ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

0.767€
Μεταβολή -1.29%
Τελ. ενημ: 15:41:10 - 2021-12-03
 • Υψηλό Ημέρας 0.997
 • Χαμηλό Ημέρας 0.537
 • Άνοιγμα 0.765
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.767
 • Όγκος 143.567
 • Τζίρος 110693.547
 • Αγορά 0,76€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 87340785.6
 • Αριθμος Μετοχών 114320400
 • Κωδ. ISIN GRS372003004
 • BBGID BBG000BG51D9
 • Κλάδος Άλλα Οικοδομικά Υλικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,7510,7850,00919.1601.000141.724
30 Ημέρες0,7400,880-1,677.782.3916.464289.676
3 Μήνες0,7400,880-10,5019.342.77915.749244.694
6 Μήνες0,7400,970-16,6333.103.07331.308213.490
12 Μήνες0,5900,97025,7454.596.59355.813176.182
2021-11-29 | 12:34:57
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Πληροφορίες αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση για το εννεάμηνο

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ για το εννεάμηνο του 2021, σε επίπεδο μητρικής κατέγραψε:

 • Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,4%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.
 • Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2021, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 42,7%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.    
 • Κύκλο εργασιών για το εννεάμηνο του 2021, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 25,5 εκατ. ευρώ, έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.
 • Τα κέρδη  προ φόρων ανήλθαν σε 3,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 67,2%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα προ φόρων κατέγραψαν ζημίες 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ κερδών το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.
 • Το σύνολο του Καθαρού δανεισμού για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 38,5 εκατ. ευρώ, έναντι 40,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 2,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις 31/12/2020.
 • Η εταιρία προχώρησε για το εννεάμηνο του 2021 σε επενδύσεις συνολικού ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.
 • Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το πρώτο  εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στο 96% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση για το πρώτο εννεάμηνο του 2021 :

 • Ο δείκτης  EBITDA ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, το EBITDA ανήλθε σε 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.
 • Τα κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 40,3%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.   
 • Σε ενοποιημένη βάση, το σύνολο του Καθαρού δανεισμού για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 42,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις 31/12/2020.
 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 27,2 εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,0%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,8  εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 69,73%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα Αποτελέσματα προ φόρων κατέγραψαν ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 0,9 εκατ. ευρώ κερδών το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020.

 

Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid – 19

Οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας ήταν ορατές σε όλες τις χώρες παγκοσμίως και φυσικά και στη βιομηχανία μαρμάρου. Η μείωση των εξαγωγών κατεργασμένων και ακατέργαστων μαρμάρων το 2020, σε σχέση με το 2019, έφτασε  για την Ελλάδα το 25% και ειδικότερα για την εταιρεία μας η μείωση του κύκλου εργασιών ανήλθε στο 19,70%. Η εύρεση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού οδήγησε σε καλύτερες υγειονομικά συνθήκες σε όλες τις αγορές, με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας. Ειδικότερα, μεγάλα έργα που βρίσκονταν σε αναστολή  επανήλθαν στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16,6% το πρώτο εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

Ωστόσο τα προβλήματα από την έξαρση της πανδημίας συνεχίζονται, καθώς το τέταρτο κύμα έχει υποχρεώσει πολλές αγορές σε μείωση της δραστηριότητας τους και σε πολλές περιπτώσεις σε ολοκληρωτικό κλείσιμο των αγορών τους. Ειδικότερα, η αγορά της Κίνας στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία με ποσοστό άνω του 50% αντιμετωπίζει ακόμη και τώρα σοβαρά προβλήματα.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις του (COVID-19) και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας, καθώς και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του στις δραστηριότητες τους στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Για την εταιρία η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα  και για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση

Όσον αφορά στις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση, η επίδραση από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται έχει επηρεάσει ανοδικά το κόστος παραγωγής και αναμένεται να αυξήσει το συνολικό λειτουργικό κόστος κατά 7-8%. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας και εκτιμά ότι θα περιορίσει το αντίκτυπο αυτών, μέσω της μείωσης του παραγωγικού κόστους, συνέπεια του επενδυτικού προγράμματος της την τελευταία τριετία\.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του παγκόσμιου εμπορίου και κατ' επέκταση του κλάδου μας είναι οι διαρκείς αυξήσεις των ναύλων λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η  αύξηση του μεταφορικού κόστους δεν επηρεάζει άμεσα το κόστος της εταιρίας, δεδομένου ότι  ο ναύλος επιβαρύνει τον πελάτη, ωστόσο έχει αντίκτυπο στις πωλήσεις της εταιρείας, καθώς αυξάνεται το συνολικό κόστος κτήσης για τον πελάτη.

Προοπτικές - εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης

Η εταιρεία λόγω της δεδομένης κατάστασης με την πανδημία στην αγορά της Κίνας και των απρόβλεπτων εξελίξεων, τόσο στην αγορά ενέργειας, όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιχειρεί να μειώσει τον κίνδυνο εξάρτησης της από τη συγκεκριμένη αγορά  και έχει επικεντρώσει τη στρατηγική της στην  αύξηση της διασποράς, αλλά και των πωλήσεων ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων, αλλάζοντας το μίγμα πωλήσεων με αύξηση κατά 40% των εν λόγω προϊόντων στο πρώτο εννεάμηνο του 2021, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου με ταυτόχρονη σταθεροποίηση, στα περσινά επίπεδα, στις πωλήσεις ακατέργαστου υλικού.

Η εταιρία αναμένεται να είναι κερδοφόρα για τη χρήση του 2021, ωστόσο το τρίτο τρίμηνο του 2021 δεν ακολούθησε την ανοδική πορεία του πρώτου εξαμήνου της χρήσης, παρουσιάζοντας ύφεση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

2021-11-11 | 12:10:43
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων / Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας βάσει του ν. 3556/2007

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007  και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014 της ΕΕ ότι, όπως την ενημέρωσε :

 • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Λυδία Χαϊδά, στις 10-11-2021, προέβη σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 32.640 ευρώ.
 • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Ιουλία Χαϊδά, στις 10-11-2021, προέβη σε αγορά  40.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 32.200,01  ευρώ.
 • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Αναστασία Χαϊδά, στις 10-11-2021, προέβη σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 32.246,83 ευρώ
2021-10-06 | 09:47:10
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση πληρωμής προ μερίσματος χρήσης 2021

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι με απόφαση της από 9-9-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η διανομή ποσού 0,01 ευρώ ανά μετοχή, στο οποίο έχει ήδη υπολογιστεί η προσαύξηση του ποσού που αντιστοιχεί στις 489.916 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογών φόρος ποσοστού 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4646/2019 και συνεπώς το συνολικό καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,0095 Ευρώ.

Κατόπιν της έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2021 και την δημοσιοποίηση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αποκοπή να γίνει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) να είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:

 

 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 2826825, email: [email protected]).