Tax & Labour | Φορολογικά
03-12-2021 | 08:06

Online διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS

Newsroom
Μοιράσου το
Online διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μετά τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ έρχονται και οι ταμειακές  «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS βάζοντας «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ η οποία στερεί κάθε χρόνο από τα κρατικά ταμεία έσοδα 5,3 δισ. ευρώ.

Η κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ αποτελεί ένα από τα 18 έργα της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία παρουσιάζονται στο Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου του 2024 και προβλέπει επίσης την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Το  μέτρο  αναμένεται  να  περιορίσει  τις  δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ το οποίο σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν ανήλθε το 2019 στα 5,3 δισ. ευρώ.

8 μεταρρυθμίσεις 18 επενδύσεις

H ΑΑΔΕ συμμετέχει στο Ταμείο Ανάκαμψης   8 μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις. Όπως καταγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ οι μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής:

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης
 2. Επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορολογικών Ελέγχων
 4. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS)
 5. Περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 6. Κωδικοποίηση και Απλούστευση της Φορολογικής Νομοθεσίας
 7.  Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
 8. Εισαγωγή υπερ-αποσβέσεων δαπανών για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Τα 18 έργα

Τα έργα της ΑΑΔΕ που χρηματοδοτούνται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης

 1.  Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS - TAXISNET - ELENXIS): 2028
 2. Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών: 2025
 3.  Ανάπτυξη Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους: 2024
 4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ: 2023
 5. Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ:  2024
 6. Βελτιώσεις, επισκευές, συντηρήσεις στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας, Τελωνείων και Χημείου της ΑΑΔΕ: 2025
 7. Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Λογισμικού: 2023 -2025
 8. Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Εξοπλισμού: 2023
 9. Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής: 2023
 10.  Πληροφοριακό Σύστημα για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού: 2024
 11. Κατασκευαστικό Έργο για την Αναβάθμιση των Υποδομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού: 2025
 12. Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα: 2025.
 13. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας: 2024
 14. Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ: 2024
 15. Προμήθεια Εργαλείων Αναβάθμισης της Ασφάλειας των Δεδομένων:  2023
 16. Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics): 2025.
 17. Θεσμοθέτηση Ταμειακών Μηχανών «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS, και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησής τους: 2024
 18. Ανάπτυξη Συστήματος Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας: 2024

Φορο-έλεγχοι 2022

Για το 2022 η ΑΑΔΕ ετοιμάζει εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους με ψηφιακά μέσα αλλά και επέκταση των αυτόματων κατασχέσεων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι φορο-ελεγκτές θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους με τάμπλετ μέσω των οποίων θα έχουν άμεση πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχόμενων και θα εκδίδουν αυτόματα σημείωμα με τα αποτελέσματα το ελέγχου.  Το νέο έτος θα ενεργοποιηθεί το  Eispraxis το υπερόπλο της ΑΑΔΕ για το κυνήγι των οφειλετών και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.  Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ  ετοιμάζει νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αναμένεται να διευκολύνουν τους φορολογούμενους στις συναλλαγές με την Εφορία όπως η ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητα με αυτόματη παρακράτηση των οφειλών  και η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Επίσης θα δώσει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να πληρώνουν φόρους και τέλη με κάρτες  εξωτερικού.

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2022 περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς
 • Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής
 • Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων
 • Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών
 • Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων
 • Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους(περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων)
 • Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών
 • Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων.
 • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.
 •  Πιλοτική Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive)Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: Μνημόνιο κατανόησης με τη ρωσική φορολογική διοίκηση

Οι 6 μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις πριν την εκπνοή του 2021