Οικονομία | Ελλάδα
12-01-2022 | 07:55

Πότε «βγαίνουν» τα ΣΔΙΤ για τη μετεγκατάσταση των φυλακών

Πότε «βγαίνουν» τα ΣΔΙΤ για τη μετεγκατάσταση των φυλακών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το ευρύτερο χρονοδιάγραμμα, εφόσον αυτό δεν προσαρμοστεί σε τυχόν νέες συνθήκες, για την αναβάθμιση υποδομών των Καταστημάτων Κράτησης περιγράφεται στο κυβερνητικό σχέδιο για το 2022. Το πλέον εμβληματικό έργο αυτής της μεταρρύθμισης είναι η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού σε σύγχρονες και ασφαλείς νέες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο. Το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και η περαιτέρω ωρίμανση του ΣΔΙΤ διαγωνισμού που θα οδηγήσει στην  ανακήρυξη του αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της κατασκευής.

Πρόκειται για το project της δημιουργίας νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού, έργο προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η εγκατάσταση του Δ.Σ.Σ.Α. και της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών (Δ.Μ.Δ.Α.) θα γίνει στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, στο δημόσιο ακίνητο «Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας», συνολικού εμβαδού 103 στρεμμάτων. Σήμερα, εντός του ακινήτου καταγράφονται ερειπωμένα παλαιά κτίσματα και υποδομές από την προγενέστερη χρήση του ως στρατιωτική εγκατάσταση.

Ειδικότερα, πάντα βάσει κυβερνητικού σχεδιασμού, στα ορόσημα διακρίνονται η «έκδοση Π.Δ. για το νέο Κατάστημα Κράτησης στον Ασπρόπυργο στο 1ο τρίμηνο 2022», αλλά και η δράση «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο: Εκκίνηση διαδικασιών μέσω ΣΔΙΤ για την ανακήρυξη του Αναδόχου 1ο τρίμηνο 2022». Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο συμπεριλαμβάνει το χρονικό διάστημα δημοπράτησης μέσω ΣΔΙΤ (μελέτης, αδειοδότησης κ.λπ). εκτιμάται στα 4 έτη. Στο πρώην στρατόπεδο δεν θα μεταφερθούν μόνο οι φυλακές Κορυδαλλού, αλλά και η Διεύθυνση Μεταγωγών. Σε πλήρη λειτουργία οι υποδομές του ΔΣΣΑ θα μπορούν να αναλάβουν τη φύλαξη 2.000 κρατουμένων καθώς και τη λειτουργική εξυπηρέτηση 650 συνολικά σωφρονιστικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων.

Ωστόσο, στο πλάνο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση υποδομών των Καταστημάτων Κράτησης, στόχος της οποίας είναι και η επέκταση του δικτύου των Καταστημάτων Κράτησης, σαν απαραίτητη συνθήκη τόσο για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατούμενων, όσο και για την ασφάλεια διαχείρισης του πληθυσμού, είναι και η μετεγκατάσταση των Καταστημάτων Κράτησης Χαλκίδας και Ιωαννίνων, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη ΙΙ. Για το project «Κατάστημα Κράτησης ΚΡΗΤΗ ΙΙ» προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου στο 3ο τρίμηνο 2022.

Επιπρόσθετα, στα ευρύτερα ορόσημα έχουν τεθεί και τα εξής:

  • Παραλαβή έγκρισης του Ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για την κατασκευή του νέου Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων - Προετοιμασία έκδοσης σχετικού Π.Δ. 3ο τρίμηνο 2022.
  • Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για παροχή τεχνικής υποστήριξης μελετών και εργασιών από ΜΟΜΚΑ για κατασκευή νέου Καταστήματος 3ο τρίμηνο 2022.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έργα για την «Μετεγκατάσταση καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού» αλλά και για την «Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Ιωαννίνων και Χαλκίδας» έχουν ενταχθεί υπό την «ομπρέλα» του PPF, δηλαδή της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, της οποία σκοπός είναι η ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών. Μάλιστα, σε πρόσφατη προκήρυξη του Ταμείου με στόχο την αναζήτηση δύο συμβούλων για την τεχνική υποστήριξη των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασία, γίνονταν αναφορά στο projects «Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Κορυδαλλού, Ιωαννίνων και Χαλκίδας» με budget 220 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε αναδείξει σχετικά προ μηνός περίπου το insider.gr, στη λίστα ανήκουν:

«Μετεγκατάσταση καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού»: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προτείνει έργο με τίτλο «Μετεγκατάσταση καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού». Το έργο αφορά στη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στο πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας στον Ασπρόπυργο. Η ανάγκη απομάκρυνσης σχετίζεται με πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους καθώς και με την ασφάλεια τόσο των κρατουμένων, όσο και των κατοίκων της όμορης οικιστικής περιοχής. Το στρατηγικής σημασίας έργο διαμορφώνει μια νέα σωφρονιστική πολιτική για τη χώρα, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της και σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες και για τη διαμονή των κρατουμένων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών. Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ. Η χρηματοδότησή του θα οριστικοποιηθεί αφού αξιολογηθούν οι παράμετροι ορισμού του ως έργο ΣΔΙΤ. Περιλαμβάνει (υποέργα): Κυρίως σωφρονιστικό κατάστημα, διοικητήριο και υπηρεσίες υγείας, κτίριο Κεντρικής Πύλης ∆ΣΣΑ, Δικαστικό Μέγαρο, Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Υπηρεσίες, σχολικό́ συγκρότημα, εργαστήρια, Ιερό Ναό–Χώρους Λατρείας, χώρο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων, εσωτερικό οδικό δίκτυο, χώρους πρασίνου, υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση (γηπέδου ποδοσφαίρου), υποδομές ύδρευσης , άρδευσης, ομβρίων, πυρόσβεσης και νέους χώρους Διεύθυνσης Μεταγωγών ∆ικαστηρίων Αθηνών. Η υλοποίηση των Υποέργων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 1ο τρίμηνο του 2026.

«Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Ιωαννίνων και Χαλκίδας»: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προτείνει έργο με τίτλο «Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Ιωαννίνων και Χαλκίδας». Το έργο αφορά στην κατασκευή δυο νέων σύγχρονων καταστημάτων κράτησης στις περιοχές Ιωαννίνων και Χαλκίδας, με σκοπό να βοηθήσουν στην επίλυση της συμφόρησης που παρατηρείται στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ταυτόχρονα, Ο σχεδιασμός των νέων σωφρονιστικών καταστημάτων βασίζεται σε πρότυπες μελέτες φυλακών και απεικονίζει μία σύγχρονη δικαστική φυλακή με πλήθος απαραίτητων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, ενώ προβλέπεται τα κελιά να εναρμονίζονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα. Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ. Η χρηματοδότησή του θα οριστικοποιηθεί αφού αξιολογηθούν οι παράμετροι ορισμού του ως έργο ΣΔΙΤ. Η υλοποίηση των Υποέργων αναμένονταν να ξεκινήσει εντός του 2021 (Ιωάννινα: Εκπόνηση προμελέτης ασφάλειας του νέου καταστήματος κράτησης και κυκλοφοριακή προμελέτη) και να ολοκληρωθεί στο 1ο τετράμηνο του 2027.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.