ΤΑΙΠΕΔ: Αναζητάει συμβούλους για τα μεγάλα projects του PPF – Τα έργα και τα budgets

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ: Αναζητάει συμβούλους για τα μεγάλα projects του PPF – Τα έργα και τα budgets
Το Ταμείο απέστειλε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για 11 μεταρρυθμίσεις και έργα της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Δύο «παρτίδες» με projects ύψους 860 και 826 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ψάχνει 2 τεχνικούς συμβούλους με 32 εκατ. ευρώ για τις 2 συμβάσεις.

Διαδικασίες με στόχο την υποστήριξη των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή για την ωρίμανση, διενέργεια διαγωνισμού και παρακολούθηση της εκτέλεσης της κάθε σύμβασης. Προς την κατεύθυνση αυτή προτίθεται να προσλάβει δύο συμβούλους.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε μια νέα ανεξάρτητη μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας - PPF (σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011) για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να προσλάβει δύο συμβούλους για την τεχνική υποστήριξη των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Τα περισσότερα από τα Έργα που έχουν ήδη ανατεθεί στο Ταμείο θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών, με την από 08.11.2021 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Έργων Στρατηγικής Σημασίας, έντεκα, μεταξύ άλλων, projects «μπήκαν στο πακέτο» αυτών για τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε ως φορέας υπεύθυνος για την ωρίμανση, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών αλλά και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων.

Με βάση τα παραπάνω, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να προσλάβει δύο συμβούλους για την τεχνική υποστήριξη των που ανατίθενται στο Ταμείο, τα περισσότερα από τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση (για τους συμβούλους) χωρίζονται σε δύο τμήματα.

Η διάρκεια της δέσμευσης θα είναι τέσσερα (4) έτη ή μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος / Έργων. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες είναι 16 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε μία από τις δύο συμβάσεις συμβούλων. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν στους Συμβούλους σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η ομάδα έργου του Συμβούλου θα αποτελείται από την Κύρια Ομάδα και την Ομάδα Υποστήριξης. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 3 Φεβρουαρίου του 2022.

Στην πρόσκληση γίνεται αναφορά στα 11 έργα και σε προϋπολογισμούς που για το πρώτο τμήμα ανέρχονται σε 860 εκατ. ευρώ και στο δεύτερο σε 826 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα νούμερα αυτά για τα budgets βασίζονται στις εκτιμήσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής ένα από τα δύο «κομμάτια» ενώ δεν μπορούν και τα δύο τμήματα να καταλήξουν στον ίδιο οικονομικό φορέα – τεχνικό σύμβουλο.

Η πρώτη «παρτίδα» έργων (με συνολικό budget 860 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει τα projects: «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» (ενδεικτικός προϋπολογισμός 177 εκατ. ευρώ), «Αναβάθμιση του τομέα των δημόσιων προμηθειών – συμβάσεων του υπ. Ανάπτυξης» (3 εκατ. ευρώ), «Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων» (υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 16 εκατ. ευρώ), «Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (100 εκατ. ευρώ), «Υγειονομική Υποδομή – Ανακαίνιση Νοσοκομείων και Αναβάθμιση υποδομών» (176 εκατ. ευρώ), «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» (αναβάθμιση και ανάδειξή του, 43 εκατ. ευρώ), «Σχέδιο Δασικής Προστασίας» (125 εκατ. ευρώ), «Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Κορυδαλλού, Ιωαννίνων και Χαλκίδας» (220 εκατ. ευρώ).

Η δεύτερη «παρτίδα» (826,5 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει τα έργα: «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» (ενδεικτικός προϋπολογισμός εδώ 177,7 εκατ. ευρώ), «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» (υπ. Ανάπτυξης, 200 εκατ. ευρώ), «Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (100 εκατ. ευρώ), «Υγειονομική Υποδομή – Ανακαίνιση Νοσοκομείων και Αναβάθμιση υποδομών» (176 εκατ. ευρώ), «Δικαστήριο Αθηνών (αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης / Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών, 66 εκατ. ευρώ), «Αθηναϊκή Ριβιέρα» (Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις, ύψους 31,8 εκατ. ευρώ) και «Σχέδιο Δασικής Προστασίας» (αλλά ύψους 75 εκατ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr προ μηνός είχε αναδείξει τι περιλαμβάνει κάθε ένα από το σύνολο των 19 διαφορετικών projects και δράσεων που τέθηκαν υπό την «ομπρέλα» του ΤΑΙΠΕΔ ης φορέα ωρίμανσης, διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων.

Ως γνωστόν, επιπλέον, και ανεξαρτήτως των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, το PPF είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων του (δημόσια έργα υποδομών, υπηρεσιών παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ,) που μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα (RRF, ΕΣΠΑ κ.λπ.) εφόσον ενταχθούν στο Πρόγραμμα λειτουργώντας ως διαχειριστής των έργων και μοχλός επιτάχυνσης.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μέσω της εμπειρίας του ΤΑΙΠΕΔ, διαθέτει τεχνογνωσία στην ωρίμαση περιουσιακών στοιχείων και την υλοποίηση έργων, εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου και ταχύτητα και ευελιξία στην πρόσληψη συμβούλων βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του έργου και σε συνέχεια αιτήματός ή και έγκρισης αυτού, διασφαλίζοντας επιτάχυνση και αποφόρτιση του δικαιούχου, καθώς υποστηρίζει τις διοικητικές του δομές, με στενή παρακολούθηση, συντονισμό και εξασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΑΙΠΕΔ: Οι επιτυχίες του 2021 και ο πήχης των προσδοκιών για το 2022

Όλες οι ειδήσεις

21:44

Σακελλαροπούλου: Συμμετείχε στον πλου του υποβρυχίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας προς τον Πειραιά

21:30

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Ας χαρούμε τη διακονία του διαδόχου του Αποστόλου Ανδρέα, Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

21:14

Ουκρανία: Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να αντέξει απέναντι στις τακτικές διακοπές ρεύματος

21:00

Πώς θα επηρεάσουν το πλαφόν και το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο την Ελλάδα

20:50

Μουντιάλ: Στα προημιτελικά η Ολλανδία

20:38

Ιράν: Η Τεχεράνη ξεκίνησε την κατασκευή νέου πυρηνικού εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν

20:20

Ερντογάν: Θα ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε τον διάδρομο ασφαλείας των 30 χλμ στη Συρία

20:10

Έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για υποστήριξη των Σύρων προσφύγων και του Λιβάνου

19:56

Οικονόμου: Απέναντι σε αυτή την παρωδία η κυβέρνηση απαντά με τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΥΠ

19:51

Κεφαλονιά: Νεκροί ανασύρθηκαν δυο άνδρες όταν το φορτηγό που επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό

19:42

Βουλγαρία: Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε κατά 3,5% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση

19:30

Μελόνι: Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στο μέτωπο του Νότου, χρειάζεται ευρωπαϊκή διαχείριση σε ό,τι αφορά τους επαναπατρισμούς

19:27

ΣΥΡΙΖΑ: Να απαντήσουν ο κ. Μητσοτάκης και η κα. Βλάχου αν ισχύει ότι ήταν υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

19:09

“Κιβωτός του Κόσμου”: Πέταξαν τον Πατέρα Αντώνιο παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

18:54

Reuters: Ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το επίπεδο παραγωγής πετρελαίου

18:16

Δόθηκε στην κυκλοφορία η μεσαία λωρίδα στην Κακιά Σκάλα

18:00

Ο ΥΕΘΑ για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

17:41

Πολιτική Προστασία: Σχεδιάζει αναβάθμιση του 112 και καταλόγους καταγραφής ατόμων με αναπηρία

17:24

Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν θα δεχτεί ανώτατο όριο τιμής για το πετρέλαιο της

17:00

Τουρισμός: Ρίχνουν ρυθμούς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις

16:50

Ιράν: Διακόσιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στις διαδηλώσεις

16:33

Τσίπρας: Να κάνουμε πράξη το σύνθημα του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς»

16:18

Meteo:Τοπικές βροχές την Κυριακή στα δυτικά και λίγες ασθενείς στα κεντρικά και νότια

15:57

Στο Καζακστάν ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας 4 και 5 Δεκεμβρίου

15:46

Μητσοτάκης: Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα στην Αθήνα τους ηγέτες του ΕΛΚ

15:36

Bloomberg: Η Ρωσία καρπώθηκε ουκρανικά σιτηρά αξίας ενός δισ. δολαρίων

15:06

Γεωργαντας: Η ποιότητα των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα αποτελεί τη σημαντικότερη διαφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό

14:50

Απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών στην απόφαση του ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα διατάξεων για τους ΟΤΑ

14:33

Σημαντική αύξηση των εμφραγμάτων 2-4 μέρες ύστερα από μία μεγάλη σεισμική δόνηση

14:19

Κ. Λαζαράκης: Ο Έλληνας MW μιλάει για το ελληνικό κρασί και τον «Χάρτη των Γεύσεων»