Tax & Labour
08-04-2021 | 14:23

Σε λειτουργία από 12 Απριλίου το Know Your Customer – Ηλεκτρονικά η επικαιροποίηση στοιχείων στις τράπεζες 

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Σε λειτουργία από 12 Απριλίου το Know Your Customer – Ηλεκτρονικά η επικαιροποίηση στοιχείων στις τράπεζες 
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Από την Δευτέρα, 12 Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer - eGov -KYC)», ένα από τα πρώτα έργα που περιλάμβανε η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το οποίο αναμενόταν να ενεργοποιηθεί βάσει του αρχικού προγραμματισμού τον Ιανουάριο. 

Το έργο αναμένεται να φέρει μεγάλη διευκόλυνση στις συναλλαγές των πολιτών με τις τράπεζες κι άλλους οργανισμούς, αφού πλέον θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πελατών να προσκομίζουν έγγραφα για επικαιροποίηση στοιχείων η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «δέουσας επιμέλειας», δηλαδή της αναζήτησης και διασταύρωσης πληροφοριών για τους πελάτες των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών σε προληπτική βάση ή κι όταν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, από την ενεργοποίηση της εφαρμογής κι έπειτα οι τράπεζες θα μπορούν να αντλούν στοιχείων φυσικών προσώπων που υπάρχουν στο Taxisnet, στο σύστημα «Εργάνη» και σε άλλους φορείς του Δημοσίου

Φυσικά η πρόσβαση των τραπεζών στα αρχεία της εφορίας και του συστήματος «Εργάνη» θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου. Η διασφάλιση του απόρρητου της διαδικασίας είναι και ο λόγος που η αναζήτηση στοιχείων των φυσικών προσώπων από τις τράπεζες προβλέπεται να διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer - eGov -KYC)». 

Ποια δεδομένα θα αντλούνται

Αναλυτικότερα οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που μπορούν να αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και να διαβιβάζονται στις τράπεζες είναι 

  • Στοιχεία ταυτότητας
  • Στοιχεία επικοινωνίας, 
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας είτε αυτή αφορά επαγγελματική δραστηριότητα απασχολούμενου στο Δημόσιο είτε εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είτε επαγγελματική δραστηριότητα επιτηδευματία
  • Στοιχεία εισοδήματος δηλαδή τα ετήσια εισοδήματα των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018, για την «Πρόληψη-καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Η διαδικασία επικαιροποίησης

Όσο για την διαδικασία της άντλησης θα είναι ως εξής. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του το φυσικό πρόσωπο για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του. 

Παράλληλα θα ενημερώνει για τις κατηγορίες δεδομένων που δύναται να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει μέσω του Know Your Customer. 

Αν επιλέξει την υπηρεσία eGov-KYC ως τρόπο επικαιροποίησης/επαλήθευσης θα μπαίνει στην υπηρεσία eGov-KYC, κάνοντας χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στον ν. 4727/2020 (Α΄184).

Εκεί θα εντοπίζει τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων που μπορούν διαβιβαστούν στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ (Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό)

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ.

Εάν το φυσικό πρόσωπο αρνηθεί να χορηγήσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων του, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ χωρίς να λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκατάθεση θα πρέπει να δίνεται κάθε φορά, δηλαδή θα ισχύει μόνον για τη διενεργούμενη κάθε φορά άντληση και διαβίβαση δεδομένων και για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν είναι άπαξ. 

Ποια στοιχεία αντλούνται κι από που 

  • Στοιχεία εισοδήματος 

Για την άντληση στοιχείων εισοδήματος του αιτούντος φυσικού προσώπου, όπως αναφέρει η απόφαση, θα αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ. 

Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο). 

Το πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται από τον πίνακα Δ1 της τελευταίας εκδοθείσας πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του προηγούμενου φορολογικού έτους, από το έτος εντός του οποίου παρέχεται η συγκατάθεση από τον αιτούντα για πρόσβαση στα εισοδήματά του. 

Εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε αυτό το φορολογικό έτος, τα εισοδήματα θα λαμβάνονται από την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου των αμέσως 2 προηγούμενων φορολογικών ετών.

  • Στοιχεία ταυτότητας 

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας αναζητούνται βάσει του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) του αιτούντος από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας: 

1. Ονοματεπώνυμο

2. Πατρώνυμο, 

3. Μητρώνυμο

4. Ημερομηνία γέννησης, 

5. Τόπος γέννησης, Η

6. Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, 

7. Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛΑΣ, 

8. Αρχή έκδοσης και ix) Αριθμός προηγούμενου ΑΔΤ

Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛΑΣ.

  • Στοιχεία επικοινωνίας

Όσον αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος. Αυτά είναι 

1. διεύθυνση διαμονής, 

2. διεύθυνση επικοινωνίας, 

3. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 

4. αριθμός κινητού τηλεφώνου και 

5. αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος

  • Στοιχεία από «Εργάνη»

Μέσω του ΑΦΜ του αιτούντος, αντλούνται στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς εργοδότες του και λαμβάνονται στοιχεία όπως είναι 

1. ο ΑΦΜ του εργοδότη, 

2. η κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) εργοδότη, 

3. η επωνυμία εργοδότη,

4. η έδρα (διεύθυνση)

Ως προς τα στοιχεία μισθωτού, αντλείται ανά εργοδότη το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής) του μισθωτού στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Αν υπάρχει παράρτημα απασχόλησης, αντλούνται επιπλέον: 

1. ο αριθμός του παραρτήματος, 

2. η έδρα του παραρτήματος, 

3. η κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) του παραρτήματος (αριθμός και περιγραφή)

Τέλος όταν ο αιτών είναι επιτηδευματίας αναζητούνται τα στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, τα οποία είναι 

1. επωνυμία, 

2. ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή) 

3. έδρα και 

4. ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.