά Κέντρα, τα οποία έχουν αναλάβει να «ξεσκονίσουν» τις συγκεκριμένες υποθέσεις, οι οφειλέτες που έχουν εντάξει τις οφειλές τους στη ρύθμιση του ν.3869/2010 απαλλάσσονται από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής και από απαίτηση του Δημοσίου εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχει περιληφθεί η απαίτηση του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και να δεν έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο.

- Έχει επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί υπαγωγής των οφειλών του στον ν. 3869/2010 στο Δημόσιο.

- Έχει συμμορφωθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των οφειλών του, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και το νόμο, στις οριζόμενες καταβολές εντός της τριετίας, προς όλους τους πιστωτές. Δηλαδή, δεν αρκεί η συμμόρφωση του οφειλέτη προς την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών του έναντι του Δημοσίου αλλά απαιτείται η συμμόρφωσή του έναντι του συνόλου των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις καταλαμβάνονται από τη δικαστική ρύθμιση.

Οφειλές που διαγράφονται

Στις οφειλές που διαγράφονται περιλαμβάνονται:

- οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων,

- οι ατομικές, δηλαδή βεβαιωμένες στον ΑΦΜ του οφειλέτη ή σε Α.Φ.Μ. τρίτου, για τις οποίες όμως ο οφειλέτης έχει αποκλειστική ευθύνη, όπως οφειλές από κληρονομική διαδοχή, ή από συνυπευθυνότητα, δηλαδή βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. τρίτου προσώπου, για την καταβολή των οποίων ο οφειλέτης ευθύνεται εις ολόκληρον με το πρόσωπο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται από τη δικαστική απόφαση

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από βεβαιωμένες οφειλές που

α) ενώ είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση περί υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010, εξαιρέθηκαν και δεν ρυθμίστηκαν και

β) που δεν συμπεριλήφθηκαν από τον οφειλέτη στην αίτησή του ούτε εντάχθηκαν στη διαδικασία από το δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, η απαλλαγή από το υπόλοιπο οφειλών επέρχεται μόνο υπέρ του αιτούντος οφειλέτη που υπήχθη στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 3869/2010 και δεν έχει καμία επίπτωση στην ευθύνη τυχόν τρίτων προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν έναντι του Δημοσίου (π.χ. συνυπόχρεοι, εγγυητές). Η ευθύνη των προσώπων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται.

Οριστική διαγραφή

Για να διαγραφούν οριστικά οι οφειλές για τις οποίες έχει απαλλαγεί ο οφειλέτης θα πρέπει να:

- να έχει καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές σύμφωνα με το ν. 3869/2010.

- να έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αίτησης έκπτωσης, δηλαδή να έχουν παρέλθει 2 έτη από την επέλευση της απαλλαγής, χωρίς να έχει ασκηθεί από πιστωτή αίτηση έκπτωσης ή, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί αίτηση έκπτωσης, να έχει εκδοθεί αμετάκλητη απορριπτική απόφαση επί αυτής.

- να μην υφίστανται άλλοι οφειλέτες / ευθυνόμενα πρόσωπα πέραν του απαλλασσόμενου οφειλέτη για τις οφειλές που υπόκεινται σε απαλλαγή.

- να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δόσεων που ορίζονται σε αυτή εφόσον με τη δικαστική απόφαση εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Φορολογική ενημερότητα: Σε ποιες περιπτώσεις «μπλοκάρει» η έκδοση του πιστοποιητικού

Success story το διαδικτυακό στοίχημα στην Ελλάδα – «Αγκάθια» ο φόρος παικτών και η παράνομη αγορά

Χ. Θεοχάρης: Στόχος μας ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο

gazzetta
gazzetta reader insider insider