ΕΣΠΑ: Στο κυνήγι της πατέντας στρέφονται οι επιδοτήσεις – Ο φιλόδοξος στόχος του «Ερευνώ – Καινοτομώ» και το νέο Ταμείο

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΣΠΑ: Στο κυνήγι της πατέντας στρέφονται οι επιδοτήσεις – Ο φιλόδοξος στόχος του «Ερευνώ – Καινοτομώ» και το νέο Ταμείο
Με επιπλέον κίνητρα για καινοτόμα προϊόντα έρχονται τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με βασικό στόχο την πρακτική έρευνα και την διασύνδεση των επιχειρήσεων με τους ερευνητές και τα Πανεπιστήμια. Οι προβλέψεις του «Ερευνώ – Καινοτομώ», οι αλλαγές στον Αναπτυξιακό και το νέο Patent Fund.

Η σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις και η αύξηση πρακτικών ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) είναι ο νούμερο ένα στόχος της κυβερνητικής πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Για να γίνει αυτό, αναφέρουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι ερευνητές με τις επιχειρήσεις αλλά και με επενδυτές που τοποθετούνται σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας για τη διάθεσή τους σε όλο τον κόσμο. Και για το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικές προβλέψεις στο «Ερευνώ – Καινοτομώ» που ξεκινά από τις 6 Ιουνίου για την μοριοδότηση τόσο των ομάδων που έχουν ήδη κάποια πατέντα ή για τα ερευνητικά έργα που έχουν στόχο να οδηγήσουν στην κατοχύρωση πατέντας.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, χθες κατά την παρουσίαση της δράσης των 300 εκατ. ευρώ, ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό, είναι το «τι παράγουμε με αυτήν την έρευνα γιατί σε ό,τι αφορά δημοσιεύσεις και αναφορές πραγματικά έχουμε ξεπεράσει το στόχο. Εκεί που εντοπίζεται το θέμα είναι με τις πατέντες, με την πνευματική ιδιοκτησία».

«Βλέπουμε πως δαπανούμε τα ίδια χρήματα με την Πορτογαλία η οποία καταθέτει κάθε χρόνο 300-340 αιτήσεις για πατέντες όταν η Ελλάδα είναι στο 50% αυτού του αριθμού, δηλαδή 150 με 160 πατέντες το χρόνο. Ο αριθμός αυξάνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αλλά ακόμη υπολειπόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας προσθέτοντας πως η Ιρλανδία με αντίστοιχα μεγέθη έχει πάνω από 1.100 αιτήσεις για πατέντες τον χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό στο νέο πρόγραμμα «Ερευνώ-Καινοτομώ» υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης για τις πατέντες. Όπως είπε ο κ. Σκρέκας «θέλουμε πατέντες τι πιο απλό να έχουμε ένα κριτήριο που να αξιολογεί τόσο αυτούς που έχουν ήδη πατέντες αλλά και τα σχέδια που θα οδηγήσουν στην έκδοση πατέντας. Δίνουμε λίγα μόρια, κοντά στο 5% της βαρύτητας, δίνει όμως την κατεύθυνση σε όσους θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα».

Ο Αναπτυξιακός και το Patent Fund

Το ίδιο συμβαίνει και για επενδυτικά σχέδια της βιομηχανίας που θέτονται κριτήρια καινοτομίας. «Στον Αναπτυξιακό Νόμο θεσπίσαμε κριτήρια με τα οποία μοριοδοτούμε τις βιομηχανίες που θα συνδέσουν την επένδυσή τους με ένα ερευνητικό ινστιτούτο ή μια νεοφυή επιχείρηση. Δίνουμε μόρια σε αυτούς που θα διαθέσουν το 10% της επιδότησης του Αναπτυξιακού μέσω σύμβασης με ένα ερευνητικό οργανισμό για να αναπτύξει ένα νέο προϊόν», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ένα ακόμη εργαλείο που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του έτους με χρήματα του ΕΣΠΑ και μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) είναι το Patent Fund που θα στηρίζει την ανάπτυξη και κατάθεση διεθνών πατεντών αλλά και τη δημιουργία βάσει αυτών των πατεντών πρωτοτύπων που είναι απαραίτητα για την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το «Ερευνώ – Καινοτομώ» αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του προηγούμενου ΕΣΠΑ στο οποίο εντάχθηκαν συνολικά 1.118 έργα, εκ των οποίων έχουν πιστοποιηθεί τα 1.026 με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα εντός του Ιουνίου. Οι πληρωμές ανέρχονται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ ή στο 92,3% της συνολικής προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης. Όπως σημειώθηκε χθες από την προηγούμενη δράση η εκτίμηση είναι πως έχουν χρηματοδοτηθεί έργα που οδήγησαν σε 252 πατέντες σε εθνικό επίπεδο, 109 πατέντες σε ευρωπαϊκό και 103 πατέντες σε διεθνές επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δράση του προηγούμενου ΕΣΠΑ ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το «Ερευνώ – Καινοτομώ», με προϋπολογισμό 540 εκατ. ευρώ έναντι 300 εκατ. ευρώ. Όμως έτρεξε σε δύο φάσεις, κάτι το οποίο αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν να γίνει και σε αυτό το ΕΣΠΑ, αν βεβαίως διαπιστωθεί το απαραίτητο ενδιαφέρον.

Η δράση Ερευνώ – Καινοτομώ

Η δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί έχει προϋπολογισμό 300 εκατομύρια ευρώ και αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Βασικός στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Προϋπολογισμός 180 εκατ. ευρώ
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Προϋπολογισμός: 39 εκατ. ευρώ
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός 21 εκατ. ευρώ

Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (προτάσεων) γίνεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

 • για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
 • για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
 • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Το «Ερευνώ - Καινοτομώ» επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες στρατηγικές περιοχές παρέμβασης (προτεραιότητες) οι οποίες καθορίστηκαν στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα.

Οι αιτήσεις θα αφορούν στους οκτώ τομείς της ΕΣΕΕ:

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία - Προϋπολογισμός: 20 εκατ. ευρώ
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες - Προϋπολογισμός 41 εκατ. ευρώ
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα - Προϋπολογισμός: 54 εκατ. ευρώ
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία - Προϋπολογισμός: 33 εκατ. ευρώ
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα - Προϋπολογισμός: 59 εκατ. ευρώ
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα - Προϋπολογισμός: 18 εκατ. ευρώ
 7. Αειφόρος Ενέργεια - Προϋπολογισμός: 23 εκατ. ευρώ
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες -Προϋπολογισμός: 52 εκατ. Ευρώ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΣΠΑ: Πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Πώς θα δοθούν δάνεια 2,4 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από Σεπτέμβριο στον «αέρα» το νέο κουπόνι επιδότησης για γρήγορο ίντερνετ

Κόστος στέγασης, υψηλές συντάξεις, γονικές παροχές, φοροδιαφυγή και όχι η ακρίβεια, «τρώνε» την αποταμίευση 

gazzetta
gazzetta reader insider insider