Tip of the Day

Τουρισμός-Εστίαση: Πώς επιδοτούνται οι εισφορές

15-07-2021 | 07:31
Μοιράσου το

Την δυνατότητα επιδότησης του συνόλου των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών για δυνητικούς εργαζόμενους, έχουν από χθες το απόγευμα οι επιχειρήσεις - εργοδότες του τουρισμού και της εστίασης, οπότε και άνοιξε η δυνατότητα καταχώρησης των υπεύθυνων δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα που «τρέχει» από τον περασμένο Οκτώβριο με στόχο τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας και επιδοτεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων) για 6 μήνες, εντάσσονται πλέον και οι εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου για την επιδότηση των εποχικών εργαζομένων που θα προσλάβουν το προσεχές διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών και θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά εποχικά εργαζόμενους, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. 

Για την ακρίβεια βάσει του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν προσλήψεις εργαζομένων οι οποίοι επιδοτήθηκαν το 2019 και το 2020 ως εποχικά επιδοτούμενοι, με βάση την πρόβλεψη του σχετικού νόμου, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια και έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας, βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 1454/85. 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Το πρόγραμμα αφορά:

 • ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 
 • υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, 
 • χώρους κατασκήνωσης, 
 • επιχειρήσεις αγροτουρισμού, 
 • χώρους διαμονής σύντομης διάρκειας, 
 • ταξιδιωτικά γραφεία, 
 • γραφεία οργανωμένων ταξιδιών και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων, 
 • κινητές μονάδες εστίασης, 
 • υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 
 • γεύματα που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες, 
 • καθώς και δραστηριότητες παροχής ποτών. 

Η διαδικασία

Για να λάβουν την επιδότηση οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώντας σε αυτή ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. 
Μετά την έγκριση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για την ένταξη των δυνητικά ωφελουμένων στο πρόγραμμα και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης να προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελουμένου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: Ενιαίο Εντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης. Σε αυτό θα δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν προχωρήσουν σε άμεση πρόσληψη των δυνητικά ωφελούμενων εργαζομένων η εγκεκριμένη αίτηση θα λογίζεται ως μη γενόμενη και η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Σε περίπτωση δε που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών, η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της επιδότησης των εισφορών, με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Όροι και δεσμεύσεις

Όσον αφορά τους όρους και τις δεσμεύσεις του προγράμματος να επισημάνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.

Επιπλέον, ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων που επιδοτείται στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. 

Ο αριθμός των εργαζομένων που προαναφέρθηκε αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στο παραπάνω δεν προσμετρώνται εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, των οποίων η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει ή εργαζόμενοι που αποχωρούν οικειοθελώς.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.