Παπαθανάσης: Η ιχθυοκαλλιέργεια συμπεριλαμβάνεται στον νέο Αναπτυξιακό

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
Παπαθανάσης: Η ιχθυοκαλλιέργεια συμπεριλαμβάνεται στον νέο Αναπτυξιακό
Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, που κατατέθηκε μόλις χθες στη Βουλή, προβλέπει τη δημιουργία 13 ειδικών καθεστώτων ενισχύσεων.

Το ενδιαφέρον της πολιτείας για τη δυναμική που παρουσιάζει ο εγχώριος κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας μετέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας νωρίτερα την Τετάρτη στο συνέδριο του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας, με θέμα «2021-2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», ο κ. Παπαθανάσης εξήγησε πως «η ιχθυοκαλλιέργεια συμπεριλαμβάνεται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο» μέσω του ειδικού καθεστώτος «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία», στο πλαίσιο του οποίου ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, που κατατέθηκε μόλις χθες στη Βουλή, προβλέπει τη δημιουργία 13 ειδικών καθεστώτων ενισχύσεων, τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αλλά και τις μορφές των κινήτρων που θα χορηγούνται.

«Ο κλάδος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πλειάδα θέσεων εργασίας», εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο συνέδριο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, με τον νέο Αναπτυξιακό νόμο η κυβέρνηση επιταχύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες για τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων, παρέχοντας στήριξη στους επιχειρηματίες και προωθώντας ταυτόχρονα μεταρρυθμίσεις που καταπολεμούν την γραφειοκρατία.

«Έχουμε ένα βαρύ κράτος και πρέπει να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία σημαίνει διαφθορά και απώλεια εμπιστοσύνης. Απώλεια εμπιστοσύνης σημαίνει απώλεια επενδύσεων και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εμείς πλέον με κάθε νόμο μεταφέρουμε δραστηριότητες εκτός του κράτους», υποστήριξε ο κ. Παπαθανάσης, τονίζοντας πως πλέον μας απασχολεί η «επόμενη ημέρα». «Φέτος πετύχαμε ανάκαμψη και τώρα πρέπει να περάσουμε στην ανάπτυξη», σημείωσε.

Τα 13 ειδικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού

Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, o νέος Αναπτυξιακός προβλέπει τη δημιουργία 13 ειδικών καθεστώτων ενισχύσεων, ως εξής:

1) Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Σκοπός του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

2) Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων: Αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

3) «Νέο Επιχειρείν»: Ενισχύονται νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

4) Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

5) Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία: Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

6) Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία: Ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

7) Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

8) Επιχειρηματική εξωστρέφεια: Παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

9) Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

10) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11) Μεγάλες επενδύσεις: Αφορά μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

12) Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας: Σκοπός είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

13) Επιχειρηματικότητα 360°: Αφορά επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα. Πρόκειται για αρχικές επενδύσεις και ενισχύονται πρόσθετες δαπάνες προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σε εξαγωγικό «μοχλό» της χώρας αναδεικνύεται το ελληνικό ψάρι

Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση έχει θέσει ισχυρά θεμέλια ενός εξωστρεφούς και σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος