Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα γίνει το rebranding 118 «Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης» (ΔΥΠΑ)

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα γίνει το rebranding 118 «Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης» (ΔΥΠΑ)
Ποια είναι η δράση των 50 εκατ. ευρώ που «φιλοδοξεί» να επανασχεδιάσει, εκσυγχρονίσει και αναβαθμίσει 118 υποκαταστήματα της ΔΥΠΑ. Συνεισφορά 40 εκατ. από το RRF. Ποιους αφορά, ποια είναι τα οφέλη.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης «περνάει» η δράση «Rebranding KΠA2 - Επανασχεδιασμός 118 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης» η οποία αφορά στον επανασχεδιασμό και την ανακαίνιση των 118 υποκαταστημάτων της ΔΥΠΑ, των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), όπως αυτά κατανέμονται στις οκτώ Περιφερειακές της Διευθύνσεις. Το έργο μόλις προ ημερών εντάχθηκε και επισήμως στο πλαίσιο του RRF, μετά τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ και την υπογραφή ένταξης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θ Σκυλακάκη.

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ (για την ακρίβεια 49,73 εκατ.), με την συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης να υπερβαίνει το ποσό των 40 εκατ. ευρώ. Το project εντάσσεται στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή», στον Άξονα «Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας» και στην Δράση «Εκσυγχρονισμός & επαναπροσδιορισμός ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ». Υπουργείο Ευθύνης είναι τοΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και Φορέας Υλοποίησης η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.). Βάσει χρονοδιαγραμμάτων και στοχοθεσίας, η ανάθεση σύμβασης για την ανακαίνιση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ έχει προγραμματιστεί για το 4ο τρίμηνο 2023, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.

Rebranding KPA2 - Επανασχεδιασμός 118 κέντρων προώθησης της απασχόλησης

Όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Δελτίο, η οργανωτική αναδιάρθρωση της ΔΥΠΑ πρόκειται να μετατρέψει τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σε έναν φορέα που προωθεί την καινοτομία μέσα από τη συνολική και πολυδιάστατη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις λιτής διοίκησης, η ΔΥΠΑ πρόκειται να αναδιαμορφώσει το διοικητικό της μοντέλο και να δημιουργήσει ένα νέο Οργανωτικό Διάγραμμα .

Το έργο, στοχεύοντας να διεισδύσει ακόμη περισσότερο στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες των νέων, θα αποτυπώνει τη διοικητική αναδιαμόρφωση της ΔΥΠΑ στην κάθε μονάδα παρουσίας της στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας νέα τοπόσημα. Σε ανανεωμένα σημεία εξυπηρέτησης, η ικανοποίηση και η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων θα ενισχυθεί, ο ψηφιακός μετασχηματισμό ς της ΔΥΠΑ θα αντανακλάται και οι συνολικές επιδόσεις που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης θα βελτιωθούν, μέσω της έμφασης στις εξατομικευμένες υπηρεσίες αντιστοίχισης και της ενίσχυσης της συμβουλευτικής.

Το έργο αφορά στον επανασχεδιασμό των 118 υποκαταστημάτων της ΔΥΠΑ, των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), όπως αυτά κατανέμονται στις οκτώ Περιφερειακές της Διευθύνσεις.

Το παρόν υποέργο περιλαμβάνει:

  1. Προμελέτη πιλοτικού ΚΠΑ2 και σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου κατασκευής του.
  2. Τεχνικό έργο μελετοκατασκευής του πιλοτικού ΚΠΑ2 με βάσει την προμελέτη του.
  3. Σύνταξη ενιαίων προδιαγραφών οργάνωσης, υλικών, εξοπλισμού.
  4. Μελέτες πυροπροστασίας και εγκατάστασης μέτρων πυρασφάλειας.
  5. Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης υλικών / εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής εξοικονόμησης.
  6. Τα κατασκευαστικά έργα ενσωμάτωσης των προδιαγραφών και λοιπών απαραίτητων μελετών (πυροπροστασίας, ενεργειακής αναβάθμισης) και αδειοδοτήσεων, κατόπιν εκπόνησης μελετών εφαρμογής για κάθε ένα από τα 118 ΚΠΑ2.

Επισημαίνεται ότι για λόγους επίτευξης οικονομιών κλίμακας, οργάνωσης χρόνου και απορρόφησης κονδυλίων, η ανακαίνιση των 118 ΚΠΑ2 θα υλοποιηθεί μέσω:

α) σύνταξης ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών και εξειδίκευσης αυτών ανά είδος ακινήτου στέγασης (μισθωμένο, εντός ΕΠΑΣ σε ανεξάρτητα κτίρια ή σε τμήμα κτιρίου με συστέγαση, εντός τ. ΚΕΝΕ (συνήθως πολυόροφα ιδιόκτητα κτίρια), εντός Εργατικού Κέντρου (σε ανεξάρτητο ή μη τμήμα αυτού, εντός οικισμών τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητες αίθουσες και καταστήματα),

β) ενσωμάτωσης των ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών στα ΚΠΑ2 μέσω προκήρυξης οκτώ (8) διαγωνισμών ανασχεδιασμού των ΚΠΑ2 και μελέτης εφαρμογής (ενός ανά Περιφερειακή Διεύθυνση της ΔΥΠΑ για τα ΚΠΑ2 της αρμοδιότητας της καθεμιάς.

γ) οκτώ (8) διαγωνισμών έργου (ενός ανά Περιφερειακή Διεύθυνση της ΔΥΠΑ για τα ΚΠΑ2 της αρμοδιότητας της καθεμιάς), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί η μελέτη του πρότυπου ΚΠΑ2 με: i. θέσπιση προδιαγραφών των υλικών και του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί, ii. ενσωμάτωση της νέας εταιρικής ταυτότητας, iii. σχεδιασμό της μοναδιαίας θέσης εργασίας και των χωροταξικών της συνδυασμών και δυνατοτήτων, iv. σχεδιασμό της εισόδου, του χώρου Υποδοχής και των χώρων αναμονής κοινού και ολοκληρωθεί το τεχνικό έργο ανακαίνισης του πιλοτικού ΚΠΑ2.

Για τα κτίρια που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΔΥΠΑ (μισθωμένα ή κτίρια άλλων φορέων του Δημοσίου) σε κάθε περίπτωση οι εργασίες που θα υλοποιηθούν συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τις μισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider