Σκυλακάκης: Μικρότερο του στόχου κατά 2 δισ. ευρώ το έλλειμμα του 2021 – Χαμηλά ο πήχης των παροχών

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Σκυλακάκης: Μικρότερο του στόχου κατά 2 δισ. ευρώ το έλλειμμα του 2021 – Χαμηλά ο πήχης των παροχών
Σε επίπεδα κάτω του 7% του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί το έλλειμμα του 2021. Αυξημένα κατά 743 εκατ. τα φορολογικά έσοδα του 2021, αλλά συγκράτηση δαπανών σε σχέση με τους στόχους. Περιορισμός προσδοκιών για παροχές.

Στοιχεία που δείχνουν πως το έλλειμμα του 2021 θα είναι μικρότερο του στόχου κατά 2 δισ. ευρώ παρουσίασε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Θεόδωρος Σκυλακάκης. Το πρωτογενές έλλειμμα εκτιμάται πλέον σε επίπεδα κάτω του 7% του ΑΕΠ, ειδικά αν επιβεβαιωθεί και η ταχύτερη ανάκαμψη (από 6,9% άνοδο του ΑΕΠ).

Τα στοιχεία δείχνουν αυξημένα κατά 743 εκατ. φορολογικά έσοδα το 2021. Αλλά και συγκράτηση δαπανών σε σχέση με τους στόχους. Ωστόσο πηγές του ΥΠΟΙΚ επισήμαναν και πάλι πως το έλλειμμα παραμένει και τα περιθώρια παροχών παραμένουν περιορισμένα.

«Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δωδεκαμήνου προκύπτει αξιόλογα καλύτερο έλλειμμα για το 2021, έναντι αυτού που ενεγράφη στον προϋπολογισμό του 2021» επισήμανε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ κατά την παρουσίαση των στοιχείων.

«Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρότερο κατά δύο δις περίπου (1965 εκ. ευρώ). Τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και θα πρέπει να περιμένουμε, πριν καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, την οριστικοποίηση των σχετικών στοιχείων για την οποία απαιτείται να γνωστοποιηθούν τόσο τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης όσο και τα φορολογικά έσοδα του πρώτου διμήνου του 2022 που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του 2021 (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας κ.α.). Σημειώνεται, όμως, ότι η πολύ καλύτερη εκτέλεση έχει επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι ανεστάλη, κατά δύο μήνες, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

«Η εξέλιξη αυτή είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική για τη δημοσιονομική αξιοπιστία του ελληνικού δημοσίου, που αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της προσπάθειας της χώρας να κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα» ανέφερε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ.

Πηγές του ΥΠΟΙΚ ανέφεραν όμως, πως αν και το ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο, τότε η δημοσιονομική εικόνα βελτιώνεται με το έλλειμμα κάτω του 7% του ΑΕΠ το 2021 και πολύ καλύτερη εικόνα για το χρέος. Επισήμαναν όμως ότι εκ νέου πως «πλεόνασμα από έλλειμμα δεν υπάρχει» απαντώντας για το αν αυτή η επίδοση δίνει περιθώρια για παροχές.

Στο πεδίο των δαπανών, η μικρότερη εκτέλεση του 2021 είχε σχέση με την ανάγκη να υπάρχει ένα «μαξιλάρι» το οποίο δε χρειάστηκε.

Για το 2022, ο στόχος του 1,4% του ΑΕΠ πρωτογενές έλλειμμα και παραμένει. «Αν έχουμε πιο μεγάλο ΑΕΠ ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται πιο εύκολα», ανέφεραν πηγές. Δεν υπάρχει συζήτηση για παράταση στην πληρωμή των ρυθμίσεων χρεών, ανέφεραν. Και εκτίμησαν πως η πανδημία θα αρχίσει να υποχωρεί σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό και τα αντιιικά φάρμακα. «Νομίζω πως έχουμε περάσει την κορύφωση», είπαν.

Για την ακρίβεια, εξηγούν οι ίδιες πηγές πως ο πιο βασικός δείκτης είναι η πορεία του φυσικού αερίου. Και τα στοιχεία δείχνουν πως μετά τον Ιανουάριο που αναμένονται πιέσεις δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος παράγοντας επιτάχυνσης.

Τα στοιχεία

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 15.529 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 17.487 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 22.806 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 10.985 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12.946 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 18.195 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54.220 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε κυρίως το γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, ενώ, από την άλλη πλευρά, λόγω της παράτασης προθεσμίας των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2021 θα εισπραχθεί τελικά το 2022.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59.324 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.244 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 47.602 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 743 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.104 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.660 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4.519 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 275 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.793 εκατ. ευρώ).

Πορεία Δεκεμβρίου

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.744 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 474 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Όπως προαναφέρθηκε στα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί, ενώ εκτιμάται ότι δεν εισπράχθηκε σημαντικό ποσό λόγω της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, το οποίο είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί τον Δεκέμβριο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.578 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 835 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.670 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω κυρίως της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 833 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ από τον στόχο (472 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 751 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 145 εκατ. ευρώ από τον στόχο (606 εκατ. ευρώ).

Πορεία δαπανών

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 69.750 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.157 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου (70.907 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1.208 εκατ. ευρώ ή 1,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση των λοιπών επιχορηγήσεων κατά 781 εκατ. ευρώ. Η προαναφερθείσα υποεκτέλεση είναι αποτέλεσμα κυρίως της εξασφαλιστικής εκτίμησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για το έτος 2021.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 9.001 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 8.950 εκατ. ευρώ κατά 51 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 2.017 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.620 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 744 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 227 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 741 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 117 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

η) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 243 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

θ) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 259 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

ι) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 195 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

ια) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων ύψους 703 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων,

ιβ) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ που σχετίζονται με την επιδότηση πάγιων δαπανών επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ,

ιγ) η έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ύψους 101 εκατ. ευρώ,

ιδ) η επιχορήγηση προς τον ΟΑΕΔ για κάλυψη απώλειας εσόδων ύψους 571 εκατ. ευρώ,

ιε) η επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας ύψους 108 εκατ. ευρώ και

ιστ) η επιχορήγηση προς διάφορους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ύψους 107 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 420 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider