Μαρίνα Ιτέας: Ποιο είναι το τουριστικό asset που «βγάζει» προς αξιοποίηση το ΤΑΙΠΕΔ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Μαρίνα Ιτέας: Ποιο είναι το τουριστικό asset που «βγάζει» προς αξιοποίηση το ΤΑΙΠΕΔ
Νέα προσπάθεια εκμετάλλευσης της μαρίνας στο πλαίσιο της ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων με σημαντικό τοπικό, κοινωνικό – οικονομικό, αποτύπωμα. Τι προβλέπει η προκήρυξη.

Άλλο ένα από τα λεγόμενα περιφερειακά assets με ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες «βγάζει» προς αξιοποίηση το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων με σημαντικό τοπικό αποτύπωμα και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. Ο λόγος για την αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας, με το Ταμείο να επιχειρεί νέα προσπάθεια για να «κλειδώσει» επενδυτή που θα αναλάβει το εν λόγω project, καθώς στην προηγούμενη απόπειρα ο μοναδικός υποψήφιος «μνηστήρας», ο όμιλος Κυριακούλη, δεν επανήλθε. Πριν από μερικούς μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας, καθώς δεν υποβλήθηκε δεσμευτική οικονομική προσφορά. Πλέον όμως, γενικότερα έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για τέτοια projects που συνδυάζονται και με τον τουρισμό.

Ως γνωστόν, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Ιτέας για περίοδο 40 ετών με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της παραχώρησης κατά μέγιστο για επιπλέον 10 έτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στη θέση «Μαρίνα» του κόλπου της Ιτέας, εντός των ορίων του τέως Δήμου Ιτέας.

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξεως των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές.

Προβλέπονται επίσης 60 θέσεις σκαφών στη χερσαία ζώνη. Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας Ιτέας καλύπτει έκταση της τάξεως των 24.700 τ.μ. και η θαλάσσια ζώνη 26,000 τ.μ. Η λιμενολεκάνη είναι επαρκώς προστατευμένη και είναι δυνατός ο ελλιμενισμός ορισμένων megayacht. Η εγκατάσταση δεν είναι επεκτάσιμη. Σήμερα, η μαρίνα Ιτέας είναι λειτουργική και φιλοξενεί μικρό αριθμό σκαφών αναψυχής, ενώ εκτιμάται ότι η αξιοποίησή της θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, καθιστώντας την Ιτέα ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του ποιοτικού θαλάσσιου τουρισμού.

Ο εξοπλισμός των ανωδομών του προσήνεμου μόλου και των παραλιακών κρηπιδωμάτων περιλαμβάνει δέστρες πρόσδεσης παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή νερού (φωλέες παροχών), ηλεκτροφωτισμό, δίκτυο πυρόσβεσης και φανούς εισόδου στα ακρομωλια των μόλων.

Η Μαρίνα βρίσκεται στον όρμο Ιτέας στο μυχό του Κρισσαίου κόλπου, μεταξύ των άκρων Ιτέας προς τα ΝΑ της πόλης και Τρίπορι προς τα ΝΔ της πρώτης. Ο κόλπος Ιτέας ή Κρισσαίος κόλπος σχηματίζεται περί τη μέση των Βόρειων ακτών του Κορινθιακού μεταξύ των άκρων Μακρύ Νικόλας προς Α και Ανδρομάχη προς Δ με άνοιγμα 7,5 ν.μ. περίπου. Προς το εσωτερικό του στενεύει συνεχώς και καταλήγει στον όρμο Ιτέας με το ομώνυμο λιμάνι. Ο προβλήτας της Μαρίνας Ιτέας είναι κατασκευασμένος εγκάρσια στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Ά φάση) και τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β φάση). Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022.

Η χερσαία επιφάνεια της Μαρίνας Ιτέας καθορίστηκε και χωροθετήθηκε δυνάμει της με αριθμό Τ/712/16.02.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ’ 100/26.02.2000) και καλύπτει έκταση της τάξεως των 24.700 τ.μ., η οποία έχει δημιουργηθεί κυρίως από επιχώσεις. Η τελική επιφάνεια είναι κυρίως δάπεδα σκυροδέματος. Ο χερσαίος χώρος της Μαρίνας χωρίζεται σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση χωροθέτησης.

Το πρώτο οικοδομικό τετράγωνο πλησίον της προβλεπόμενης πύλης εισόδου στο δυτικό άκρο των χερσαίων χώρων, έχει εμβαδόν 512 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0.14 (14% μέγιστο ποσοστό κάλυψης), ήτοι 67 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4.5 μ. από την στάθμη της ανωδομής των κρηπιδωμάτων του λιμένα. Ο υπόλοιπος χερσαίος χώρος καλύπτεται κυρίως με την διαμόρφωση πρασίνου και δευτερευόντως με θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Συμπεριλαμβάνει τα εξής υλοποιημένα κτιριακά έργα: • Φυλάκιο ελέγχου εισόδου εμβαδού περίπου 10 τ.μ. • Υποσταθμό της ΔΕΗ εμβαδού περίπου 25 τ.μ. • Κτίριο ηλεκτρικών πινάκων της μαρίνας εμβαδού περίπου 12 τ.μ. • Κτίριο πυρόσβεσης εμβαδού περίπου 20 τ.μ., για την πυροπροστασία του χώρου με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο ανατολικά του πρώτου είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και το μόνο στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής κτιρίων διαφορετικού ύψους. Καλύπτει επιφάνεια 2288 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 19% ήτοι δόμηση 425 τ.μ. και με επιτρεπόμενο ύψος 4.5μ. από τα παραλιακά κρηπιδώματα. Στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο εντάσσονται κτίριο πύργου ελέγχου για την εποπτεία της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας. (Για το κτίριο ελέγχου και μόνον το μέγιστο επιτρεπτό ύψος από το κρηπίδωμα φθάνει τα 7,5 μ.), γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών, λιμενικό ταμείο, τελωνείο και λιμεναρχείο. Στην παρούσα φάση έχει κατασκευασθεί ένα κτίριο εμβαδού κατόψεως περίπου 77 τ.μ. Στο τρίτο οικοδομικό τετράγωνο χωροθετούνται βοηθητικές λειτουργίες της μαρίνας όπως αποθήκες, λουτρά, WC.

Το τρίτο οικοδομικό τετράγωνο καλύπτει έκταση της τάξεως των 774 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0.18 ήτοι 135 τ.μ. και με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4.0 μ. Ειδικότερα το τρίτο οικοδομικό τετράγωνο περιλαμβάνει συγκρότημα λουτρών, WC και πλυντηρίων, αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα 10 από 77 και φυλάκιο ελέγχου εξόδου, στο βορεινό τμήμα του τετραγώνου. Έχουν υλοποιηθεί τρία κτίρια εμβαδού περίπου 33, 32 και 65 τ.μ. αντίστοιχα.

Το τέταρτο οικοδομικό τετράγωνο στο ανατολικό άκρο των χερσαίων χώρων καλύπτει έκταση 1.590 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 6% ήτοι 80 τ.μ. και 4.5 μ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. Στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο δύναται να κατασκευαστούν αναψυκτήριο μικρού μεγέθους και εμπορικά καταστήματα, όπως: καταστήματα ναυτιλιακών ειδών - καταστήματα ενοικίασης/πώλησης σκαφών - κτίριο τραπεζικών συναλλαγών με μηχανήματα για πιστωτικές κάρτες, κλπ. Στο υπόψη οικοδομικό τετράγωνο δεν έχει κατασκευασθεί κάποιο κτίριο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινά η αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας

Όλες οι ειδήσεις

07:18

Μας κλέβουν τσίπουρο - Τι είπε ο Καιρίδης στους συμμαθητές - Μια στριπτιτζού που έγινε θεούσα

07:05

Σε αναβρασμό η φαρμακευτική αγορά - Κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας  

07:02

ΤΧΣ: Η Rothschild και το πλάνο αποεπένδυσης - Η δίδυμη υποχώρηση ευρώ - στερλίνας

01:14

ΗΠΑ: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου

23:54

Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 51 οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους - 15 οι αγνοούμενοι

23:43

ΥΠΕΞ Κύπρου: Παράλογοι και γελοίοι οι ισχυρισμοί Ερντογάν ότι η Τουρκία απειλείται από την Ελλάδα

23:36

Γκουτέρες (ΟΗΕ): Η εποχή του πυρηνικού εκβιασμού πρέπει να τελειώσει

23:24

Αύριο η Υπουργική Απόφαση για τους χώρους ανταποδοτικότητας σε Ελληνικό - Αγ. Κοσμά

23:16

Στο «κόκκινο» η Wall Street - Χαμηλό έτους για τον S&P 500

23:05

Αθανασοπούλου: Μέσα στο επόμενο 6μηνο θα ρυθμιστούν μέσω του εξωδικαστικού, χρέη 1 δισ. ευρώ

22:54

Γράφει ιστορία η Porsche – Από την ανώτατη τιμή θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής

22:48

H NASA αποσύρει τον διαστημικό πύραυλο SLS λόγω του τυφώνα Ίαν

22:35

Μακρόν: Έκκληση για συνομιλίες «χωρίς καθυστέρηση» μεταξύ Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

22:23

Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

22:10

ΗΠΑ και ΕΕ αντιδρούν στην υπογραφή νέας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Σερβίας

21:56

Σε χαμηλά εννέα μηνών το πετρέλαιο - Κάτω από τα 85 δολάρια το Brent

21:45

ΕΕ: Η στήριξη στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί

21:36

Δημοσκόπηση ALCΟ: Στο 7,7% η «ψαλίδα» ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και εξακομματική Βουλή

21:23

Γερμανία: Δημοσκοπική άνοδος για το AfD - Εντείνεται η δυσαρέσκεια για τον Χάμπεκ

21:12

Σε νέα χαμηλά 2,5 ετών ο χρυσός

21:01

Μπόστιτς (Fed): Τα γεγονότα στη Βρετανία ίσως αυξήσουν την οικονομική πίεση σε Ευρώπη και ΗΠΑ

20:50

Ιράν: Πάνω από 76 οι νεκροί στις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μάχσα Αμινί

20:41

Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση βοηθά τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε ένα υγιές περιβάλλον

20:36

Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη η δίκη Δ. Παπαγγελόπουλου και Ελ. Τουλουπάκη

20:35

Μπλόκο «Βορρά» στο REPowerEU – «Όχι» σε επιδοτήσεις, στροφή σε κράτη με υψηλή εξάρτηση από αέριο

20:32

BriQ Properties: Έσοδα 4 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2022 - Αυξημένα κατά 55%

20:31

Υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη

20:26

Ρωσία: Συνελήφθη για «κατασκοπεία» γενικός πρόξενος της Ιαπωνίας

20:21

Διαρροή αερίου από τον Nord Stream 2 - Συναγερμός στη Βαλτική

20:14

Βασιλείου (Eurobank): Μέχρι τέλος 2022 θα έχουν συμβασιοποιηθεί δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης 1 δισ.