Γ. Ζαββός: Η καινοτομία, το νέο πεδίο μάχης του διεθνούς στρατηγικού παιχνιδιού - Η συμβολή της HDB

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Γ. Ζαββός: Η καινοτομία, το νέο πεδίο μάχης του διεθνούς στρατηγικού παιχνιδιού - Η συμβολή της HDB
Ο κ. Ζαββός επεσήμανε ότι το νέο τανγκό της καινοτομίας υπαγορεύει νέες δυναμικές συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. «Σήμερα περίπου το 85% της παγκόσμιας βιομηχανικής ενέργειας προέρχεται από ορυκτά καύσιμα.

Η καινοτομία είναι το νέο πεδίο μάχης του διεθνούς στρατηγικού παιχνιδιού και του παγκόσμιου ανταγωνισμού των υπερδυνάμεων, των εθνών και των επιχειρήσεων και το διακύβευμα αφορά την παγκόσμια τεχνολογική κυριαρχία. Αποστολή μας ως κοινωνία είναι να διασφαλίσουμε ότι επενδύουμε σε τεχνολογίες που είναι ασφαλείς, φιλικές προς το περιβάλλον, ενδυναμώνουν και όχι απλώς αντικαθιστούν την ανθρώπινη εργασία και που συνάδουν με τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επενδύσουμε σε τεχνολογίες που προωθούν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τα παραπάνω τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB κ. Γεώργιος Ζαββός, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε από το «The International Society for Professional Innovation Management» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο «The role of innovation : Past , Present, Future”.

Ο κ. Ζαββός επεσήμανε ότι το νέο τανγκό της καινοτομίας υπαγορεύει νέες δυναμικές συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. «Σήμερα περίπου το 85% της παγκόσμιας βιομηχανικής ενέργειας προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Η μείωση της κατανάλωσης αυτών των καυσίμων κοντά στο μηδέν προϋποθέτει τη μεγαλύτερη μετατόπιση οικονομικών πόρων που έχουμε δει ποτέ. Επίσης θα απαιτήσει τεράστιες αλλαγές των τεχνικών παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Θα χρειαστούν συνεχείς προσπάθειες καινοτομίας πχ για τη βελτίωση του τρόπου παραγωγής χάλυβα ή τσιμέντου ή του τρόπου σχεδιασμού και διαχείρισης των κτιρίων. Ορισμένα έργα καινοτομίας ενέχουν υψηλούς κινδύνους για να συμμετέχουν μόνοι οι ιδιώτες επενδυτές. Έτσι, ο επιμερισμός του κινδύνου μεταξύ των κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα είναι ουσιαστικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η χρηματοδότηση θα πρέπει να κατευθυνθεί όχι μόνο στη βασική έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών. Οι κεφαλαιαγορές παρέχουν μια τεράστια πηγή κεφαλαίων για πιο ώριμες επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να επεκταθούν γρήγορα. Ωστόσο, πολύ λίγα κεφάλαια διοχετεύονται μέσω ιδιωτικών πηγών σε καινοτόμα έργα, ιδίως μικρότερων / νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο κ. Ζαββός είπε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η HDB εφάρμοσε κυβερνητικές πολιτικές υποστηρίζοντας τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως μέσω συγχρηματοδοτήσεων, εγγυήσεων και επιδοτήσεων συνολικού ύψους 8,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αποδόσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα: σε 41.000 νέα δάνεια, σε περίπου 18.600 νέες θέσεις εργασίας και σε συνεισφορά περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας. Στόχος της HDB είναι να διευρύνει το φάσμα των τραπεζικά αξιόχρεων δανειοληπτών, δηλαδή να διευκολύνει την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για πολλές χιλιάδες ΜμΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες που αξίζουν υποστήριξη αναζητώντας ρευστότητα για να τα υλοποιήσουν.

Όπως είπε ο κ. Ζαββός, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το πετυχαίνει αυτό με:

  • Την πλατφόρμα Know your Customer (KYC) που εξαλείφει τα σημεία συμφόρησης στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις ΜμΕ και το τραπεζικό σύστημα, μέσω κριτηρίων διαφάνειας και καινοτομίας στην ανταλλαγή δεδομένων
  • Δημιουργώντας εναλλακτικά κριτήρια - τόσο κριτήρια αξιολόγησης πιστώσεων όσο και επενδυτικά - μαζί με κριτήρια για την αξιολόγηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. «Συμβάλουμε στην αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού που υπάρχει για τις ΜμΕ. Παρέχουμε αναπτυξιακή χρηματοδότηση που υποστηρίζει ενεργά την υγιή επιχειρηματικότητα, ιδίως τις ΜμΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις κατά τη μετάβασή τους στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.
  • Ενεργοποιούμε τη μικροχρηματοδοτήσεις, παρέχουμε κίνητρα, διαθέτουμε μηχανισμούς και χρηματοπιστωτικά προϊόντα που μεγιστοποιούν τις δυναμικές συνέργειες μεταξύ των κυβερνητικών πολιτικών και των αναγκών των ΜμΕ και του ιδιωτικού τομέα. Εν ολίγοις, λειτουργούμε ως καταλύτης για την άντληση κεφαλαίων από το εμπορικό τραπεζικό σύστημα, δημιουργούμε μοχλούς χρηματοδότησης που κατευθύνονται σε στοχευμένες επενδύσεις», είπε ο κ. Ζαββός.

Όπως πρόσθεσε, η HDB διαδραματίζει ειδικό ρόλο και δημιουργεί εργαλεία σε σχέση με την καινοτομία:

α) Πρώτον, δημιουργεί χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο την αύξηση της μόχλευσης της κατανομής κεφαλαίων , όπως και το Ταμείο Εγγυήσεων Καινοτομίας που επιβραβεύει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ιδίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις, παρέχοντας, για παράδειγμα, εγγυημένο δάνειο που καλύπτει το επενδυτικό σχέδιο και το κεφάλαιο κίνησης. Στο βαθμό που πληρούνται τα κριτήρια καινοτομίας, παρέχεται επιχορήγηση κεφαλαίου 15%. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία καθώς συνδυάζει ένα εγγυημένο δάνειο με μια επιχορήγηση.

β) Δεύτερον, υποστηρίζει τη στρατηγική των ΜμΕ με μη χρηματοοικονομικά έργα όπως το InnoAgora - δηλαδή μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την HDB σε συνεργασία με την Banque Publique d΄ Investissement (Bpi France) - η οποία είναι χρήσιμη για εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό που αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια ή συνεργασίες. Είναι η μοναδική πλατφόρμα στο ελληνικό οικοσύστημα που από τις αρχές του 2022 και για κάθε 2,5 μήνες προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες τη διεθνή σκηνή διοργανώνοντας διεθνή pitching events για την εύρεση επενδυτών.

γ) Τρίτον, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακής επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης με εμπορικές επιχειρήσεις με σκοπό την εμπορική ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων συμμετέχοντας στον επιμερισμό και την ανάληψη κινδύνων. Συμμετέχει επίσης στη δημιουργία του ταμείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ) Η HDB βελτιώνει τις προϋποθέσεις αποδοχής καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από το τραπεζικό σύστημα μέσω της δημιουργίας καινοτόμων σχεδίων αξιολόγησης δηλ. του μοντέλου βαθμολόγησης καινοτομίας για χρήση από το τραπεζικό σύστημα, ενισχύοντας έτσι την δανειοληπτική ικανότητα των ΜμΕ.

ε) «Ως προσεκτικοί παρατηρητές των γεωοικονομικών ανακατατάξεων που λαμβάνουν χώρα τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρύτερη περιοχή μας το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνουμε ότι η χώρα μας λόγω των τολμηρών πολιτικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη καθίσταται σημαντικός περιφερειακός ευρωπαϊκός ενεργειακός κόμβος. Συνεπώς η χρηματοδότηση της καινοτομίας για ενεργειακά έργα αποτελεί έναν από τους στόχους της HDB, δεδομένου ότι αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για επενδύσεις στην ανερχόμενη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο, αλλά και την γαλάζια ενέργεια κλπ. Έτσι, συμβάλλουμε ενεργά στην ενίσχυση αυτού του νέου και ζωτικού ενεργειακού οικοσυστήματος», κατέληξε ο κ. Ζαββός.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο: Έκαναν την εμφάνιση τους οι πωλητές - Πιέσεις σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες

Νέο «κραχ» στις αγορές αναμένει η Deutsche Bank - Πότε θα επέλθει η ανάκαμψη των «ταύρων»

Ευ. Μυτιληναίος: «Αυτοκτονική» η αδράνεια της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση