Στην επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου προχωρεί σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκοντας να αντλήσει έως 2,5 δισ. ευρώ με ένα επιτόκιο χαμηλότερο του 1,20%.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την αρχική έκδοση του 15ετούς ομολόγου τον Ιανουάριο 2020, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,91%.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στους αναδόχους της έκδοσης δόθηκε ως ενδεικτικό επιτόκιο της έκδοσης Mid Swap +135 μονάδες βάσης, ήτοι ένα επιτόκιο της τάξης του 1,28%.

Ωστόσο, ήδη προεξοφλείτε πως η ζήτηση για το ομόλογο θα είναι πολύ μεγάλη και πως η απόδοση θα υποχωρήσει αισθητά, κάτω του 1,28%. Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan. Ο τίτλος θα έχει αξιολόγηση B1 Moody’s/ BB- S&P/ BB Fitch/ BB (low) DBRS και outlook stable αντίστοιχα.

Τους τελευταίους 14 μήνες, το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει 14 δισ. ευρώ μέσω έξι εκδόσεων χρέους, με τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, να ανέρχονται σήμερα σε 37,9 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: