Φορέας Ακινήτων: Ποια funds τον διεκδικούν – Τα επόμενα βήματα – Μέχρι τέλος του έτους ο επενδυτής

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Φορέας Ακινήτων: Ποια funds τον διεκδικούν – Τα επόμενα βήματα – Μέχρι τέλος του έτους ο επενδυτής
Έξι επενδυτικά funds, τα Fortress, Davidson Kempner, Bain, Bracebridge, Bayview και CRC, υπέβαλαν φακέλους ενδιαφέροντος στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τον Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης Ακινήτων του νέου πτωχευτικού νόμου.

Έξι επενδυτικά funds, τα Fortress, Davidson Kempner, Bain, Bracebridge, Bayview και CRC, υπέβαλαν φακέλους ενδιαφέροντος στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τον Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης Ακινήτων του νέου πτωχευτικού νόμου.

Ο επενδυτής που θα αναλάβει την παραχώρηση του Φορέα θα ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη του έτους και κατόπιν θα ακολουθήσει ένα εξάμηνο, όπως εκτιμάται, προκειμένου να νομοθετηθεί το καθεστώς του Φορέα και να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Υπενθυμίζεται ότι έργο του Φορέα θα είναι η αγορά ακινήτων ευάλωτων οφειλετών που θα πτωχεύουν, προκειμένου να τα επαναμισθώνει σε αυτούς, δίνοντας λύση στο κοινωνικό πρόβλημα των εξώσεων που θα προέκυπτε διαφορετικά.

Μετά την υποβολή των φακέλων των υποψηφίων, θα συνεδριάσει η επιτροπή διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στην οποία προεδρεύει ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, για να ελέγξει τα δικαιολογητικά των κατατεθέντων φακέλων και κατόπιν να προσκαλέσει τους προεπιλεγέντες για να λάβουν μέρος στην Β΄ Φάση Διαλόγου του διαγωνισμού. Ο ανταγωνιστικός διάλογος αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες.

Στη φάση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των φακέλων, οι υποψήφιοι επενδυτές θα ελεγχθούν στο αν διαθέτουν εμπειρία σε επενδύσεις στον τομέα ακίνητης περιουσίας, καθώς και τα κεφάλαια για να υποστηρίξουν το έργο που θα αναλάβει ο Φορέας.

Ως επενδύσεις στον τομέα ακίνητης περιουσίας θεωρούνται εναλλακτικά:

i. οποιαδήποτε άμεση επένδυση σε οποιουδήποτε τύπου ακίνητο, είτε ιδιοχρησιμοποιούμενο είτε επενδυτικό,

ii. χρηματοδοτήσεις προς τρίτους με εξασφάλιση οποιουδήποτε τύπου σε ένα ή περισσότερα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων και χρηματοδοτικών μισθώσεων,

iii. επενδύσεις σε δανειακά χαρτοφυλάκια με εγγύηση οποιουδήποτε τύπου σε ένα ή περισσότερα ακίνητα, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία 10 έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής και ανέρχονται αθροιστικά σε τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπει επίσης την εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων, ενώ αναφέρει ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων, να υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Εάν πρόκειται για υποψήφιο, ο οποίος είναι εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο (fund), θα πρέπει αποδεδειγμένα τα διαθέσιμα, δεσμευμένα και μη επενδεδυμένα κεφάλαιά του να υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ ή τα ενεργά επενδεδυμένα κεφάλαια να υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων που μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης θα δεσμευτεί να δαπανήσει ο Φορέας σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών θα φτάσει μέχρι τα 2 δις. ευρώ.

Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος και τα κριτήρια για τη Σύμβαση Παραχώρησης

Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού (Στάδιο Β.Ι της Β' Φάσης) θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή στους προεπιλεγέντες, με την οποία θα κληθούν να παραλάβουν την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο. Στην Πρόσκληση Συμμετοχής θα καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο διάλογος, προκειμένου να εκτιμηθούν οι τεχνικές, χρηματοδοτικές ή νομικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει η αγορά. Παράλληλα, για να διερευνηθούν τα μέσα που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες που υπαγορεύουν τη σύσταση του Φορέα.

Η ΕΓΔΙΧ θα διεξάγει διάλογο με καθέναν από τους προεπιλεγέντες σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους του Συμβατικού Αντικειμένου, ενώ κατά την κρίση της, θα μπορεί να συζητήσει και όλες τις πτυχές της Σύμβασης Παραχώρησης. Στο στάδιο αυτό, προκειμένου οι προεπιλεγέντες να υποβάλουν τα σχόλιά τους ή να εκπονήσουν τις προτάσεις τους, η ΕΓΔΙΧ θα μπορεί να τους χορηγεί κάθε χρήσιμο στοιχείο.

Στο Στάδιο Β.ΙΙ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές, τις οποίες θα αξιολογήσουν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΓΔΙΧ προκειμένου να καταλήξουν στην υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης με τον προτιμητέο επενδυτή.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης θα οριστικοποιηθούν κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: α) Το ύψος ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δημοσίου, β) τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης, γ) το ζητούμενο ύψος του μισθώματος επιπλέον της απόδοσης που προκύπτει από το άρθρο 220 του ν.4738/2020, δ) τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ε) την ειδική τεχνογνωσία και την εμπειρία του υποψήφιου παραχωρησιούχου. Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας θα εξειδικευτεί κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Real Estate: Οι επενδύσεις 3 δισ. ευρώ, το Χρηματιστήριο, το timing και η γεωπολιτική συγκυρία

Τι σηματοδοτεί το deal της Attica Group για την ΑΝΕΚ – Τα επόμενα βήματα και η «ακτινογραφία» της διάσωσης

Παράταση ρήτρας γενικής διαφυγής και το 2023 στο τραπέζι της ΕΕ – Οι αγορές «απαιτούν» από την Ελλάδα πλεονάσματα

Όλες οι ειδήσεις

19:12

Όλυμπος: Νεκρός ο 40χρονος ορειβάτης που έπεσε από τη θέση «Λούκι»

18:55

ΗΠΑ: Η πλειονότητα των Δημοκρατικών δεν θέλει τον Μπάιντεν υποψήφιο στις εκλογές του 2024

18:38

DW: Πρώτο κόμμα η αποχή στην Ιταλία;

18:22

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύεται ότι θα καταργήσει τις φοροελαφρύνσεις στους πλούσιους που ανακοίνωσε η Λιζ Τρας

18:04

Τρας: Καλεί τον κόσμο να "μην ακούει" τις απειλές της Ρωσίας και να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία

18:00

Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης

17:39

Ρωσία: Οι αρχές υπόσχονται να διορθώσουν τα "λάθη" αφού επιστράτευσαν ηλικιωμένους, ασθενείς και... μαίες

17:24

ΗΑΕ: Τα Εμιράτα θα εφοδιάσουν τη Γερμανία με LNG και ντίζελ

17:00

Focus σε μόλις 10 επαγγέλματα κάνουν οι 15χρονοι μαθητές - Η λίστα με τις προτιμήσεις τους

16:48

Γεωργιάδης: Εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα

16:41

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μαραθώνα

16:37

Meteo: Πιθανότητα ασθενών βροχών αύριο στα βορειοδυτικά τη Δευτέρα

16:30

Πολωνία: Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Ρότζερ Γουότερς λόγω δηλώσεών του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

16:20

Ιράν: Το ΥΠΕΞ κάλεσε για "εξηγήσεις" τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Νορβηγίας

16:11

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις στην Οδησσό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής

16:03

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης δύο τραυματιών

15:58

Μπερλουσκόνι: Θα είμαι ο σκηνοθέτης της επόμενης κυβέρνησης

15:44

Ρωσία: Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ζαπορίζια

15:31

Τι καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, έως τις 30 Σεπτεμβρίου

15:19

Ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας - Τι σηματοδοτούν τα εγκαίνια του IGB

15:13

Θεσσαλονίκη: Επιτακτική ανάγκη ο ψηφιακός γραμματισμός των νέων, τονίστηκε σε διημερίδα του προγράμματος CommuniTIES

15:07

Καλαφάτης: Παρά την ενεργειακή κρίση, προχωράμε για μια σύγχρονη Θεσσαλονίκη

15:03

Ουκρανία: Η φιλορωσική διοίκηση της Χερσώνας κατηγορεί τον ουκρανικό στρατό για βομβαρδισμό ξενοδοχείου

15:01

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές-διαρρήξεις

14:57

Iταλία: Στο 19, 09% η συμμετοχή στις κάλπες στις 12:00 - Ουρές στα τμήματα στη Ρώμη

14:48

Επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από κολοσσούς στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας

14:34

Κεντρικές Τράπεζες: Ταχύτερες και μεγαλύτερες οι αυξήσεις των επιτοκίων διεθνώς

14:25

Βρετανία: Τι μέλλει γενέσθαι για τη Γηραιά Αλβιώνα

14:21

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις

14:15

Τουρκία: Κλιμακώνει την ένταση με νέους ισχυρισμούς για περαιτέρω στρατιωτοκοποίηση των νησιών