BYTE COMPUTER ABEE (KO)

2.66€
Μεταβολή -1.48%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-09-22
 • Υψηλό Ημέρας 3.51
 • Χαμηλό Ημέρας 1.89
 • Άνοιγμα 2.7
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.7
 • Όγκος 13.564
 • Τζίρος 36473.4
 • Αγορά 2,66€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 42070583.94
 • Αριθμος Μετοχών 15816009
 • Κωδ. ISIN GRS368313003
 • BBGID BBG000CC26L0
 • Κλάδος Υπηρεσίες Η/Υ

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,6002,740-3,9756.55129150.648
30 Ημέρες2,6002,940-6,34343.5461.88741.701
3 Μήνες2,0502,95022,021.116.0305.18943.237
6 Μήνες1,3852,95087,992.975.44112.03654.160
12 Μήνες0,8422,950202,275.929.68019.73142.471
2021-09-16 | 17:23:01
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα,16 Σεπτεμβρίου 2021

 

Σημαντικά ενισχυμένα τα μεγέθη της BYTE COMPUTER

κατά το 1ο εξάμηνο 2021

 

 • Ενίσχυση κύκλου εργασιών στο επίπεδο των €18,9 εκατ.
 • Αύξηση EBITDA κατά 70%
 • Υπερδιπλασιασμός κερδών προ φόρων
 • Σημαντική ρευστότητα και μηδενικός καθαρός δανεισμός

 

Όπως το 2020 έτσι και το πρώτο εξάμηνο του 2021, η πανδημία άφησε εμφανές το αποτύπωμά της τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Για την BYTE COMPUTER η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, των προμηθευτών και συνεργατών της, συνέχισε να είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Επιπλέον, προσάρμοσε τάχιστα και παραδειγματικά την λειτουργία της στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της και η αδιάκοπη εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Παρόλες τις αντιξοότητες, η BYTE COMPUTER πέτυχε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 να ενισχύσει σημαντικά τα μεγέθη της. Έτσι, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε €18.888 χιλ. έναντι 14.404 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 31,1%.

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των €3.732 χιλ. από €2.497 χιλ. το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 49,5%. Επιπλέον, το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες περίπου και ανήλθε σε 19,8% έναντι 17,3% την 30/06/2020.

 

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου συγκρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (30/06/2021: €1.764 χιλ. έναντι 30/06/2020: €1.714 χιλ.), με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) να ενισχυθούν κατά 69,8% και να ανέλθουν σε €2.423 χιλ. από €1.427 χιλ. την 30/06/2020.

 

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στο ύψος των €1.756 χιλ. από €728 χιλ. το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2020 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1.164 χιλ. από €690 χιλ. την 30/06/2020, αυξημένα κατά 68,7%.

 

Η κερδοφορία οδήγησε σε ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €16.289 χιλ. από €15.631 χιλ. την 31/12/2020. Ο δανεισμός μειώθηκε σε €5.809 χιλ. από €6.213 χιλ. στα τέλη του προηγούμενου έτους, με τον καθαρό δανεισμό να είναι μηδενικός αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις. 

 

Η διοίκηση από την αρχή της πανδημίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις όποιες προκλήσεις, αναλαμβάνοντας τις απαιτούμενες δράσεις. Παράλληλα, οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας για το 2021 παρουσιάζονται θετικές και εντός αυτού του πλαισίου και η διοίκηση του Ομίλου είναι αισιόδοξη για την πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

 

2021-09-10 | 12:26:14
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Ημερομηνίας δημοσίευσης για τα αποτελέσματα Α εξαμήνου 2021

Η ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2021 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.byte.gr)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2021-07-22 | 15:31:45
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                  «ΒΥΤΕ  COMPUTER A.B.E.E.»

                                           ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

               ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                          ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμίαν «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000), και τον διακριτικόν τίτλον «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.E(εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, συμφώνως προς την παράγραφον 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, δυνάμει της από  21-07-2021 αποφάσεως του Δ.Σ. της περί ανασυγκροτήσεώς του (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1752/21-07-2021), ωρίσθη: α) ως Προέδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, το εκτελεστικόν μέλος του κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου και β) ως Αντιπρόεδρος, το ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του κ. Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου, ο οποίος δεν θα αναπληρώνει τον Πρόεδρον εις τα εκτελεστικά καθήκοντά του. Κατά τα λοιπά μέλη του, η σύνθεση και συγκρότηση του Δ.Σ. παραμένει ως έχει.

Επομένως, κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως ανασυγκροτήσεώς του, το Δ.Σ. της εταιρείας έχει, ως κατωτέρω:

α) Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου και της Μαρίας, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

β) Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

γ) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Παπαγεωργίου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ.

δ) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ.

ε)  Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ.

στ) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του  Πανάγου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ. Και

ζ) Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ. 

Δια της αυτής ως άνω αποφάσεως του Δ.Σ. απεφασίσθη, όπως η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, υπό των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ήτοι υπό των:

Α) Σπυριδογεώργη Βυζαντίου του Χρήστου, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και

Β) Νικολίτσας συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου και Γεωργίας Παπαγεωργίου, ΜΕΛΟΥΣ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην εν λόγω απόφαση, η οποία, συμφώνως προς τον νόμον, έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εις τον διαδικτυακόν τόπον του ΓΕΜΗ.