«Πάτρα – Πύργος»: Πώς (μετά τα οδικό τμήμα) μπορεί να αναβιώσει και το... σιδηροδρομικό «κομμάτι»

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Πάτρα – Πύργος»: Πώς (μετά τα οδικό τμήμα) μπορεί να αναβιώσει και το... σιδηροδρομικό «κομμάτι»
Τα ευρύτερα οφέλη για τη Δυτική «πλευρά» της Πελοποννήσου και ο σχεδιασμός του υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά τις επιτυχημένες ενέργειες του υπ. Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος» (που ως γνωστόν επανήλθε στην κοινοπραξία Ολυμπία Οδός και θα κατασκευαστεί ως σύγχρονος και πιο ασφαλής οδικός άξονας από τα ελληνικά μέλη της ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως είχε αποκαλύψει στις γιορτές το insider.gr), φαίνεται ότι στη Δυτική Πελοπόννησο ενδέχεται να… αναβιώσει και το σιδηροδρομικό τμήμα «Πάτρα – Πύργος».

Πρόσφατα μόλις το insider αναφέρονταν στα σχέδια του ΟΣΕ και του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών στην Πελοπόννησο, με το τμήμα Πάτρα – Πύργος, να είναι ένα από τα projects που επιθυμεί να προωθήσει ο Οργανισμός, υπό τον Σπ. Πατέρα. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΟΣΕ ανέθεσε και υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του στην σύνταξη μελέτης ανάλυσης κόστους οφέλους για το έργο «Α΄ Φάση Αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Μεταξύ ΣΣ Κάτω Αχαΐας και ΣΣ Πύργου» (στην «ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»). Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται 2 μήνες. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΟΣΕ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό και η ανάλυση για το έργο, όπως αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του Οργανισμού προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ.

Το έργο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Κάτω Αχαΐα – Πύργος, αποτελεί μέρος του συνολικότερου έργου σιδηροδρομικής διασύνδεσης μεταξύ της Πάτρας και του Πύργου και είναι συνέχεια της διασύνδεσης που πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση μεταξύ της Πάτρας και της Κάτω Αχαΐας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ και συνολικού μήκους 77 χιλιομέτρων περιλαμβάνει την ανακαίνιση και αναβάθμιση της υπάρχουσας γραμμής που είναι ανενεργή μέχρι και τον Πύργο, ενώ περιλαμβάνεται σε αυτό η ανακαίνιση των επτά σταθμών από την Κάτω Αχαΐα μέχρι τον Πύργο.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ανακαίνιση της υποδομής, επιδομής και θα γίνει αντικατάσταση στρωτήρων, ενώ πρόσθετα θα τοποθετηθούν αυτόματα συστήματα ισόπεδων διαβάσεων και πλέον η διάρκεια της διαδρομής θα είναι μία ώρα.

Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί την Α’ Φάση του έργου κανονικοποίησης της γραμμής Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα η οποία είναι στο αναλυτικό δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς. Για το εν λόγω τμήμα έχουν γίνει οριστικές μελέτες κανονικοποίησης της γραμμής από την ΕΡΓΟΣΕ οι οποίες εν μέρει θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό.

Η χρηματοδότηση του Έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω πόρων του ΕΣΠΑ είναι εξασφαλισμένη, καθώς το έργο αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Περιφέρεια, όσο και για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ο οποίος έχει αναλάβει να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για το σχεδιασμό και την ωρίμανση του. Έχουν ήδη εκπονηθεί από τον ΟΣΕ οριστικές μελέτες έργων υποδομής για την σιδηροδρομική γραμμή από την Πάτρα έως τον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία.

Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας. Το τμήμα του Έργου από την Κάτω Αχαΐα έως τον Πύργο θα αποτελέσει μελλοντική προέκταση του Προαστιακού Πάτρας και θα εξασφαλίσει την επανασύνδεση της πρωτεύουσας της Ηλείας με την Πάτρα αλλά και την Αθήνα.

Η αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου είναι πολύ σημαντική για τις υποδομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και για τον ΟΣΕ καθώς το έργο θα διασυνδέει σημαντικά λιμάνια κρουαζιέρας (Κατάκολο), θα εξυπηρετήσει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της περιοχής επιρροής του έργου, θα εξυπηρετήσει τις εμπορευματικές μεταφορές και θα διασυνδέσει τις δυο μεγάλες πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη ΑΚΟ (ανάλυση οφέλους – κόστους) θα πρέπει να αναλύει όλες τις πτυχές του έργου, το περιβάλλον του (εσωτερικό και εξωτερικό) για την περιοχή επιρροής, την υφιστάμενη κατάσταση υποδομών, τη σκοπιμότητα και την προτεινόμενη λύση από πλευράς κόστους των τεχνικών -κατασκευαστικών ενεργειών, τον τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή του. Επίσης θα αναλύει τις επιδράσεις του έργου σε κοινωνικό / οικονομικό / περιβαλλοντικό επίπεδο σε όλη την περιοχή επιρροής, θα αποτυπώνει την αξιολόγηση του σεναρίου κατασκευής, θα προβλέπει έσοδα του έργου με βάση εκτιμήσεις χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής σε βάθος χρόνου όπως απαιτείται από τις οδηγίες της Ε.Ε. και θα αναλύει τη διασύνδεσή του με οδικούς άξονες και λοιπά σιδηροδρομικά δίκτυα και προβλεπόμενα έργα. Θα περιλαμβάνει ακόμα την πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση και θα καταδεικνύει τη βιωσιμότητα του έργου αναλύοντας το λόγο κόστους / οφέλους με βάση και την κοινωνικοοικονομική ανάλυση που θα περιλαμβάνεται στη μελέτη.

Τέλος η μελέτη ΑΚΟ θα περιλαμβάνει σενάριο ανάλυσης ευαισθησίας, ανάλυση των επιπτώσεων του έργου και αναφορά στις περιβαλλοντικές πτυχές του, πλήρη οικονομική και κοινωνική ανάλυση των ωφελειών του έργου σε σχέση με το κόστος του. Ο ανάδοχος θα εξετάσει τα εναλλακτικά σενάρια κατασκευής του έργου που θα του χορηγήσει ο ΟΣΕ προκειμένου να προταθεί η βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση. Ο ανάδοχος θα συνδράμει την υπηρεσία στην σύνταξη του σχετικού τεχνικού δελτίου για την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.

Όσον αφορά στο οδικό τμήμα, έχει χρόνο κατασκευής τους 40 μήνες, όμως τα πρώτα 56 χλμ. – ξεκινώντας από τον Πύργο – θα δοθούν σε κυκλοφορία πριν τους 35. Ο νέος άξονας των 75 χιλιομέτρων θα έχει θα έχει διατομή αυτοκινητοδρόμου, ταχύτητα μελέτης 120 χλμ./ώρα, 8 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες και 64 διαβάσεις. Θα διαθέτει Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης με Μονάδα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και αστυνομικό σταθμό. Σημειώνεται πως, με τη συμφωνία αυτή, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει, εκτός της κατασκευής, τη λειτουργία και τη συντήρηση του δρόμου για 23 χρόνια, απαλλάσσοντας έτσι το Δημόσιο από επιπλέον έργα συντήρησης. Η υλοποίηση του Τμήματος Πάτρα – Πύργος ως αυτοκινητόδρομου θα συμβάλλει στην επέκταση ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα μέχρι τον Πύργο και στην επίτευξη συνθηκών ασφάλειας και ταχύτητας μετακίνησης των χρηστών του. Με την κύρωση της εν λόγω τροποποίησης ολοκληρώνεται η διασύνδεση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα με τον Πύργο, με σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο Τμήμα Πάτρα – Πύργος, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσεις πολιτών και αγαθών, ενίσχυση της απορρόφησης ενωσιακών κονδυλίων και τόνωση της αγοράς των κατασκευών και απασχόλησης στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ έχει κερδίσει, όπως έχει αναδείξει το insider, σχετικό διαγωνισμός για το έργο βελτίωσης της εθνικής οδού Πατρών-Πύργου (οδική ασφάλεια). Το αντικείμενο του project, που χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού Επιπέδου, αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 85 χλ., από το τέλος της παράκαμψης Πατρών μέχρι την αρχή της παράκαμψης Πύργου. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου, στο οποίο ο υφιστάμενος άξονας θα διατηρήσει τον υπερτοπικό χαρακτήρα του και την ανάγκη επίτευξης υψηλών ταχυτήτων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

16:03

Πέτσας: Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια με προϋπολογισμό 335 εκατ. ευρώ

16:00

Νέο ράλι στην τιμή του φυσικού αερίου τρομάζει αγορά και κρατικά ταμεία

15:56

EasyJet: Παραιτήθηκε ο CEO, εν μέσω δυσαρέσκειας από τις ακυρώσεις πτήσεων

15:54

Κορονοϊός: 9.360 νέα κρούσματα και 1.841 επαναλοιμώξεις - Στους 102 οι διασωληνωμένοι

15:44

Πλεύρης: Στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη για τις 4.000 θέσεις νοσηλευτών

15:43

ΣΥΡΙΖΑ: Nα κατατεθεί στη Βουλή η αγωγή του Δημοσίου κατά της Novartis

15:37

Σάρδη (Energean): Κίνητρα για να καταστεί το υδρογόνο ανταγωνιστικό - Δημιουργία αγοράς σε σωστές βάσεις

15:36

Κομισιόν: Το 55% των ελεγχθέντων ιστοτόπων μεσιτείας για ενοικίαση αυτοκινήτου παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ

15:35

Αγγλία: Σε ιστορικό χαμηλό ο αριθμός των παμπ, λόγω της ακρίβειας

15:32

Ευρωζώνη: Σε χαμηλό 26 μηνών το επενδυτικό κλίμα - «Αναπόφευκτη» η ύφεση

15:29

Έκτακτη σύσκεψη ΥΠΕΝ: Χαμηλός ο κίνδυνος για την ενεργειακή επάρκεια

15:25

Τσαβούσογλου: Ο Μητσοτάκης ταπείνωσε τον εαυτό του

15:15

Νίκας: Εγκρίθηκε η διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών

15:14

Reuters: Η Γερμανία διαφώνησε με την απόφαση της ΕΚΤ για νέα στήριξη των υπερχρεωμένων χωρών

15:14

Φωτιά στην Ηλεία: Αναζωπυρώθηκε το μέτωπο στη Βάλμη

15:05

Νέες παγκόσμιες διακρίσεις της Eurobank Factors

14:55

DW: Το άλυτο «δίλημμα της Γερμανίας» για το προσφυγικό

14:44

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ

14:36

Scoot: Δωρεάν 10.000 αεροπορικά εισιτήρια για τη 10η επέτειό της

14:21

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: Στο «πορτοκαλί» 13 περιοχές την Τρίτη

14:19

«Σταύρος Χαρισόπουλος: Common Factor» στο Χώρο Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

14:12

ΕΚΤ: Ξεκινά να λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή στις αγορές εταιρικών ομολόγων

14:05

Φυσικό αέριο: Σε ρεκόρ 4μήνου η τιμή του ενόψει απεργίας στις εγκαταστάσεις της Νορβηγίας

13:59

Τσιτσιπάς: Πρόστιμο 10.000 δολαρίων για τον αγώνα με τον Κύργιο

13:46

Ευρωζώνη: Ετήσια αύξηση 36,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάιο

13:42

Deutsche Telekom: Νέα μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα με κέντρο Πληροφορικής και Λογισμικού στην Θεσσαλονίκη

13:39

Γερμανία: Προειδοποιεί για ελλείψεις και προτρέπει σε εξοικονόμηση αερίου - «Κόφτη» στο ζεστό νερό βάζει το Αμβούργο;

13:35

Handelsblatt: Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Όχι όμως στην Ελλάδα

13:26

Νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο Ισίδωρος Ντογιάκος

13:08

Κορονοϊός: Τα νέα υποστελέχη της Όμικρον εμφανίζουν αυξημένη ικανότητα ανοσολογικής διαφυγής