Αναβιώνει η «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας»; - Τα οφέλη και το μοντέλο κατασκευής

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Αναβιώνει η «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας»; - Τα οφέλη και το μοντέλο κατασκευής
Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών θεωρεί το έργο ως εθνικής σημασίας, το «ξεπαγώνει» και το εντάσσει στον προγραμματισμό του προς υλοποίηση. Τι θα προσφέρει, τι σημειώνονταν σε σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ.

Τον δρόμο προς την υλοποίηση φαίνεται ότι παίρνει ένα έργο με «πολυετή» ιστορία, το οποίο όπως και άλλα πολλά παραπέμφθηκαν στις «ελληνικές καλένδες». Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν εκ νέου διεργασίες που μένει βέβαια να επιβεβαιωθούν και στην πράξη. Ο λόγος για την «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας», δηλαδή την υποθαλάσσια σήραγγα που θα ενώσει το νησί της Λευκάδας με την Αιτωλοακαρνανία, ένα έργο που είχε «ναυαγήσει» προ περίπου 6-7 ετών, και λόγω ενστάσεων και αντιδράσεων τοπικών φορέων, έμεινε στα συρτάρια αλλά δείχνει σαν να… ξαναβγαίνει στην επιφάνεια.

Το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε, με σχετική «υπογραφή» του υπουργού Κ. Καραμανλή, το χαρακτηρισμό του project «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας» ως έργου Εθνικού Επιπέδου, την ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως «έργου προς υλοποίηση», όπως και την ανάθεση της αρμοδιότητας σύναψης σύμβασης του έργου στην αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα οφέλη

Το σκεπτικό – αιτιολογικό της απόφασης ένταξης του έργου στον προγραμματισμό του υπουργείου, αναφέρει ότι η μόνιμη οδική σύνδεση της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα είναι επιβεβλημένη για τους παρακάτω λόγους:

1. Τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών).

2. Την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση γρήγορων και ασφαλών μετακινήσεων.

3. Τη μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού σε έκταση και σημασία για την εθνική οικονομία πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου 7 μήνες το insider.gr, σε σχετικό του θέμα (Τι «παίζει» με την υπόθεση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Λευκάδας;), είχε αναδείξει τις διεργασίες αναφορικά με το εν λόγω «ξεχασμένο» έργο, όταν η Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανακοίνωνε την πρόθεσή της να προβεί στην ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της στην προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, προμελέτη οδοποιίας και υδραυλικών έργων για την προώθηση της υλοποίηση του έργου. Πλέον, το υπουργείο το βάζει και επισήμως υπό την «ομπρέλα» του, δηλαδή στον προγραμματισμό του.

Η οδική σύνδεση με το νησί

Όπως σημειώνεται, η Λευκάδα ως νησί έχει την ιδιαιτερότητα να γειτνιάζει στο βορειοανατολικό τμήμα της με την απέναντι ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, χωρίζοντάς την ένας στενός αβαθής δίαυλος. Για τον λόγο αυτό η ομώνυμη πρωτεύουσα κτίσθηκε στην περιοχή αυτή και όχι κεντροβαρικά ως προς τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Η σύνδεση ήταν πάντοτε εύκολη, παλαιότερα με πλωτό μέσο και σήμερα με την μεταλλική, αρθρωτή ως προς την προβλήτα, γέφυρα στη θέση Κάστρο. Η γέφυρα είναι χαμηλού ύψους (μέγιστο 3,50μ). Για τον λόγο αυτό είναι περιστρεφόμενη και πλαγιοδετεί για την απελευθέρωση του διαύλου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διακόπτοντας την οδική κυκλοφορία.

Η σύνδεση αυτή δημιουργεί ουρές αναμονής οχημάτων και σκαφών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εξίσου σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η υποχρεωτική διέλευση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται του νησιού από τον αστικό ιστό της πόλης της Λευκάδας.

Υπάρχει ανάγκη μόνιμης οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα σε άλλη θέση από την σημερινή χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στη ναυσιπλοΐα του διαύλου και συγκεκριμένα με τον οδικό άξονα Ακτίου – Πρέβεζας και τον Δυτικό Άξονα Β/Ν (Ιονία Οδός).

Να σημειωθεί ότι στον με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73192/4782/30-07-2021 Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για τη ζεύξη Λευκάδας, η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ γνωμοδοτεί θετικά για το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας. Σύμφωνα δε με την προτεινόμενη στον φάκελο ΠΠΠΑ εναλλακτική λύση, αναφέρεται ότι: « Η σύνδεση της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο θα γίνει με έργα συνολικού μήκους 3,11 km, εκ των οποίων 1,24 km σε επίχωμα με χαλικοπασσάλους, 2,08 km εκτός τεχνικού ενώ για τη διέλευση κάτω από το δίαυλο Λευκάδας προβλέπεται τεχνικό υποθαλάσσιας σήραγγας συνολικού μήκους 1030 m, εκ των οποίων 450 m αφορούν στο τμήμα κλειστής διατομής, ενώ 310 m και 270 m αφορούν στις προσβάσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου αφορά σε μήκος 1,2 km. H προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας βασίζεται στην κατασκευή της σήραγγας εν ξηρώ, με εκσκαφή και επανεπίχωση. Παράλληλα με την κατασκευή της σήραγγας θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή του χαμηλού επιχώματος επι χαλικοπασσάλων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας».

Να αναφερθεί επίσης ότι με προ 3ετίας περίπου απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημειώνεται ότι:

Α) στο άρθρο 6 «Πύλες του δικτύου μεταφορών» αναφέρεται: «1. Οδικές Πύλες: Η μόνη οδική πύλη εθνικής σημασίας είναι η Λευκάδα, λόγω της οδικής σύνδεσής της με την ηπειρωτική χώρα και συγκεκριμένα με την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Η οδική αυτή σύνδεση αναβαθμίζεται με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού. Κρίνεται σκόπιμη η αναβάθμιση της Λευκάδας σε πύλη διεθνούς σημασίας λόγω της παράλληλης θαλάσσιας σύνδεσης της με τον διαμήκη θαλάσσιο και οδικό άξονα της Περιφέρειας και, μέσω αυτού, με τις θαλάσσιες λεωφόρους της Αδριατικής - Ιονίου».

Β) στο άρθρο 9 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής» γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οδική σύνδεση της Λευκάδας ως εξής: «Αντιμετωπίζεται η ιδιαιτερότητα της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα με πρόταση αντικατάστασης της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας με μια από τις τρεις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές και μετά από τεχνική, κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική τεκμηρίωση: (α) υποθαλάσσια ζεύξη, (β) αντικατάσταση της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας στη θέση όπου προγραμματίζεται η υποθαλάσσια σύνδεση, επιτυγχάνοντας τον στόχο της εκτροπής της κυκλοφορίας των οχημάτων εκτός της πόλης της Λευκάδας, και (γ) αντικατάσταση της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας, στην ίδια θέση».

Ο παλιός διαγωνισμός

Βέβαια, μένει να γίνουν αρκετά βήματα ενώ προφανώς και υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα (με ποιο μοντέλο θα χρηματοδοτηθεί, π.χ. ΣΔΙΤ, σύμβαση παραχώρησης ή κάτι άλλο, ποιες θα είναι οι ακριβείς τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές του, το χρονοδιάγραμμα κ.α.).

Προ αρκετών ετών παντός ο διαγωνισμός είχε έρθει αντιμέτωπος με ενστάσεις των θεσμικών εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ως έργο παραχώρησης, «ναυάγησε» και έμεινε στα συρτάρια.

Στο παρελθόν, η αρχική προκήρυξη του έργου, κόστους τότε σχεδόν 50 εκατ. ευρώ με το μοντέλο σύμβασης παραχώρησης περιλάμβανε:

-Την κατασκευή οδικού τμήματος, συνολικού μήκους 3 χλμ. (συμπεριλαμβανομένης της υποθαλάσσιας σήραγγας).

-Την κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από τον υφιστάμενο Δίαυλο Λευκάδας, με τα απαραίτητα τεχνικά έργα εισόδου και εξόδου, συνολικού μήκους 1,1 χλμ. περίπου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από τον Δίαυλο και η ταυτόχρονη είσοδος/έξοδος των οχημάτων στο νησί της Λευκάδας, καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων οδικών συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο.

-Τη διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας, στο τμήμα από το τεχνικό έργο της υποθαλάσσιας σήραγγας μέχρι το κάστρο Αγ. Μαύρας,

-Την κατασκευή Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) σκαφών μεγάλου μήκους στην περιοχή του Διαύλου, βορειοανατολικά του υφιστάμενου και υπό λειτουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής Λευκάδας, εφόσον εντασσόταν στο έργο παραχώρησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

20:11

Δανία: "Πολλά θύματα" από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης

19:52

Ερντογάν: Ακύρωσε ομιλία στην Προύσα εν μέσω έντονης φημολογίας για την υγεία του

19:32

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

19:23

Συνολικά 53 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο

19:10

Ιταλία: Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες από κατάρρευση παγετώνα στις Άλπεις

19:04

Πέθανε η ηθοποιός Ντίνα Κώνστα

18:01

Τουρκία: Κατασχέθηκε ρωσικό εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτηρά από την Ουκρανία

17:50

Πυρκαγιές σε Αχαΐα και Λευκάδα

17:41

Meteo: Ηλιοφάνεια και ζέστη τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας

17:32

Πώς έγινε το μακελειό με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες σε Πατήσια και Αγίους Αναργύρους

17:26

Χάμπεκ: Η Γερμανία θα πρέπει να προετοιμαστεί για μεγαλύτερες περικοπές στις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου

17:00

Αέριο: Ξεκινά το Market Test για τον αγωγό με τη Β. Μακεδονία

16:53

«Χάλκινη» η εθνική πόλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

16:40

Οικονόμου: Διεκδικούμε καθαρή εντολή αυτοδυναμίας ώστε οι πολίτες να νιώθουν την απαιτούμενη σιγουριά

16:27

Ουκρανία: Αρκετοί νεκροί και τραυματίες από σφοδρό βομβαρδισμό στην πόλη Σλοβιάνσκ

16:17

Kορονοϊός: 11.629 νέα κρούσματα, 26 νεκροί και 98 διασωληνωμένοι

16:12

Gmotion 87: Το καλύτερο περιοδικό για την αυτοκίνηση δεν κάνει διακοπές

16:12

Ρωσία: Νεκρός ο επιστήμονας που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπία υπέρ της Κίνας

15:53

Γερμανία: Ανακαλούνται Tesla λόγω βλάβης στο σύστημα αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης

15:31

Μπάιντεν: Θα απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας σε κληρικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου

15:19

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα

14:59

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 4-8 Ιουλίου

14:45

Δένδιας: Δεν ετεροκαθοριζόμαστε με βάση τις επιδιώξεις της Tουρκίας

14:23

Γερμανία: Σε συζητήσεις με τους συμμάχους της για μεταπολεμικές εγγυήσεις για την Ουκρανία

14:17

Αμαλιάδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Χάβαρι

14:09

Αλγερία: Αύξηση 70% στα κέρδη από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, το πρώτο πεντάμηνο του 2022

14:04

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Παιανία

13:54

Βαρβιτσιώτης: Οι Έλληνες δεν θα κάνουν το χατίρι στον κ. Ερντογάν

13:46

Φραγκογιάννης: Καταφέραμε να διαχειριστούμε όλες τις κρίσεις, ενισχύοντας μάλιστα τη διεθνή παρουσία και φωνή μας

13:39

Κόρινθος: Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με 1.210 δενδρύλλια κάνναβης στην περιοχή Ρειτό