Προϋπολογισμός: ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης στήριξαν τα έσοδα Ιουνίου

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Προϋπολογισμός: ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης στήριξαν τα έσοδα Ιουνίου
Για άλλον έναν μήνα τα φορολογικά έσοδα υπεραπέδωσαν έναντι του στόχου. Πρωτογενές πλεόνασμα το αποτέλεσμα εξαμήνου, ενώ και το έλλειμμα παρουσιάζεται καλύτερο από τον στόχο.

Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στήριξαν τα έσοδα του Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, τα οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας.

Συνολικά οι φόροι τον Ιούνιο υπεραπέδωσαν έναντι του στόχου κατά 5,8% φτάνοντας στα 4,349 δισ. ευρώ με αύξηση 237 εκατ. ευρώ, μια τάση που είχε διαφανεί και στην ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων, με την βελτιωμένη αυτή επίδοση να αναλύεται ως εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,625 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 55 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 594 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 11 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 261 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,321 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 154 εκατ. ευρώ.

Στις άλλες κατηγορίες εσόδων, οι «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ και ήταν σύμφωνα με τον στόχο.

Όσον αφορά στα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 240 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 761 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Ποσό 228 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 734 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.520 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 εξαιτίας της μη είσπραξης του τιμήματος παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού.

Επισημαίνεται ακόμα πως τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 642 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 431 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, λόγω κυρίως της είσπραξης ποσού 260 εκατ. ευρώ που αφορά τόκους καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ποσό 3 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 682 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 127 εκατ. ευρώ από τον στόχο (555 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 231 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 744 εκατ. ευρώ από τον στόχο (975 εκατ. ευρώ).

Συνολικά, το ΥΠΕΘΟ αναφέρει πως τον Ιούνιο 2023 το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,623 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,741 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου εξαιτίας κυρίως της μη είσπραξης του τιμήματος παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού όπως προαναφέρθηκε, καθώς και των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,305 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,614 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για το εξάμηνο

Σε επίπεδο εξαμήνου, και με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ, εμφανίζεται πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκοντας και εδώ στήριξη στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,462 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 4,265 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 6,548 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,116 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 415 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 3,425 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,875 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,206 δισ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η υπερεκτέλεση αυτή, οφείλεται κυρίως: (α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του εξαμήνου και (β) στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Αντιθέτως δεν εισπράχθηκε το τίμημα, ύψους 1,496 δισ. ευρώ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά το μήνα Ιούνιο, καθόσον η σχετική διαδικασία για την έγκριση της σύμβασης είναι σε εξέλιξη.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,263 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,793 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου.

Συγκρατημένες οι δαπάνες έναντι του στόχου

Στα θετικά συγηκαταλέγεται και η συγκράτηση των δημόσιων δαπανών έναντι του στόχου λειτουργώντας ευνοϊκά ως προς την δημοσιονομική εικόνα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2023 ανήλθαν στα 33,337 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 596 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33,933 δισ.. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 530 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών τόκων κατά 1,438 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 654 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών για δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 668 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτα γεγονότα είναι η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 503 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 4,708 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση στόχου ύψους 58 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 72 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider