Στα 9,39 δισ. ευρώ το ταξιδιωτικό πλεόνασμα το 2021 - Αύξηση 143,2% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Newsroom
Μοιράσου το
Στα 9,39 δισ. ευρώ το ταξιδιωτικό πλεόνασμα το 2021 - Αύξηση 143,2% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 6,183 δισ. ευρώ ή 143,2%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών.

Στα 9,39 δισ. ευρώ ανήλθε το 2021 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, έναντι πλεονάσματος 3,52 δισ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 166,3%, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 6.183,9 εκατ. ευρώ ή 143,2%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 319,7 εκατ. ευρώ ή 40,3%). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2021 έναντι του 2020 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 105,9%, καθώς και της αύξησης της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 11,2 ευρώ ή 16,7% (2021: 78,5 ευρώ, 2020: 67,3 ευρώ).

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 18,1% παρουσίασε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι (2021: 688,9 ευρώ, 2020: 583,2 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 8,8 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2020. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων το 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 108,4% και διαμορφώθηκε στις 133.734,9 χιλ. διανυκτερεύσεις (2020: 64.172,5 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το 2021 διαμορφώθηκαν στα 10.502,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143,2% σε σύγκριση με το 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 137,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.797,7 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 64,7% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 143,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.530,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.536,2 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130,2% έναντι του προηγουμένου έτους, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.261,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 178,7%.

Όσον αφορά τις χώρες μεγαλύτερης προέλευσης ταξιδιωτών οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 104,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.315,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 169,9% και διαμορφώθηκαν στα 991,7 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 93,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.465,9 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 592,7% και διαμορφώθηκαν στα 596,2 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 700,5% και διαμορφώθηκαν στα 114,5 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώθηκε σε 95,7% το 2021, έναντι 92,7% το 2020, ενώ οι συνολικές εισπράξεις των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, αυξήθηκαν κατά 151,1%. Εντός της κατηγορίας αυτής, το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εισπράξεων έχουν τα ταξίδια αναψυχής (2021: 87,6%, 2020: 80,2%), των οποίων οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 165,8% έναντι του προηγουμένου έτους και διαμορφώθηκαν στα 9.201,5 εκατ. ευρώ. Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,8% του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων, ποσοστό μειωμένο έναντι του αντίστοιχου 9,1% κατά το προηγούμενο έτος, ενώ αύξηση κατά 55,2% παρουσίασαν οι συναφείς εισπράξεις. Αύξηση κατά 31,2% παρουσίασαν και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για λόγους υγείας και διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν αύξηση κατά 42,6%, παρουσιάζοντας όμως μείωση της συμμετοχής τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων (2021: 4,3%, 2020: 7,3%.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2021 αυξήθηκε κατά 105,9% και διαμορφώθηκε σε 15.246,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.405,8 χιλ. ταξιδιωτών το 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 109,5% και αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 69,6%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-27, με ποσοστό συμμετοχής 66,4%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-27, με ποσοστό 30,1%. Το 2021, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 107,0% σε σύγκριση με το 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 113,5% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 7.359,7 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 91,6%, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.763,3 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 παρουσίασε αύξηση κατά 84,4% και διαμορφώθηκε σε 4.581,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, άνοδο κατά 96,6% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε σε 3.001,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 150,5% και διαμορφώθηκε σε 1.174,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 48,9% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.591,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 271,6% και διαμορφώθηκε σε 396,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 365,3% και διαμορφώθηκε σε 119,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 133.734,9 χιλ. το 2021, έναντι 64.172,5 χιλ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 108,4%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-27 κατά 105,7%, καθώς και των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 103,7%. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-27 αντανακλά την αύξηση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 97,7% και των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 144,6%. Οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 77,1% και 146,3% αντιστοίχως. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, οι διανυκτερεύεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 54,4%, από τις ΗΠΑ κατά 303,0%, ενώ αυτές από τη Ρωσία κατά 463,5%.

Κρουαζιέρες

H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία , για το 2021 συλλέχθηκαν λεπτομερή στοιχεία από 16 ελληνικούς λιμένες, τα οποία κάλυψαν το 84,0% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.

Κατά το επισκοπούμενο έτος καταγράφηκαν 2.074 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2020: 159 αφίξεις), με 1.538,8 χιλ. επισκέψεις επιβατών, έναντι 68,2 χιλ. επισκέψεων το 2020. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 83,7% των επιβατών ήταν διερχόμενοι (transit) επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2,6 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, έναντι 2,0 στάσεων το 2020.

Το 2021, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 1.930,4% σε σύγκριση με το 2020 και ανήλθαν στα 200,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 26,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 174,3 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Πειραιά, με συμμετοχή 38,9% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι του Ηρακλείου με 18,8% και 13,9% των εισπράξεων, αντιστοίχως. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 91,7% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 86,2% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

Οι συνολικές διανυκτερεύσεις εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν το 2021 κατά 1.894,1% σε σύγκριση με το 2020 και διαμορφώθηκαν στις 2.887,9 χιλ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμώνται σε 585,8 χιλιάδες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.633,5%.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά περιφέρεια

Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2021 διαμορφώθηκαν στα 10.328,4 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 90,0% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (3.121,3 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (2.395,0 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Αττικής (1.466,2 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1.297,3 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.012,1 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.036,5 εκατ. ευρώ.

Το 2021, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 16.375,9 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (14.704,9 χιλ. ταξιδιώτες), καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 86,0% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (3.623,9 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (3.148,4 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2.933,7 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (2.639,8 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1.742,2 χιλ.) Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 2.287,9 χιλ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 131.357,5 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (29.913,7 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (26.872,0 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (21.431,5 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (21.296,1 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (14.390,5 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 17.453,6 χιλ. διανυκτερεύσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

20:24

Λετονία: Το κεντρώο κόμμα Νέα Ενότητα, νικητής των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με exit poll

20:18

Πύργος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Σπιάντζα

20:13

Ιράν: Διαδηλώσεις σε ιρανικά πανεπιστήμια και συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον κόσμο

20:06

Ολοκληρώθηκε η 2η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ

19:58

Ράπτη: Η επίθεση του φεμινιστικού τμήματος του Ρουβίκωνα στο πολιτικό μου γραφείο δεν μας τρομοκρατεί

19:54

Γεωργιάδης: Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων tης διπλής ανάπλασης

19:48

Ερντογάν: Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει εξαπολύσει πάνω μας την Ελλάδα

19:40

Σταμάτησε η διαρροή στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2

19:34

Υπ. Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη: Η εστία επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ορμητήριο εγκληματικότητας

19:12

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα στην νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πετριτσίου

18:57

ΗΠΑ: Νέα τροπολογία στη Γερουσία βάζει πρόσθετες προϋποθέσεις στην Τουρκία για τα F-16

18:51

Ιαπωνία: Σεισμός 5,6 βαθμών έπληξε την περιοχή Κιούσου

18:48

Κ. Μητσοτάκης: «Ας δώσουμε νόημα στον όρο “γυναικοκτονία”»

18:32

Ντερ Λάιεν: Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη θα εργαστούμε για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας

18:21

Nord Stream: Γερμανία, Δανία και Σουηδία θα συστήσουν κοινή ομάδα για να ερευνήσουν τις διαρροές

18:07

Καβάλα: Σοκαρισμένη η μικρή κοινωνία του ορεινού οικισμού της Λεκάνης από το διπλό φονικό

17:56

Καντίροφ: Η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα μικρής ισχύος

17:33

Μπορέλ: "Σχεδόν αδύνατος" ο τερματισμός του πολέμου μετά την προσάρτηση ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία

17:21

Θεοδωρικάκος προς νέους αστυνομικούς: Υπηρετούμε τις αξίες της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών και της πατρίδας μας

17:08

Ουκρανία: Το Κίεβο καταδίκασε "την παράνομη κράτηση" του γενικού διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια 

17:00

Χορός δισεκατομμυρίων για cloud και data center - Οι παλιοί και οι νέοι παίκτες

16:52

Ουκρανία: Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στην στρατηγικής σημασίας πόλη Λιμάν

16:41

Στις 18 Νοεμβρίου η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο των Ν. Παππά και Χ. Καλογρίτσα, για τις τηλεοπτικές άδειες

16:33

O Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε την Τζόρτζια Μελόνι στο Κίεβο

16:11

Ερντογάν: Απειλεί ξανά με μπλόκο την ένταξη Σουηδίας- Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

16:05

Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 άμαχοι βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες στα οχήματά τους κοντά στο Κουπιάνσκ

16:01

ΣΥΡΙΖΑ: «Θα απαντήσουν Κεραμέως - Θεοδωρικάκος για το φιάσκο με την εστία που αφέθηκε στο έλεος του ΟΝΝΕΔίτη;

15:48

Gazprom: Ανέστειλε για σήμερα τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην ιταλική Eni λόγω "προβλήματος" στην Αυστρία

15:33

Θεσσαλονίκη: Ταυτόχρονο homeporting για δύο κρουαζιερόπλοια αύριο στο λιμάνι της πόλης για πρώτη φορά στα... χρονικά

15:16

Meteo: Αίθριος γενικά ο καιρός την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας