Ασφαλιστικά
01-02-2021 | 11:59

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά η εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή των μη μισθωτών

Newsroom
Μοιράσου το
e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά η εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή των μη μισθωτών

Τέθηκαν σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ οι νέες ηλεκτρονικές του υπηρεσίες για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Η διαδικασία αφορά την «Υποβολή Απογραφικής Δήλωσης», «Μεταβολή Δραστηριότητας», «Λήξη ασφάλισης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» μέσω της  μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγγραφό του υπερ-ταμείου:

Με τις διοικητικές πράξεις - αποφάσεις που εκδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πιστοποιείται η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης καθώς και η επανέναρξη ασφάλισης και αντίστοιχα η εγγραφή, η διαγραφή και η επανεγγραφή των ασφαλισμένων στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Οι Αποφάσεις περιλαμβάνουν:

• Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου
• ΑΜΚΑ
• Ημερομηνία έκδοσης
• Κωδικό αριθμό ταυτοποίησης
• Υπογραφή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ασφάλισης
• Αναφορά για δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής εντός 30 ημερών από τη λήψη της Απόφασης.

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ

Οι Αποφάσεις αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην οθόνη «Αποφάσεις e- ΕΦΚΑ».

Για την πρόσβαση των ασφαλισμένων ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr
• Επιλογή - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους - Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ
• Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ.
• Καταχώρηση ΑΜΚΑ
• Επιλογή - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης - Αποφάσεις e-ΕΦΚΑ
• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα Εκτύπωσης

 

Μηχανογραφική Εφαρμογή «ΈΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»

Για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των Διοικητικών Αποφάσεων, έχει δημιουργηθεί στο Μηχανογραφικό σύστημα «Έσοδα - Ασφάλιση Μη Μισθωτών» η νέα επιλογή - Αποφάσεις στην οθόνη «ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

Για την πρόσβαση των χρηστών στη νέα επιλογή ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Επιλογή - Έσοδα -Ασφάλιση Μη Μισθωτών
• Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών»
• Επιλογή - Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ
• Επιλογή από Διαθέσιμες υπηρεσίες - Καρτέλα ασφαλισμένου
• Καταχώριση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ
• Επεξεργασία
• Επιλογή - Αποφάσεις
• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα Εκτύπωσης.

Εφεξής, μετά τη διεπικοινωνία με την ΑΑΔΕ, για τη διαπίστωση της έναρξης δραστηριότητας, και την έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης στο Μητρώο θα αναρτώνται άμεσα οι, κατά περίπτωση, αποφάσεις.

Με τη δημιουργία και ανάρτηση των διοικητικών αποφάσεων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και το Σύστημα «Έσοδα -Ασφάλιση Μη Μισθωτών» απλοποιούνται ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες και μειώνεται η προσέλευση συναλλασσόμενων στις Υπηρεσίες καθόσον ολοκληρώνεται, μέσω διαλειτουργιών, η διαδικασία εγγραφής, επανεγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.