Τι αλλάζει στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Μπόνους μόρια για εμπειρία και ξένες γλώσσες

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Τι αλλάζει στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Μπόνους μόρια για εμπειρία και ξένες γλώσσες
Ο διαγωνισμός θα είναι ενιαίος για όλους τους υποψήφιους, υποχρεωτικός και θα διεξάγεται μία φορά ανά δύο χρόνια. Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου τρόπου εισαγωγής στο Δημόσιο την άνοιξη του 2022.

Ολοταχώς για ψήφιση στην Βουλή οδεύει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση και αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, που περιλαμβάνει το νέο τρόπο πρόσληψης στο Δημόσιο από το 2022, βέσει πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Ο νέο νόμος φιλοδοξεί να μειώσει τον χρόνο για την ενσωμάτωση των νεοπροσληφθέντων στις θέσεις τους στο Δημόσιο, αλλά και να καταγράψει οριζόντια των ανάγκες των φορέων της γενικής Κυβέρνησης σε προσωπικό, καθώς η κάλυψη κενών θέσεων δεν θα προκηρύσσονται ανά υπουργείο ή ανά φορέα
αλλά μέσω ενός πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού.

Στόχος των επικείμενων αλλαγών είναι να μειωθεί αισθητά ο χρόνος αναμονής των υποψήφιων έως την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, καθώς και οι χιλιάδες ενστάσεις που υποβάλλονται κάθε φόρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου αποτελεί ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός γνώσεων και δεξιοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα και σε συνεργασία του ΑΣΕΠ με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο διαγωνισμός θα είναι ενιαίος για όλους τους υποψήφιους, υποχρεωτικός και θα διεξάγεται μία φορά ανά δύο χρόνια, σε δύο φάσεις (με διαφορά λίγων ημερών) ανάλογα με το μέγεθος των συμμετοχών.

Η πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου τρόπου εισαγωγής στο Δημόσιο θα είναι η άνοιξη του 2022.

Στο πλαίσιο της γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας που θα αποτελεί το βασικό κριτήριο διορισμού, ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να προσθέτει στη βαθμολογία του 1 μόριο για κάθε έτος εργασιακής εμπειρίας μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, ή τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος
με ανώτατο όριο τα 5 έτη.

Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα μόρια για την προϋπηρεσία, τις ξένες γλώσσες και τα διδακτορικά, η νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών δίνει έξτρα μόρια σε όσους υποψήφιους έχουν προσόντα.

Έτσι, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους θα μοριοδοτηθεί και η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η εργασιακή εμπειρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η μοριοδότηση προβλέπει για την άριστη γνώση ξένων γλωσσών 1 μονάδα για μία ξένη γλώσσα, μισή μονάδα για δεύτερη, Ως προς τα διδακτορικά διπλώματα θα μοριοδοτούνται με 5 μονάδες όσα είναι συναφή (δηλαδή εμπίπτουν σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη
του ΑΣΕΠ. Επίσης οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιούνται με διαδικασίες δομημένων συνεντεύξεων.

Οι εξετάσεις

Αναλυτικότερα, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη που αποτελούνται από την εξέταση γνώσεων κατά την οποία οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε γνωστικό επίπεδο πάνω στο αντικείμενο της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, αλλά και από τις δοκιμασίες δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας οι οποίες και θα καθορίζουν το «εργασιακό προφίλ» κάθε υποψηφίου.

Για παράδειγμα στη δεύτερη κατηγορία δοκιμασιών μπορεί να περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων τεστ αριθμητικού συλλογισμού, δοκιμασία αφαιρετικής ικανότητας, προσαρμογής σε εργασιακό περιβάλλον, ενσωμάτωσης σε ομάδα κ.α.

Η συνέντευξη των υποψηφίων θα παραμείνει ως πρόσθετη διαδικασία, για ειδικές μόνο περιπτώσεις θέσεων όπως είναι το Ειδικό Επιστημονικό
Προσωπικό και για περιπτώσεις που η κύρια εργασία συνδέεται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια ζωής προσώπων κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του ΑΣΕΠ (π.χ. σωφρονιστικοί υπάλληλοι).

Για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μάλιστα -βάσει της νέας μεταρρύθμισης- παύει η συνέντευξη να είναι το μοναδικό κριτήριο
επιλογής του.

Με το νέο σύστημα «υποβαθμίζεται» η βαρύτητα του βαθμού του πτυχίου, όπως και του απολυτηρίου Λυκείου, καθώς παρατηρείται ανισότητα βαθμολόγησης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σημασία των τίτλων σπουδών θα παραμείνει βαρύνουσας σημασίας.

Στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών καθώς και στα διδακτορικά διπλώματα θα υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένων προσαυξήσεων που ευνοεί τα αυξημένα τυπικά προσόντα.

Τα «μπόνους» μόρια

Στην λίστα με τα τυπικά προσόντα και την εργασιακή εμπειρία που μοριοδοτούνται, προστίθενται και τα εξής:

- Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιοσδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.

- Βάσει εμπειρίας ως εξής:

Κατά μία μονάδα λόγω εμπειρίας ενός τουλάχιστον έτους.

Κατά δύο μονάδες λόγω εμπειρίας δύο τουλάχιστον ετών.

Κατά τρεις μονάδες λόγω εμπειρίας τριών τουλάχιστον ετών.

Κατά τέσσερις μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων τουλάχιστον ετών.

Κατά πέντε μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε τουλάχιστον ετών.

Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ΑμεΑ

Συμμετοχή στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό θα έχουν και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και οι συγγενείς ΑμεΑ, μέσω ποσόστωσης που καθορίζεται από το νόμο.

Τα ΑμεΑ θα υπάγονται στη διαδικασία τns μοριοδότησης με ξεχωριστή προκήρυξη, όπως θα ισχύσει και για τous υποψηφίους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπου θα υπάρχει επιλογή με σειρά προτεραιότητας.

Διαβάστε επίσης

«Ποδαρικό» με αλλαγές στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Οι προκηρύξεις του Ιανουαρίου

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.