Μειώνεται η «ποινή» στις συντάξεις για περίπου 20.000 εργαζόμενους συνταξιούχους, γεγονός που θα επιφέρει αύξηση κατά 75% στη μηνιαία σύνταξή τους, καθώς και αναδρομικά τουλάχιστον 8 μηνών που υπολογίζεται να δοθούν τον προσεχή Οκτώβριο (με τις συντάξεις στο τέλος Σεπτεμβρίου).

Στο πρόσφατο ασφαλιστικό νομοσχέδιο νομοθετήθηκε η μείωση της ποινής για τους συνταξιούχους που εργάζονται από 60% σε 30% στο άθροισμα των κυρίων και επικουρικών συντάξεων, ενώ χθες εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ η απαραίτητη διευκρινιστική εγκύκλιος.

Σύμφωνα με αυτή:

-  Η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο συνταξιούχο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).

Με άλλα λόγια πρώην μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ή δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εισπράττουν επικουρική σύνταξη από το τ. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ή το τ. ΤΕΑΔΥ και εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με υποχρέωση ασφάλισης στον πρ. ΟΑΕΕ μπορούν va εισπράττουν την επικουρική τους ολόκληρη χωρίς περικοπή, παρά την ενασχόλησή τους με το ελεύθερο επάγγελμα.

- Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου δεν υφίσταται π δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.

Ως εκ τούτου το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο εργαζόμενος συνταξιούχος καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, κάτι που δεν ευνοεί  συνταξιούχους που απασχολούνται με μερική απασχόληση και μειωμένα ωράρια.

- Ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεούται να καταβάλλει διπλή εισφορά υπέρ υγείας επί του μισθού εισοδήματος που εισπράττει και επί της σύνταξής του.

Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλουν διπλή εισφορά συνταξιούχων και απασχολούμενων, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους

Η αναστολή περικοπής της σύνταξης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και για την εργασία του αυτή έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα

Έστω ότι συνταξιούχος εργάζεται για το διάστημα 1.1.2016 έως και 30.6.2022 και πραγματοποιεί χρόνο ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση 6 έτη και 6 μήνες. Ο υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξής του θα γίνει ως εξής:

Αφού αθροίσουμε τις αποδοχές των ετών 1.1.2016 έως και 30.6.2022 διαιρούμε με τους αντίστοιχους μήνες ασφάλισης και βρίσκουμε το μέσο όρο. Το ποσό της προσαύξησης ισούται με το γινόμενο:
0,77 ( συντελεστής αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης έως και 15 έτη) Χ 6,5 (έτη ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση) Χ μέσο όρο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.

Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό (που είναι ίδιος με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης) προστίθεται στη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ο δικαιούχος είτε αυτή η σύνταξη έχει απονεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, είτε πρόκειται για σύνταξη που επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τον Ν.4387/2016.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τον οριζόντιο κόφτη του 30% εξαιρούνται:

  • Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή ή αναλογική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ, απασχολούνται δηλαδή ως αγρότες.
  • Οι ψυχικά ασθενείς για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
  • Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη ως πάσχοντες από παρα-τετραπληγιά.
  • Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα.
  • Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Διαβάστε επίσης