Εργασιακά
25-08-2021 | 08:16

Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και εργασιακής ένταξης για εφήβους που ζουν σε δομές

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και εργασιακής ένταξης για εφήβους που ζουν σε δομές
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την θέσπιση προγράμματος με τίτλο «Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε Διαμερίσματα των ανηλίκων δεκαπέντε ετών και άνω» δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας, μέσω του σχεδίου νόμου «Κοινωνική προστασία» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους, οι οποίοι διαβιούν σε κλειστές δομές παιδικής προστασίας και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών αποϊδρυματοποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

  • Επιδότηση ενοικίου, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες.
  • Παροχή υπηρεσιών καθημερινής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
  • Υπηρεσίες ενδυνάμωσης, ενίσχυσης δεξιοτήτων και επαγγελματικής καθοδήγησης, οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται ανήλικοι ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) και οι οποίοι διαβιούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, καθώς και οι ανήλικοι που παραμένουν προσωρινώς, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, για λόγους προστασίας, σε νοσηλευτική μονάδα.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, κατόπιν δημοσίευσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι φορείς

Δικαιούχοι φορείς που δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης, μόνοι τους ή σε συνεργασία, είναι:

α) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού ή διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, στα οποία λειτουργούν δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Ο δικαιούχος φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του προγράμματος, με διαχειριστή φορέα ο οποίος δύναται να είναι αναπτυξιακή επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού ή Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή κοινωφελής δημοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον ν. 2646/1998 (Α΄ 236), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που άπτονται της εφαρμογής του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, καθορίζονται οι φορείς οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και να υλοποιούν το πρόγραμμα, οι ειδικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες, το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, οι προδιαγραφές των διαμερισμάτων του προγράμματος, ο αριθμός των ωφελούμενων, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι όροι εποπτείας από τους κατά τόπο αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σχεδιασμού, αξιολόγησης, υλοποίησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος δύνανται να εξειδικεύονται με τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.